Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Aktualności

Dzień Dziecka

"Modlitwa działa!" – to motto pierwszego ogólnokrajowego Dnia Dziecka Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce, który odbył się w dniach 15-16 czerwca w malowniczym Dobieszkowie. Odpowiedzialny za Polskę Apostoł Okręgowy Rüdiger Krause zaprosił wszystkie rodziny z dziećmi ze zborów z całego kraju na szczególne nabożeństwo, będące punktem kulminacyjnym całego, pełnego radosnych aktywności, weekendu.

Dzień Dziecka w Dobieszkowie

Wydarzenie oficjalnie rozpoczęło się w sobotnie przedpołudnie wspólną modlitwą i grą integracyjną. Po pysznym obiedzie wszyscy uczestnicy wzięli udział w biblijnej grze terenowej oraz sportowych i kreatywnych aktywnościach o tematyce modlitwy, wspólnoty i wiary. Dzieci miały także niepowtarzalną okazję do wspólnej zabawy z Apostołem Okręgowym i towarzyszącym mu apostołem Jensem Korbienem, którzy z zaangażowaniem uczestniczyli we wszystkich proponowanych przez dzieci atrakcjach.

Dzień Dziecka w Dobieszkowie

Po wspólnym noclegu, w niedzielny poranek, odbyło się uroczyste nabożeństwo przeprowadzone przez Apostoła Okręgowego. Apostoł Krause skierował do dzieci słowo z Psalmu 62, nieco zmieniając werset 9: "[Dzieci], zawsze Mu ufajcie, otwórzcie wszyscy przed Nim swoje serca, Bóg jest naszym schronieniem!", podkreślając w ten sposób znaczenie i wartość modlitwy. Apostołowie w przyjazny i zrozumiały dla dzieci sposób omówili, czym jest modlitwa i jak powinniśmy się modlić. Oprawę muzyczną nabożeństwa przygotowały również dzieci – w ciągu weekendu powstał chór dziecięcy składający się z dzieci z prawie wszystkich zborów w Polsce, a także duet instrumentalny.

Dzień Dziecka w Dobieszkowie

Dla niewielkiej społeczności Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce, obecność ponad 100 uczestników na tym przepięknym i radosnym wydarzeniu była czymś wyjątkowym i niezwykle umacniającym. Wspólne przeżycia, modlitwy i zabawy na długo pozostaną w naszych sercach, przypominając o sile i znaczeniu wspólnoty oraz modlitwy.

Dzień Dziecka w Dobieszkowie

Dlaczego chodzimy na nabożeństwa

Za każdym razem, gdy gromadzimy się na nabożeństwie, wyrażamy nasze pragnienie i postanowienie bycia z Chrystusem.

Wszyscy doświadczamy różnych sytuacji w ciągu tygodnia. Ale w niedzielę gromadzimy się na nabożeństwie, aby wyznać: "Chcę być z Jezusem".

Mówimy to sobie, mówimy to naszym bliźnim, mówimy to diabłu. Ponadto poświadczamy i wyznajemy naszą wolę, że należymy do Chrystusa i chcemy kształtować nasze życie na Jego wzór. W ciągu tygodnia może wydarzyć się wiele rzeczy, które diabeł chce wykorzystać, aby oddalić nas od Boga. Ale wtedy gromadzimy się na nabożeństwie, aby jasno wyznać: "Nie, my zawsze pragniemy Jego bliskości. Możesz robić, co chcesz. Nie rozdzielisz nas. Chcemy być razem w Chrystusie i razem wejść do Królestwa Bożego".

Za każdym razem, gdy Bóg widzi to pragnienie i tę determinację, że szukamy tej bliskości, że chcemy być razem z Chrystusem, obdarza nas szczególnym błogosławieństwem; obdarza nas swoim pokojem i swoją siłą.

Drogowskaz

Bóg poprzez swojego Ducha wskazuje nam drogę, którą powinniśmy podążać. Nie mówi nam, co powinniśmy jeść, jaką książkę powinniśmy przeczytać lub jaki samochód czy rower powinniśmy kupić. On mówi nam, jaką drogą powinniśmy iść.

Celem tej drogi jest życie wieczne, wieczna wspólnota z Bogiem. Duch Święty mówi nam, na co powinniśmy zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji. Nie podejmuje decyzji za nas. Przypomina nam jedynie, że przy podejmowaniu decyzji powinniśmy rozważyć tę lub inną kwestię. Gdy decydujesz się zrobić ten czy inny krok, czy jesteś przekonany, że wypełnisz wolę Bożą? Czy decydując się na ten krok, jesteś pewien, że wypełnisz przykazanie miłości do Boga i bliźniego?

Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to zrób to. Jeśli nie jesteś pewien, zastanów się. Prawdopodobnie nie jest to dobra decyzja.

Jezus jest z nami. Mówi nam, jak powinniśmy decydować. Wykorzystaj dar Ducha Świętego, aby podejmować decyzje w codziennym życiu. Czasami zajmuje to trochę czasu. Ale warto poświęcić ten czas. Pomyśl o Jezusie. Przypomnij sobie Jego przykazanie miłości do Boga i bliźniego. Następnie podejmij decyzję. A twoja decyzja będzie właściwa.

Z nabożeństwa Głównego Apostoła

Rozmowa z Bogiem

Nabożeństwo jest rozmową z Bogiem. Rozmowa ta jest możliwa tylko dlatego, że Bóg dał człowiekowi zdolność, która odróżnia go od wszystkich innych żywych istot.

Za każdym razem, gdy gromadzimy się wspólnie przed naszym Bogiem, zwracamy się do Niego pierwsi: Chwalimy Go i dziękujemy Mu za wszystko, co dla nas uczynił, a następnie wspólnie zwracamy się do Niego z prośbami.

Mówimy Bogu o naszych potrzebach. Przedstawiamy Mu nasze życzenia i pragnienia oraz pokładamy w Nim nasze zaufanie. Mówimy do Niego: "Ty nas znasz, jesteś naszym Bogiem, jesteś naszym Ojcem, daj nam to, czego potrzebujemy". Wstawiamy się u Niego za naszymi bliźnimi mówiąc: "Ufamy Tobie, miłujesz naszego bliźniego bardziej niż my i wiemy, że zatroszczysz się o niego".

Właśnie to przedkładamy naszemu Bogu, kiedy się gromadzimy. Następnie Bóg mówi do nas, a my słuchamy.

Ponieważ wiemy, że wszystko, co Bóg chce nam dać, daje przede wszystkim poprzez swoje Słowo. Poprzez swoje Słowo Bóg stworzył niebo i ziemię oraz człowieka, aby mógł z nim rozmawiać.

Nie rozmawia z drzewami, nie rozmawia ze zwierzętami, jedynie z człowiekiem. Dlatego dał człowiekowi zdolność słuchania i rozumienia Go.

Z nabożeństwa Głównego Apostoła (19 stycznia 2024)

Właściwa modlitwa

Jezus obiecał: Jeśli gromadzicie się w Moje imię i prosicie w Moje imię, otrzymacie. Za każdym razem, gdy gromadzimy się, aby modlić się w imię Jezusa, On jest pośród nas i modli się z nami.

Kiedy gromadzimy się w imię Jezusa i prosimy Boga o to, o co Jezus prosi Boga dla nas, wtedy Jezus modli się z nami. Musimy jednak prosić o to samo, o co On prosi. Dlatego każdy, kto modli się: "Boże, chcę być bardzo, bardzo bogaty", nie może oczekiwać, że Jezus będzie modlił się z nim. Jezus powiedział coś zupełnie innego o pieniądzach i bogactwie. A kiedy modlę się: "Jezu, musisz ukarać mojego wroga", nie mogę oczekiwać, że Jezus będzie się tak modlił ze mną, gdyż się z tym nie zgodzi. Takie modlitwy nie są wysłuchiwane, ponieważ nie są zgodne z modlitwą Jezusa.

O co Jezus prosi dla nas? W Ewangelii Jana 17, 24 czytamy: "Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem". Jeśli chcemy, aby nasze modlitwy zostały wysłuchane, musimy starać się prosić Boga o to, o co Jezus prosi swojego Ojca w naszym imieniu.

Z nabożeństwa Głównego Apostoła

Nabożeństwa w marcu - Czas pasyjny

Z radością zapraszamy na nabożeństwa Kościoła Nowoapostolskiego w miesiącu marcu. Czas pasyjny, w którym się znajdujemy to wyjątkowy czas refleksji, modlitwy i głębokiego zanurzenia się w tajemnicy zbawienia. Przeżywanie męki Jezusa to okazja do jeszcze głębszego zrozumienia Jego ofiary za nasze grzechy.

Niech ten czas będzie dla nas wszystkich okazją do osobistego nawrócenia, umocnienia naszej wiary i pogłębienia relacji z Bogiem. Niech męka Jezusa stanie się dla nas źródłem nadziei, odnowienia i zbawienia.

Wielbimy moc miłości
-
Pokaż cały artykuł

Chwalimy Boga, ponieważ jest Wszechmogący. Nic nie jest dla Niego niemożliwe, może zrobić wszystko.

Jego wszechmoc nie zna granic. Jednak objawia się ona w miłości, a nie w sile. Dobrze jest wiedzieć, że wszechmocny Bóg zawsze działa z miłością. Używa swojej wszechmocy tylko po to, by uwolnić ludzi od zła. Taki jest Jego zamiar, Jego wola, Jego dzieło.

Wszechmogący działa, aby zbawić ludzkość. A kiedy zwracamy się do Niego z naszymi prośbami i wstawiennictwem, robimy to świadomie: Rozmawiamy z Wszechmogącym, z Bogiem miłości. Zdziałane przez Niego zbawienie jest najlepszym rozwiązaniem dla mnie i dla mojego bliźniego, za którego się teraz modlę. Ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, nowe stworzenie, jest dla mnie i dla wszystkich ludzi najlepszym, a nawet jedynym rozwiązaniem. To jest zaufanie, z którym zwracamy się do Boga.

Właśnie z tego powodu możemy powiedzieć z lekkim sercem, a nawet z radością: „Boże, bądź wola Twoja!”, ponieważ znamy tę wolę. On chce i mnie i bliźnich uwolnić od zła. Wielu ludzi mówi ze zrezygnowaniem „Bądź wola Twoja”, ponieważ myśli: Bóg i tak zawsze robi to, co chce! My natomiast z radością i przekonaniem mówimy: „Bądź wola Twoja!”, ponieważ znamy wolę Boga i się z nią zgadzamy: Uwolnienie ludzi od zła.

Z nabożeństwa Głównego Apostoła.

Pytania do Boga
-
Pokaż cały artykuł

Mamy wiele pytań, ale miły Bóg nie odpowie na każde z nich. Nie wyjaśni nam wszystkiego, co chcielibyśmy wiedzieć. Nie powie nam wszystkiego, co chcielibyśmy zrozumieć.

Jednak miły Bóg mówi nam wszystko, co musimy wiedzieć, aby osiągnąć nasz cel.

Mamy wiele pragnień, to normalne. Dobrotliwy Bóg nie daje nam wszystkiego, czego pragniemy. Nie spełnia wszystkich naszych życzeń. Ale daje nam wszystko, czego potrzebujemy, aby osiągnąć cel.

Pan Bóg nie mówi nam wszystkiego, ale mówi nam to, co musimy wiedzieć, aby osiągnąć cel.

Nie daje nam wszystkiego, czego pragniemy, ale daje nam wszystko, czego potrzebujemy, aby pozostać wiernymi.

Gdy Bóg chce nam coś dać, gdy chce nam coś powiedzieć, to idziemy do Niego. Słuchamy Jego Słowa, przyjmujemy Sakrament Świętej Wieczerzy i przyjmujemy posłanych przez Niego sług. On daje nam to, czego potrzebujemy.

Ufamy Mu. Słuchamy tego, co nam mówi i przyjmujemy to, co nam daje.

Modlitwa działa!
-
Pokaż cały artykuł

Miłe siostry i mili bracia,

Niezależnie od tego, czego doświadczamy, jest jedno – często niedoceniane – źródło siły: nasza osobista modlitwa! Możemy być pewni, że nasze modlitwy są wysłuchiwane i działają.

Jest to również nasze motto na rok 2024: Modlitwa działa!

Wzorem do naśladowania jest dla nas – jak zawsze – Jezus Chrystus. On utrzymywał głęboki dialog z Ojcem. Modlił się za swoich i do dziś jest naszym orędownikiem. Jego modlitwy są nadal skuteczne. Możemy z tego czerpać pocieszenie i pewność również w nowym roku.

Co sprawia modlitwa?
- Modlitwa sprawia, że jesteśmy wdzięczni.
- Modlitwa sprawia, że jesteśmy miłosierni.
- Modlitwa sprawia, że jesteśmy silni.
- Modlitwa nas uświęca.
- Modlitwa nas jednoczy.

Jeżeli modlitwa ma działać skutecznie, powinniśmy modlić się tak, jak uczy nas Jezus.
Z jednej strony nasze życie modlitewne powinno być regularne, ale i szczere. Z drugiej strony powinniśmy modlić się w imię Jezusa, co oznacza, że w centrum naszej modlitwy powinno znajdować się wieczne zbawienie.
Ponadto pragniemy dążyć do wspólnej modlitwy, w zborze, w rodzinie czy w relacjach partnerskich.

Życzę wszystkim błogosławionego roku 2024 i wzmacniającego życia modlitewnego.

Muzyczny Kalendarz Adwentowy 2023

W tym roku po raz kolejny dział zajmujący się muzyką w Okręgu Apostolskim Niemcy Północne i Wschodnie, do którego należy również między innymi Polska przygotował we współpracy z wierzącymi z całego okręgu Muzyczny Kalendarz Adwentowy. Zachęcamy do wspólnego odkrywania tych muzycznych niespodzianek z wielu zakątków świata. Przy okazji zapraszamy na nabożeństwa w niedziele Adwentowe do lokalnych zborów.

Życzymy błogosławionego i spokojnego czasu Adwentu!

Zanim się przygotujesz
-
Pokaż cały artykuł

Sposób, w jaki postrzegamy czas, jest zwykle bardzo dziwny: niekiedy mija on niezwykle szybko, a innym razem wydaje się trwać w nieskończoność.

Dokładnie tak samo jest, gdy Pan mówi: „Wkrótce przyjdę ponownie”. Czasem mamy wrażenie, że czekamy już wieki, a On nie przychodzi. To jest jedna strona. Jednak jestem pewien, że kiedy Pan przyjdzie ponownie, stwierdzimy: Przyszedł szybko. A dlaczego?

Ponieważ nie mieliśmy dostatecznie dużo czasu, żeby się przygotować i stać się takimi, jakimi powinniśmy być w czasie ponownego przyjścia Chrystusa. Będziemy wtedy wdzięczni. Bowiem: Nie byliśmy przygotowani. Nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby stać się tak doskonałymi, jak powinniśmy być.

Jezus przyjdzie ponownie. Obiecał to, a kiedy przyjdzie, przekonamy się, że nie trwało to aż tak długo, ale że w zasadzie nastąpiło za wcześnie. Dzięki Bogu: On przyjmie nas z łaski. Oto przyjdę wkrótce.

Z nabożeństwa Głównego Apostoła

Do samych obłoków
-
Pokaż cały artykuł

"PANIE, Twa łaska sięga aż do niebios, a Twoja wierność do samych obłoków. (Psalm 36, 6)

To jest przesłanie dla ciebie, mój bracie, dla ciebie, moja siostro.

Nawet jeśli w tej chwili znajdujesz się w oddaleniu od Boga, ponieważ z jakiegoś powodu odsunąłeś się od Niego: Dobroć, łaska Pana sięga tak daleko, że wciąż może cię dosięgnąć. Nawet jeśli jesteś bardzo daleko, Pan z ciebie nie zrezygnował. Łaska Pana wciąż ciebie dotyczy. Jego prawda, Jego wierność sięga do samych obłoków.

Są siostry i bracia, którzy przez długi czas żyli pod zachmurzonym niebem. Przez długi czas nie widzieli słońca, przeżywają tylko ciemne dni. Jednak Słowo Boże, obietnice Boga są i pozostają prawdziwe. Łaska Pana jest o wiele większa niż wszystko, co możemy sobie wyobrazić, a Jego prawda i wierność pozostają bez względu na wszystko.

Z nabożeństwa Głównego Apostoła

W jaki sposób Bóg pomaga
-
Pokaż cały artykuł

Żyjemy w skomplikowanych czasach: zewsząd napływają wiadomości pokazujące, jak potężne jest zło. To bardzo nam doskwiera. Wtedy dobrze jest pójść do Kościoła. Ponieważ tam słyszymy za sprawą Ducha Świętego, o ile Bóg jest potężniejszy.

W wielu regionach dzisiejsza sytuacja jest naprawdę zła i dramatyczna, ale nie zapominajmy, że w historii ludzkości takie okresy zawsze miały miejsce. Dzięki działaniu Ducha Świętego wierzący ludzie zawsze znajdowali pocieszenie i siłę w Biblii. Bóg za sprawą Ducha Świętego nadal może czynić to, co uczynił wtedy.

W tych trudnych czasach nie zapominajmy o wielbieniu Boga. Nie zapominajmy, że On jest doskonały w tym, co robi i kim jest. On nas wybrał i realizuje swój plan zbawienia. On może nam pomóc, jeśli trwamy w bojaźni Bożej, w posłuszeństwie, w pokorze, w zaufaniu do Boga, w szacunku i w miłości. Czasami On sam ingeruje, a czasami pomaga nam za pośrednictwem innych ludzi. Musimy to zaakceptować. Czasami Jego pomoc polega na poleceniu: Podziel się z bliźnim, a Ja ci dam więcej niż dałeś.

Z nabożeństwa Głównego Apostoła

Dlaczego się modlimy
-
Pokaż cały artykuł

Czasami dzieci pytają: "Dlaczego musimy się modlić? Przecież Bóg wie wszystko, zna wszystkich?"

Przede wszystkim modlitwa jest sposobnością do wyrażenia naszej wdzięczności. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu Ojcu Niebieskiemu za wszystko, co nam dał, dlatego czujemy potrzebę, aby to powiedzieć.

Kiedy się modlimy, wyrażamy również nasz szacunek, bojaźń Bożą. Jesteśmy świadomi, że Go potrzebujemy i że bez Niego jesteśmy niczym, nie mamy nic.

W modlitwie wyrażamy również nasze zaufanie do Boga: „Boże, ufam Tobie, mogę Ci wszystko powiedzieć. Boże, ufam Twojej mocy, Ty możesz pomóc, Ty możesz to uczynić”.

Modlitwa jest również wyrazem naszej miłości do Boga. Rozmawiamy z Nim, czujemy potrzebę rozmowy z Nim, ponieważ Go miłujemy.

Modlitwa, w której wstawiamy się za bliźnim, jest wyrazem naszej miłości do niego. Z pewnością Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy, aby wiedzieć, czego potrzebuje nasz bliźni. Jednak my musimy wyrazić swoją miłość do bliźniego i dlatego modlimy się za niego.

Z nabożeństwa Głównego Apostoła

Moc ciszy
-
Pokaż cały artykuł

W Starym Testamencie Syjon był miejscem, gdzie mieszkał Bóg. Miejscem, w którym naród Boży – wierzący – mógł spotykać się i rozmawiać z Bogiem. Miejscem, w którym Bóg objawiał się swojemu narodowi.

Obecnie Syjon znajduje się również wszędzie tam, gdzie gromadzą się dzieci Boże, aby przeżywać nabożeństwo. I jest to piękne, i szczególną łaską, że możemy wspólnie się modlić, wyrażać wszystkie swoje myśli i wstawiać się za sobą nawzajem.

Skuteczność modlitwy z pewnością nie zależy od liczby modlących się osób. Czasami wierzący myślą, że im głośniejsza jest ich modlitwa, tym większą ma moc. Ale moc naszej modlitwy nie zależy od natężenia naszego głosu.

Moc naszej modlitwy zależy od ciszy, która panuje w naszym sercu. Nie musimy krzyczeć do Boga. Ważne jest, aby w naszym sercu panowała cisza. Przedstawiamy Bogu nasze pragnienia, nasze zmartwienia, nasze myśli. A następnie do Niego mówimy: "Ty jednakże wiesz wszystko, Ty znasz moje potrzeby, ufam Tobie, bądź wola Twoja". I powiem wam, taka modlitwa jest potężną modlitwą.

Radość płynąca z ufności
-
Pokaż cały artykuł

Dzisiejszy dzień jest świętem radości, podczas którego możemy dziękować, wielbić i radować się. Wiem, że wielu ludzi mówi: "To zupełnie nie na miejscu, w tych okolicznościach!". Tak, właśnie dlatego!

Obecnie ludzie są może trochę bardziej świadomi tego, że świat znajduje się pod panowaniem zła i że chociaż często mają dobrą wolę i bardzo się starają, nie udaje im się uwolnić od nikczemnej mocy zła. Ta moc jest zawsze obecna i zawsze objawia się w okrutny sposób.

My jednak wiemy: Jezus Chrystus zwyciężył zło. Jezus Chrystus działa i chce uwolnić ludzi od tej mocy zła raz na zawsze, chce zło całkowicie wyeliminować i nikt nie może Go powstrzymać.

Jeśli dzisiaj się radujemy, nie oznacza to, że nie obchodzi nas, jak wielu ludzi jest w wielkiej potrzebie: Wręcz przeciwnie, dzielimy ich cierpienie i współczujemy im. Ale mamy też pocieszenie i pewność, że Chrystus działa. On chce uwolnić wszystkich ludzi od zła. To jest nasza radość, to jest nasza ufność. Naszym życzeniem i pragnieniem jest, aby jak najwięcej ludzi na tym i na tamtym świecie mogło tak szybko jak to możliwe dostąpić zbawienia.

Z nabożeństwa Głównego Apostoła

Wniebowstąpienie celem życia
-
Pokaż cały artykuł

Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba. Wniebowstąpienie było zakończeniem i ukoronowaniem Jego ziemskiego bytu. Bez wniebowstąpienia zmartwychwstanie nie byłoby dopełnione. Obydwa wydarzenia są ze sobą ściśle powiązane.

Jednak wniebowstąpienie nie powinno być tylko zakończeniem i ukoronowaniem życia Jezusa Chrystusa na tej ziemi. To jest również nasz cel, aby wniebowstąpienie było zarazem zakończeniem i ukoronowaniem naszego życia na tej ziemi. Naszym celem jest nasze wniebowstąpienie.

Jezus Chrystus był prawdziwym człowiekiem. Jako prawdziwy człowiek wypełnił swoją misję i jako prawdziwy człowiek wstąpił do nieba, czyli do wspólnoty z Bogiem.

Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, że człowiek mógł wejść do wspólnoty z Bogiem i mieć udział w chwale Bożej, mieć bliską wspólnotę z Bogiem. To było coś zupełnie nowego. Nowy człowiek w Bogu mógł wejść do wspólnoty z Bogiem i w ten sposób otworzyć drogę dla wszystkich ludzi, aby również oni mieli możliwość wejścia do wspólnoty z Bogiem.

Impuls z nabożeństwa Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera

Otworzyć serce
-
Pokaż cały artykuł

Podczas Świętego Chrztu Wodnego – lub podczas konfirmacji – ślubowaliśmy, że odrzucimy starego Adama. Otwarcie zadeklarowaliśmy, że jesteśmy zdecydowani naśladować Boga w wierze i posłuszeństwie oraz wyrzec się zła.

Staje się to możliwe, gdy dokładamy wszelkich starań, aby naśladować wzór Jezusa Chrystusa. Chrystus ściśle przestrzegał Słowa Bożego i pozostał posłuszny nawet wtedy, gdy na pustyni był kuszony przez diabła. Ufał swojemu Ojcu do końca i nawet wtedy, gdy Jego cierpienie na krzyżu było najintensywniejsze, był przekonany: "Mój Ojciec mnie kocha".

Słuchajmy posłusznie i z ufnością tego, co Chrystus ma nam dzisiaj do powiedzenia. W ten sposób Pan wzywa nas do szukania najpierw Królestwa Bożego. To co ziemskie nie może stać się zbyt ważne, ponieważ nie chodzi o życie na ziemi, ale o życie wieczne.

Poza tym niezbędny jest rozwój osobisty. Otrzymaliśmy od Boga dary i powinniśmy z nich korzystać. Do końca musimy pracować i walczyć o zachowanie wiary.

Przy tym nie chodzi o to, żeby być lepszym niż bliźni. Ludzie często chcą mieć więcej niż inni. W Królestwie Bożym nie ma na to miejsca.

Otwórzmy nasze serca na Jezusa Chrystusa i na to, co ma nam dziś wciąż na nowo do powiedzenia.

Chrystus jest najsilniejszy
-
Pokaż cały artykuł

W czasie pasyjnym zajmujemy się cierpieniem i śmiercią Jezusa Chrystusa. Nie powinno to nas jednak zasmucać. Właściwie jest to powód do wdzięczności. .

Cierpienie i śmierć Jezusa Chrystusa udowodniły nam, jak bardzo Bóg nas miłuje. Stąd też w czasie pasyjnym z wdzięcznością wspominamy o tym, co Pan Jezus dla nas uczynił. To dodaje nam również pewności i odwagi. Ja odczuwam zawsze taką wewnętrzną radość, bowiem wiem: On jest przecież najsilniejszy! I chociaż cały świat był przeciwko Niemu, On zwyciężył.

W czasach, w których żyjemy, jest to także źródłem pewności, pocieszenia: On jest najsilniejszy, ostatecznie zawsze zwycięża Jezus. To jest pokrzepiające. Oczywiście czas pasyjny jest również czasem napomnienia. Pamiętamy, że Pan Jezus musiał zmagać się ze złem i w wyniku tego bardzo cierpiał. To powinno być dla nas napomnieniem, abyśmy traktowali zło poważnie i go nie bagatelizowali. Potrzebujemy Pomocnika, aby zostać wybawionym od zła.

Impuls z nabożeństwa Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera

We właściwym świetle
-
Pokaż cały artykuł

Biblia jest podstawą naszej wiary. Dlatego ważne jest, aby znać jej treść i uświadomić sobie, że jej czytanie jest elementarną częścią naszego życia wiary. Jak jednak postępujemy z Biblią?

Uczeni w Piśmie za czasów Jezusa uważali Biblię przede wszystkim za zbiór reguł, których należy przestrzegać, aby podobać się Bogu. Jezus powiedział im, co naprawdę się liczy: że Biblia zapowiada Jego przyjście i Jego dzieło. (por. J 5, 39) Również obecnie Pismo Święte niejednokrotnie interpretowane jest w złym świetle. Niektórzy widzą w nim Księgę, która objaśnia nam niebo i ziemię oraz stanowi alternatywę dla nauki – a zapominają, że teksty w Biblii są również ukształtowane przez wiedzę tamtych czasów. Inni podejmują ważne decyzje dotyczące życia ziemskiego na podstawie wyrwanego często z kontekstu cytatu z Biblii – tymczasem równie dobrze mogliby odnaleźć fragment Biblii uzasadniający działanie dokładnie odwrotne. Jeśli się nad tym zastanowić, to cytatem z Biblii można uzasadnić wszystko.

Nie należy jednak czytać Biblii jak powieści czy podręcznika. Ponieważ została ona napisana pod natchnieniem Ducha Świętego, musi też być czytana pod natchnieniem Ducha Świętego. Czytana w świetle Ducha Świętego jest źródłem pocieszenia, siły i mądrości – oraz prowadzi nas do Jezusa Chrystusa, o którym daje świadectwo. Pewne stare powiedzenie mówi: "Biblia nie objaśnia nam ziemi i nieba, ale raczej mówi nam, jak musimy żyć na ziemi, aby dostać się do nieba".

Służyć i królować z Chrystusem
-
Pokaż cały artykuł

Mili Bracia i miłe Siostry,

spoglądamy wstecz na pełen wrażeń rok, w którym w taki czy inny sposób mogliśmy doświadczyć bliskości i obecności naszego Pana. Bo w każdym razie jedno jest pewne: Bóg kontynuował swój plan zbawienia także w roku 2022 i przybliża nas do naszego celu – udziału w pierwszym zmartwychwstaniu, aby potem służyć Chrystusowi jako kapłani i królować z Nim w Królestwie Pokoju. Tak jak czytamy w Apokalipsie Jana 20, 6.

Kto w Królestwie Pokoju jest wyposażony w autorytet Chrystusa, może bez przeszkód wypełniać swoją służbę i misję. Służba będzie polegała na głoszeniu ludziom Ewangelii i prowadzeniu ich do Boga. Królowanie nie jest panowaniem nad światem, ale świadczeniem o dominacji Chrystusa jako ucieleśnienia Bożej miłości i miłosierdzia.

Jezus już dziś powołał nas do służenia i królowania w Jego duchu. Dlatego nasze motto na rok 2023 brzmi:
Służyć i królować z Chrystusem.

Służymy już dziś, porzucając codzienność, by uczestniczyć w nabożeństwach i wspólnie czcić Boga. Nadto służymy Jezusowi, wprowadzając Jego Ewangelię w czyn w naszym codziennym życiu. A naszą służbą wobec bliźniego jest miłowanie go tak, jak Chrystus miłuje nas.

Także w 2023 roku jesteśmy już powołani do królowania z Chrystusem. Jednak nie przez sprawowanie władzy nad bliźnim, ale poprzez stawanie się z pomocą Chrystusa panami nad własnymi myślami i czynami:

Jego miłość nie dzieli, ale łączy.
Jego łaska pomaga nam podnieść się po porażkach.
Jego mądrość pomaga nam uczyć się na własnych błędach.

Nie jesteśmy więc bezradnie narażeni na pokusy, ale możemy panować nad grzechem u drzwi naszego serca.
Najlepszym sposobem na przejęcie i utrzymanie kontroli nad naszym życiem jest pozwolić Chrystusowi królować w naszych sercach.
Wspólnie ze wszystkimi Apostołami życzę Wam błogosławionego i spełnionego Nowego Roku!
Z serdecznymi pozdrowieniami,

Jean-Luc Schneider

On przyjdzie!
-
Pokaż cały artykuł

Maria była w ciąży w czasie, gdy nastroje wśród narodu żydowskiego osiągnęły właśnie punkt krytyczny. Izrael nie był już suwerennym państwem, a rzymscy okupanci nie byli zbyt łagodni wobec swoich poddanych.

Również Marię dotknęło to bezpośrednio. Musiała udać się w uciążliwą podróż, będąc w zaawansowanej ciąży, aby wykonać nakaz rzymskich okupantów dotyczący spisu ludności, nie wspominając o poszukiwaniu miejsca zakwaterowania po przybyciu do Betlejem. Być może przyszła jej do głowy myśl, że Bóg mógłby postąpić inaczej. Ale co uczynił Bóg? Nie uwolnił jej spod rzymskiej okupacji. Nie oszczędził Marii trudów. Zadbał jednak o to, aby dziecko urodziło się zdrowe i mogło ostatecznie wypełnić swój plan zbawienia.
Również obecnie ludzie oczekują, że Bóg będzie ingerował w dzieje świata. W ten sam sposób powinien rozwiązywać indywidualne troski. Wielu musi dźwigać ciężkie krzyże i może pojawić się pytanie: „Drogi Boże, jestem Twoim dzieckiem, czy nie możesz mi tego oszczędzić?”. Tak jak i wtedy Bóg również dziś nie będzie ingerował w bieg dziejów, ani nie rozwiąże wszystkich naszych osobistych problemów. Ale jedno wiemy na pewno: On zadba o to, aby wypełnił się Jego plan, aby Jego Syn mógł przyjść i abyśmy mogli należeć do Oblubienicy. To jest właśnie działanie Boga w obecnym czasie. Pan przyjdzie!

Impuls z nabożeństwa Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera

Obrazy wroga
-
Pokaż cały artykuł

Na tej ziemi dzieją się rzeczy niemiłe, a nawet straszne, których często nie potrafimy wyjaśnić. Tworzy się wówczas obrazy wroga, aby mieć na kogo zrzucić winę za nieszczęście. Może to być naród, konkretna grupa, czy też sąsiad.

To, czy ci ludzie faktycznie mają z tym coś wspólnego, jest zupełnie nieistotne. Po prostu szuka się kozła ofiarnego, którego można nienawidzić, na którym można wyładować całą swoją wściekłość z powodu zaistniałej sytuacji. Ile niepokoju, ile cierpienia spowodowało już takie myślenie?

My nie musimy tworzyć sobie obrazu wroga, bowiem znamy naszego wroga. To nie są jacykolwiek ludzie. To jest zło! To musimy przezwyciężyć. Niebezpieczne dla naszego zbawienia nie jest zło, które wyrządzają nam inni, ale nasza reakcja na nie. Jak zawsze także i tu jest ważne upodobnienie się do Chrystusa. On nie musiał tworzyć sobie obrazu wroga. To było oczywiste, kto Go potępił, dręczył i zabił. Mógł spojrzeć tym ludziom w oczy. Wiedział jednak, kto rzeczywiście odpowiadał za Jego cierpienie. Dlatego też mógł powiedzieć: „Ojcze, przebacz im” (Łk 23, 34) i dlatego pokonał swojego – naszego – wroga, zło.

Impuls z nabożeństwa Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera

Bóg tworzy nowe
-
Pokaż cały artykuł

Pan tworzy nowe. Przez Ducha Świętego tworzy też nowe poznanie, prowadzi nas do doskonałego poznania Jezusa Chrystusa.

Wiem, że niektórzy mają z tym problem. Od lat w coś wierzono, od lat było to głoszone, a teraz jest coś innego i nowego.

Ale – co jest teraz ważniejsze: to, w co przez lata wierzyłeś, mówiłeś, głosiłeś lub słyszałeś, czy to, co pochodzi od Ducha Świętego i przybliża cię do Jezusa Chrystusa?

Mili bracia i siostry, niekoniecznie chcemy trzymać się czegoś tylko dlatego, że przez lata w to wierzyliśmy i to słyszeliśmy. Nie jest to też kwestia tego, czy to było złe czy dobre.

Istotne pytanie, które jednak należy sobie zadać, brzmi: czy nowa idea przybliża mnie do Jezusa? Jeśli tak, to idę tą drogą i przyjmuję nowe poznanie. Jeśli jednak nie odpowiada to woli Bożej i stwarza dystans do Jezusa Chrystusa, wówczas nie chcę poświęcać tej nowej idei więcej uwagi.

Nowe poznanie z Ducha Świętego prowadzi do zbawienia, do błogosławieństwa i jeszcze bardziej przybliża mnie do Jezusa Chrystusa. Przyjmijmy je. Bracie, siostro, pozwól się prowadzić Duchowi Świętemu!

Impuls z nabożeństwa Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera

Internetowa transmisja nabożeństwa w Święto Dziękczynienia
-
Pokaż cały artykuł

W niedzielę 2 października 2022 roku o godz. 10:00 z okazji Święta Dziękczynienia odbędzie się internetowa transmisja nabożeństwa z Poznania, które przeprowadzi Apostoł Okręgowy Pomocniczy dr Helge Mutschler.

Transmisja nabożeństwa będzie dostępna na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: yt.nowoapostolski.pl

Życzymy wszystkim odbioru bez zakłóceń oraz obfitego błogosławieństwa Bożego.

Wybrany do służby
-
Pokaż cały artykuł

Temat „wybranie” bardzo mnie absorbuje. Wciąż jesteśmy skłonni do myślenia, że jesteśmy wybrani tylko po to, abyśmy zostali zbawieni na końcu czasów. Bóg nas wybrał, my będziemy zbawieni, a wszyscy inni nie.

Ale tak proste to nie jest. Oto zwykły przykład: Wszyscy znamy braci i siostry w wierze lub nawet członków rodziny, którzy nie interesują się już Bogiem, nie uczęszczają na nabożeństwa, nie mają już żadnej relacji z Bogiem. Czy naprawdę chcemy o nich twierdzić, że nie są wybrani, że zostaną straceni? Kto ma w sobie iskrę miłości bliźniego, ten nie może tak myśleć. W ten sposób nie możemy rozumieć wybrania.

Ale w takim razie co to znaczy „wybranie”? Wybranie to bycie powołanym do służby. Zostałeś wybrany, aby służyć Panu i przyczyniać się do tego, aby Jego zbawienie było głoszone wszystkim ludziom. To właśnie oznacza wybranie. Może brzmi to mniej wygodnie, ale da się to pogodzić z miłością bliźniego.

Nie zostałeś wybrany do zbawienia, a wszyscy inni do zguby; jesteś powołany do służby Panu i ludziom. To jest wybranie: wybranie do służby!

Z serdecznymi pozdrowieniami
Jean-Luc Schneider

Piękno
-
Pokaż cały artykuł

W Księdze Izajasza 43, 19 jest mowa: „Oto Ja uczynię rzecz nową – już się pojawia, czy jej nie dostrzegacie? Wyznaczę drogę na pustyni, ścieżki pośród stepu”.

Niestety często jest tak, że to, co nieładne, jest o wiele bardziej widoczne i o wiele szybciej dostrzegalne niż to, co piękne. Nie trzeba nawet długo szukać, po prostu to samo rzuca się w oczy, a jeśli sami tego nie zobaczymy, to z reguły nie trwa długo, aż pojawia się ktoś, kto zwraca nam uwagę: „Czy słyszałeś już...?”. Odpowiada to staremu powiedzeniu z branży dziennikarskiej, że tylko złe wiadomości są dobrymi wiadomościami – only bad news is good news.

Tu nie chodzi o to, żeby nie mówić o rzeczach negatywnych, czy też zamiatać je pod dywan. Chodzi o to, żeby dostrzegać piękno, które jest tak różnorodne. Wiele z tego nowego, co Bóg tworzy, już istnieje, już wzrasta. Ażeby to dostrzec, trzeba być może włożyć w to nieco więcej trudu. Ale ten trud jest tego wart. Wówczas nie widzi się już tylko pustyni i stepu, lecz nagle widzi się drogi i strumienie wody, które Bóg dla nas tworzy. On tworzy coś nowego, co sprawi, że wszystkie nieładne rzeczy, całe zło, które nas otacza, nie będzie już istniało. On nas zbawi i wprowadzi do swego Królestwa. Czy to dostrzegamy?

Impuls z nabożeństwa Głównego Apostoła

Jedność
-
Pokaż cały artykuł

Jednym z największych życzeń Jezusa jest jedność tych, którzy w Niego wierzą i Go naśladują. Wyraził to dobitnie w modlitwie arcykapłańskiej. (Ewangelia Jana 17)

Dla wielu ludzi jedność jest synonimem jednolitości: żadnych różnic, wszyscy są tacy sami. W idealnym przypadku samemu jest się miarą wszechrzeczy, a wszyscy inni są jakby odpowiednikami naszych wyobrażeń. W żadnym wypadku jednak nie o to chodzi Panu Jezusowi. On widzi to zupełnie inaczej. Dla Niego jedność oznacza być jedno w Chrystusie. On nie żąda, żeby wszyscy byli jednakowi – ale wszyscy mają być pełni Jego miłości i miłować się wzajemnie w swojej odmienności.

Jeśli we wspólnocie kościelnej nie ma miłości Chrystusa, to różnice prowadzą do podziałów; wówczas patrzy się tylko na odmienność bliźniego i jest się nią urażonym; wówczas widzi się tylko, jak można by to zrobić inaczej, prawdopodobnie lepiej. Ale tam, gdzie istnieje miłość Chrystusa, takie myśli znikają, a różnice stają się nawet ubogaceniem; wtedy jest się jedno w Chrystusie. Odmiennie. Zupełnie inaczej. Ale razem w Chrystusie.

Impuls z nabożeństwa Głównego Apostoła

Informacje na temat nabożeństw transmitowanych internetowo w miesiącu maju 2022 r.
-
Pokaż cały artykuł

W maju przewidziane są trzy internetowe transmisje nabożeństw:

 • w niedzielę, 8 maja o godz. 10:00 ze zboru w Poznaniu.
 • w niedzielę, 22 maja o godz. 10:00 ze zboru w Berlinie/Niemcy. Nabożeństwo przeprowadzi Główny Apostoł Jean-Luc Schneider.
 • w Święto Wniebowstąpienia, 26 maja o godz. 19:00 ze zboru w Chorzowie.

Transmisje nabożeństw będą dostępne na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: yt.nowoapostolski.pl

Życzymy dobrego odbioru oraz wiele błogosławieństw Bożych.

Pozostać
-
Pokaż cały artykuł

Kiedy Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, wcześniej wskrzesił zmarłego Łazarza, a tym samym wzbudził wśród ludzi wiele nadziei. Ale kiedy tych nadziei nie spełnił, ponownie odwrócono się od Niego.

Inaczej było z uczniami. Pozostali przy Nim, chociaż i oni mogli w Niego zwątpić. Jezus przedstawił wspaniały plan, ale z jego strategią uczniowie mieli problem. On, Syn Boży, miałby cierpieć i umrzeć? Ma się ukrywać? A potem nagle chce wyruszyć do Jerozolimy! Jaki jest tego cel? Przecież tam chcą Go zabić! Po krótkotrwałym zachwycie w Niedzielę Palmową dość szybko się okazało, że jest tam naprawdę niebezpiecznie dla wszystkich. W zasadzie był to wystarczający powód, do powiedzenia: „Beze mnie!”. Dlaczego więc pozostali? Ponieważ podążyli za impulsami Ducha Świętego, który im objawił: „To jest Chrystus, Syn Boga żywego” i polecił: „Pozostańcie z Nim! Słuchajcie Go!”.

Dziś jesteśmy o krok dalej niż uczniowie w tamtym czasie. Otrzymaliśmy dar Ducha Świętego. Duch Święty nie tylko daje nam impulsy, On w nas mieszka! Nawet jeśli wielu zawiedzionych odchodzi od Pana, nawet jeśli sami często nie rozumiemy Jego planu, to jednak wiemy: to jest Syn Boży, który dla nas stał się człowiekiem, który cierpiał i umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i przyjdzie ponownie, aby nas ostatecznie zbawić. To właśnie objawia nam Duch Święty. I właśnie dlatego pozostajemy!

Impuls z nabożeństwa Głównego Apostoła

Informacje na temat nabożeństw transmitowanych internetowo, w miesiącu kwietniu 2022 r.
-
Pokaż cały artykuł

W kwietniu 2022 roku przewidziane są cztery internetowe transmisje nabożeństw:

 • w niedzielę, 10 kwietnia o godz. 10:00 ze zboru w Ostródzie. Nabożeństwo przeprowadzi Apostoł Jens Korbien.
 • w Wielki Piątek, 15 kwietnia o godz. 19:00 ze zboru w Chorzowie
 • w Wielkanoc, 17 kwietnia o godz. 10:00 ze zboru w Ostródzie
 • w niedzielę, 24 kwietnia o godz. 10:00 ze zboru w Hamburgu. Nabożeństwo przeprowadzi Główny Apostoł Jean-Luc Schneider.

 • Transmisje nabożeństw będą dostępne na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: yt.nowoapostolski.pl, rozpoczęcie transmisji o godz. 9:45.

  Życzymy dobrego odbioru oraz radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Informacje na temat nabożeństw transmitowanych internetowo, w miesiącu marcu 2022 r.
-
Pokaż cały artykuł

W miesiącu marcu 2022 roku przewidziane są dwie internetowe transmisje nabożeństw:

 • w niedzielę, 13 marca o godz. 10:00 ze zboru w Poznaniu
 • w niedzielę, 27 marca o godz. 10:00 ze zboru w Ostródzie
 • Transmisje nabożeństw będą dostępne na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: yt.nowoapostolski.pl, rozpoczęcie transmisji o godz. 9:45.

  Życzymy wiele błogosławieństwa Bożego.

Informacje na temat nabożeństw transmitowanych internetowo, w miesiącu lutym 2022 r.
-
Pokaż cały artykuł

W miesiącu lutym 2022 roku przewidziane są dwie internetowe transmisje nabożeństw:

 • w niedzielę, 13 lutego o godz. 10:00 ze zboru w Chorzowie
 • w niedzielę, 27 lutego o godz. 10:00 ze zboru w Ostródzie
 • Transmisje nabożeństw będą dostępne na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: yt.nowoapostolski.pl, rozpoczęcie transmisji o godz. 9:45.

  Życzymy wiele błogosławieństwa Bożego.

Pierwsza niedziela adwentu, 28 listopada 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

Pierwsza niedziela adwentu, która w kalendarzu gregoriańskim w tym roku przypada na 28 listopada rozpoczyna w kościołach chrześcijańskich nowy rok kościelny wraz z okresem liturgicznym nazywanym jako Adwent.

Adwent jest symbolicznym oczekiwaniem na narodzenie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat około 2000 lat temu w Betlejem (miasto w obecnym Izraelu/Palestynie).

Chrześcijanie nowoapostolscy są w ciągłym okresie duchowego adwentu przygotowując się na ponownego przyjście Jezusa Chrystusa podczas Pierwszego Zmartwychwstania w myśl Jego słów: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”.

Biblia Tysiąclecia, Ewangelia Jana 14, 3

Internetowa transmisja nabożeństwa w drugiej połowie listopada 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

W drugiej połowie listopada br. jest przewidziana jedna internetowa transmisja nabożeństwa Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce, w pierwszą niedzielę adwentu, 28 listopada ze zboru w Ostródzie.

Transmisja nabożeństwa będzie dostępna na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: http://yt.nowoapostolski.pl.

Rozpoczęcie transmisji o godz. 9:40, rozpoczęcie nabożeństwa o godz. 10:00.

Życzymy radosnego oczekiwania rozpoczęcia nowego roku kościelnego oraz błogosławionego i napełnionego pokojem adwentu!

Dzień Pokuty i Modlitwy, 17 listopada 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

„I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”.

Ewangelia Mateusza 18, 3


Zgodnie z tradycją kościołów protestanckich także w Kościele Nowoapostolskim obchodzony jest Dzień Pokuty i Modlitwy. Dzień ten ma skłonić wiernych do refleksji nad własnym życiem i postępowaniem, wyznaniem w modlitwie swoich grzechów miłemu Bogu, by z radością oczekiwać rozpoczęcia nowego roku kościelnego a w duchowym adwencie ponownego przyjścia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa!

Z serdecznymi życzeniami błogosławieństwa oraz pokoju Zmartwychwstałego,

Kościoł Nowoapostolski w Polsce

Transmisja nabożeństwa Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera ze zboru Berlin-Charlottenburg.
-
Pokaż cały artykuł

W najbliższą niedzielę, 14 listopada 2021 r. odbędzie się transmisja nabożeństwa naczelnego duszpasterza Kościoła Nowoapostolskiego na świecie, Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera ze zboru Berlin-Charlottenburg dla obszarów działania apostołów okręgowych Rüdigera Krause oraz Wolfganga Nadolnego. W trakcie nabożeństwa apostoł okręgowy pomocniczy Helge Mutschler będzie mianowany na apostoła okręgowego pomocniczego dla apostoła okręgowego Wolfganga Nadolnego, który obsługuje duszpastersko kościół terytorialny Berlin-Brandenburgia.

Transmisję nabożeństwa będzie można obejrzeć w zborach Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce oraz na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube, dostępnym pod adresem: http://yt.nowoapostolski.pl, rozpoczęcie transmisji o godz. 9:30, rozpoczęcie nabożeństwa o godz. 10:00.

Wszystkim oglądającym transmisję nabożeństwa życzymy wiele łask, pomocy oraz przeżywania bliskości Bożej.

Nabożeństwa za zmarłych, niedziela, 7 listopada 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

W Kościele Nowoapostolskim w szczególny sposób pamięta się o osobach, które odeszły do wieczności, dlatego trzy razy w roku odbywają się nabożeństwa za zmarłych. Na nabożeństwach za zmarłych przeprowadzanych przez Głównego Apostoła i apostołów okręgowych wszyscy zmarli mogą doświadczyć łaski Bożej otrzymując z rąk żyjących apostołów sakrament świętego chrztu wodnego, świętego pieczętowania oraz świętej wieczerzy, gdyż Jezus Chrystus w swojej arcykapłańskiej modlitwie powiedział: „Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś“. (Ewangelia Jana 17, 24).

Serdecznie zapraszamy na lokalne nabożeństwa za zmarłych, które odbędą się 7 listopada 2021 roku o godz. 10:00 w zborach Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce na terenie całego kraju.

Informacje na temat nabożeństw Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce transmitowanych internetowo, w miesiącu październiku 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

Aktualizacja: 9 października 2021 r.

W miesiącu październiku 2021 r. przewidziane są dwie internetowe transmisje nabożeństw:

 • w niedzielę, 10 października 2021 r. o godz. 10:00 ze zboru Chorzów
 • w sobotę, 23 października 2021 r. o godz. 18:00 ze zboru Ostróda

Transmisje nabożeństw będą dostępne na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem yt.nowoapostolski.pl, rozpoczęcie transmisji 15 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa.

Życzymy wiele radości, błogosławieństw oraz przeżywania bliskości Boga.

Informacja na temat nabożeństwa Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce transmitowanego internetowo, w miesiącu wrześniu 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

Aktualizacja: 4 września 2021 r.

W miesiącu wrześniu przewidziana jest jedna internetowa transmisja nabożeństwa Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce, w niedzielę, 5 września 2021 r. o godz. 10:00 ze zboru w Gdyni.

Transmisja nabożeństwa dostępna będzie na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem yt.nowoapostolski.pl, rozpoczęcie transmisji o godz. 9:45.

Życzymy wiele błogosławieństw, łask oraz przeżywania bliskości Boga.

Informacje na temat nabożeństw Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w miesiącu lipcu 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

Aktualizacja: 3 lipca 2021 r.

W niedzielę, 4 lipca 2021 r. odbędzie się nabożeństwo za zmarłych. Nabożeństwa odbędą się w lokalnych zborach Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce bez transmisji internetowej. Kolejne nabożeństwa z udziałem zboru transmitowane na kanale w serwisie YouTube zaplanowane są:

 • 11 lipca 2021 r. o godz. 10:00 ze zboru Ostróda
 • 18 lipca 2021 r. o godz. 10:00 ze zboru Chorzów

Internetowe transmisje nabożeństw dostępne będą na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: yt.nowoapostolski.pl, rozpoczęcie transmisji o godz. 9:45.

Życzymy wiele radości z przeżywania nabożeństw w obiektach sakralnych oraz łask i błogosławieństw Bożych.

Informacje na temat nabożeństw Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w miesiącu czerwcu 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

Aktualizacja: 4 czerwca 2021 r.

W związku ze stopniową możliwością uczestniczenia w nabożeństwach z uroczystością świętej wieczerzy w obiektach sakralnych, w miesiącu czerwcu zaplanowane są następujące internetowe transmisje nabożeństw Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce:

 • 13 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 ze zboru Ostróda
 • 27 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 ze zboru Poznań

Tak jak dotychczas internetowe transmisje nabożeństw dostępne będą na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: yt.nowoapostolski.pl, rozpoczęcie transmisji o godz. 9:45.

Życzymy wiele radości z ponownego przeżywania nabożeństw w obiektach sakralnych oraz z uczestniczenia w uroczystości świętej wieczerzy, pokoju Zmartwychwstałego jak i błogosławieństwa Bożego.

Informacje na temat nabożeństw Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce od 30 maja 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

Aktualizacja: 24 maja 2021 r.

Od najbliższej niedzieli, 30 maja 2021 r., wierni i zainteresowani mogą uczestniczyć w nabożeństwach przeprowadzanych w obiektach sakralnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, z powodu obowiązujących obostrzeń, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja u przewodniczących zborów.

Dla wiernych i zainteresowanych nie mogących uczestniczyć w nabożeństwach w obiektach sakralnych nadal przewidziane są internetowe transmisje nabożeństw. Najbliższa odbędzie się w niedzielę 30 maja 2021 r. o godz. 10:00 ze zboru Chorzów.

Tak jak dotychczas internetowe transmisje nabożeństw dostępne będą na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube dostępnym pod adresem: yt.nowoapostolski.pl.

Życzymy wiele błogosławieństwa Bożego.

Informacje na temat kolenych nabożeństw Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w miesiącu maju 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

Aktualizacja: 6 maja 2021 r.

Kolejne nabożeństwa Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce transmitowane internetowo w miesiącu maju 2021 r.:

 • 9 maja o godz. 10:00 – ze zboru w Żorach,
 • 13 maja, w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, o godz. 19:00 – ze zboru w Poznaniu,
 • 16 maja o godz. 10:00 – ze zboru w Ostródzie,
 • 23 maja, w Święto Zesłania Ducha Świętego, o godz. 10:00 – transmisja nabożeństwa naczelnego duszpasterza Kościoła Nowoapostolskiego, Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera ze zboru Zurych-Seebach (Szwajcaria) z symultanicznym tłumaczeniem na język polski,
 • 30 maja o godz. 9:00 – ze zboru w Chorzowie.

Nabożeństwa, tak jak dotychczas, odbywać się będą bez udziału wiernych w obiektach sakralnych oraz bez uroczystości świętej wieczerzy. Po modlitwie "Ojcze nasz" zwiastowane będzie odpuszczenie grzechów oraz udzielony pokój Zmartwychwstałego, a na zakończenie nabożeństwa udzielone zostanie błogosławieństwo końcowe.

Od niedzieli, 30 maja 2021 r., w zależności aktualnych obostrzeń i sytuacji epidemicznej, planowany jest powrót do nabożeństw z udziałem wiernych w obiektach sakralnych. W zborach odbywać się będą jedno lub dwa nabożeństwa niedzielne, aby wszyscy chętni mieli możliwość uczestniczenia w nabożeństwie z uroczystością świętej wieczerzy.

Internetowe transmisje nabożeństw dostępne będą na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: yt.nowoapostolski.pl, rozpoczęcie transmisji 15 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa.

Życzymy radosnego oczekiwania Święta Zesłania Ducha Świętego oraz obfitego błogosławieństwa, jak i pokoju Zmartwychwstałego.

Informacje dotyczące nabożeństw w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca maja 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

Aktualizacja: 1 maja 2021 r.

Na pierwszą i drugą niedzielę miesiąca maja 2021 r. zaplanowane są następujące internetowe transmisje nabożeństw Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce:

 • 2 maja o godz. 10:00 – ze zboru w Białogardzie
 • 9 maja o godz. 10:00 – ze zboru w Żorach

W niedzielę, 23 maja 2021 r. w Święto Zesłania Ducha Świętego zaplanowa jest transmisja nabożeństwa Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera ze zboru Zurych-Seebach (Szwajcaria).

Nabożeństwa, tak jak dotychczas, odbywać się będą bez udziału wiernych w obiektach sakralnych oraz bez uroczystości świętej wieczerzy. Po modlitwie "Ojcze nasz" zwiastowane będzie odpuszczenie grzechów oraz udzielony pokój Zmartwychwstałego, a na zakończenie nabożeństwa udzielone zostanie błogosławieństwo końcowe.

Internetowe transmisje nabożeństw dostępne będą na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: yt.nowoapostolski.pl, rozpoczęcie transmisji 15 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa.

Życzymy radosnego oczekiwania Zielonych Świątek oraz obfitego błogosławieństwa, jak i pokoju Najwyższego.

Informacje dotyczące nabożeństw w kolejnych tygodniach miesiąca kwietnia 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

Aktualizacja: 6 kwietnia 2021 r.

W kolejnych tygodniach miesiąca kwietnia zaplanowane są następujące internetowe transmisje nabożeństw niedzielnych Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce:

 • 11 kwietnia o godz. 10:00 – ze zboru Ostróda,
 • 18 kwietnia o godz. 10:00 – ze zboru Ostróda,
 • 25 kwietnia o godz. 10:00 – ze zboru Chorzów.

Tak jak dotychczas, nabożeństwa odbywać będą się bez udziału wiernych w obiektach sakralnych oraz bez uroczystości świętej wieczerzy. Po modlitwie "Ojcze Nasz" zwiastowane będzie odpuszczenie grzechów oraz udzielony pokój Zmartwychwstałego, a na zakończenie nabożeństwa udzielone zostanie błogosławieństwo końcowe.

Internetowe transmisje nabożeństw dostępne będą na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: yt.nowoapostolski.pl, rozpoczęcie transmisji 15 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa.

Życzymy, aby radość i pokój płynące z przeżytych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego nadal towarzyszyły nam w codziennym życiu.

Informacje dotyczące nabożeństw w okresie Wielkiego Tygodnia
-
Pokaż cały artykuł

Aktualizacja: 27 marca 2021 r.

W okresie Wielkiego Tygodnia zaplanowane są następujące transmisje nabożeństw Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce:

 • w Niedzielę Palmową, 28 marca 2021 r. o godz. 10:00 ze zboru Żory,
 • w Wielki Piątek, 2 kwietnia 2021 r. o godz. 19:00 ze zboru Poznań,
 • w Święto Zmartwychwstania Pańskiego, niedzielę, 4 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 – transmisja nabożeństwa apostoła Jensa Korbiena z Lipska (Niemcy).

W związku z nadal występującymi na podstawie rozporządzeń rządowych ograniczeniami dotyczących zasad uczestniczenia w uroczystościach religijnych oraz korzystania z obiektów kultu religijnego odwołane są nabożeństwa z udziałem wiernych obiektach sakralnych.

Internetowe transmisje nabożeństw dostępne będą na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: yt.nowoapostolski.pl, rozpoczęcie transmisji 15 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa.

Na nabożeństwach, po modlitwie "Ojcze Nasz", będzie zwiastowane odpuszczenie grzechów oraz udzielone błogosławieństwo końcowe.

Życzymy wiele czasu na refleksję, przeżywanie bliskości Bożej oraz dobrego odbioru bez zakłóceń.

Informacje dotyczące nabożeństw w miesiącu marcu 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

Aktualizacja: 2 marca 2021 r.

W związku z nadal obowiązującymi, na podstawie rozporządzeń rządowych, ograniczeniami dotyczących zasad uczestniczenia w uroczystościach religijnych oraz korzystania z obiektów kultu religijnego, nabożeństwa niedzielne w miesiącu marcu nadal odbywać się będą wyłącznie w formie transmisji internetowych, dostępnych na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: yt.nowoapostolski.pl.

Na nabożeństwach, po modlitwie "Ojcze Nasz", będzie zwiastowane odpuszczenie grzechów oraz udzielone błogosławieństwo końcowe.

Zaplanowane są następujące transmisje nabożeństw niedzielnych:

 • 7 marca – ze zboru Chorzów, nabożeństwo za zmarłych,
 • 14 marca – ze zboru Poznań, jubileusz 40-lecia wyświęcenia obiektu sakralnego, rozpoczęcie transmisji o godz. 9:30, a od godz. 9:35 prezentacja multimedialna "40-lecie zboru Poznań (1981-2021)",
 • 21 marca – ze zboru Ostróda,
 • Niedziela Palmowa, 28 marca – ze zboru Żory.

Rozpoczęcie transmisji o godz. 9:45, rozpoczęcie nabożeństwa o godz. 10:00. Życzymy dobrego odbioru bez zakłóceń.

Informacje dotyczące nabożeństw w miesiącu lutym 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

Aktualizacja: 13 lutego 2021 r.

W związku z nadal obowiązującymi rozporządzeniami rządowymi regulującymi zasady uczestniczenia na nabożeństwach i korzystania z obiektów kościelnych, nabożeństwa niedzielne będą się odbywać wyłącznie w formie transmisji internetowych, dostępnych na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube pod adresem: yt.nowoapostolski.pl.

Na nabożeństwach, po modlitwie "Ojcze Nasz", będzie zwiastowane odpuszczenie grzechów oraz udzielone błogosławieństwo końcowe.

Zaplanowane są następujące transmisje nabożeństw niedzielnych:

 • 7 lutego – ze zboru Chorzów,
 • 14 lutego – ze zboru Chorzów,
 • 21 lutego – ze zboru Ostróda,
 • 28 lutego – z Gaggenau (Niemcy), nabożeństwo Głównego Apostoła z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Rozpoczęcie transmisji o godz. 9:45, rozpoczęcie nabożeństwa o godz. 10:00. Życzymy dobrego odbioru bez zakłóceń.

Informacje dotyczące nabożeństw w miesiącu styczniu 2021 r.
-
Pokaż cały artykuł

Do czasu zmiany rozporządzeń rządowych, regulujących zasady uczestniczenia w nabożeństwach i korzystania z obiektów kościelnych, nabożeństwa niedzielne będą odbywały się tak jak dotychczas, tj. będą transmitowane na kanale w serwisie YouTube bez uroczystości świętej wieczerzy. Wyjątkiem będzie Noworoczne nabożeństwo naszego Głównego Apostoła, Jean-Luca Schneidera, w niedzielę 3 stycznia o godz. 10.00. Na tym szczególnym nabożeństwie, które będzie transmitowane także do naszego kraju, planujemy zebrać się w małych grupach, razem z duchownymi na urzędach kapłańskich, w naszych pomieszczeniach kościelnych a także w miarę możliwości we własnych domach i przeżyć to nabożeństwo z uroczystością świętej wieczerzy. Za zorganizowanie i przygotowanie odpowiadają przewodniczący zborów, którzy udzielą także stosownych informacji w tym zakresie.

Zaplanowane są następujące transmisje: (możliwe są zmiany z powodu pandemii i zmieniającej się sytuacji):

 • w niedzielę 3 stycznia o godz. 10.00 – nabożeństwo Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera
 • w niedzielę 10 stycznia o godz. 10.00 – nabożeństwo ze zboru Ostróda
 • w niedzielę 17 stycznia o godz. 10.00 – nabożeństwo ze zboru Żory
 • w niedzielę 24 stycznia o godz. 10.00 – nabożeństwo ze zboru Poznań
 • w niedzielę 31 stycznia o godz. 10.00 – nabożeństwo ze zboru Ostróda

Informacje dotyczące nabożeństw w miesiącu grudniu 2020 r.
-
Pokaż cały artykuł

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną i obowiązującymi w naszym kraju regulacjami prawnymi w zakresie uczestniczenia w obrzędach religijnych, także w miesiącu grudniu (z wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia i zakończenia roku) nie będą odbywały się nabożeństwa z uroczystością świętej wieczerzy w naszych obiektach sakralnych. Tak jak dotychczas, będą odbywały się transmisje nabożeństw na żywo w serwisie YouTube na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce; http://youtube.nak.org.pl. W Boże Narodzenie i na zakończenie roku planujemy przeprowadzenie nabożeństw z uroczystością świętej wieczerzy, z zachowaniem obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie – szczegóły i informacje w tym zakresie będą dostępne u przewodniczących zborów.

Zaplanowane są następujące transmisje: (możliwe są zmiany z powodu pandemii i zmieniającej się sytuacji):

 • w 2. niedzielę Adwentu, 6 grudnia z Poznania o godz. 10.00
 • w 3. niedzielę Adwentu, 13 grudnia z Żor o godz. 10.00
 • w 4. niedzielę Adwentu, 20 grudnia z Gdyni o godz. 10.00
 • w Boże Narodzenie, 25 grudnia z Chorzowa o godz. 9.00
 • w niedzielę 27 grudnia, nabożeństwo na zakończenie roku, z Poznania o godz. 10.00

W niedzielę, 3 stycznia 2021 r. planowana jest transmisja nabożeństwa Głównego Apostoła na rozpoczęcie roku z Winterthur/Szwajcaria

Informacje dotyczące nabożeństw w miesiącu listopadzie, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną.
-
Pokaż cały artykuł

W związku z dużym wzrostem zachorowań na koronawirusa COVID-19 w naszym kraju, od soboty 7 listopada zostają wprowadzane duże ograniczenia. Dotyczą one także kościołów, ograniczając uczestniczenie na nabożeństwach przeprowadzanych w kościołach do 1 osoby na 15 m2. Taka sytuacja powoduje, że obecnie tylko nieliczni wierni mogliby zgromadzić się w naszych obiektach i uczestniczyć bezpośrednio w nabożeństwie z uroczystością świętej wieczerzy. Żeby nie robić wyjątków, w porozumieniu z naszym Apostołem postanowiliśmy, że od niedzieli 8 listopada aż do odwołania nie będą odbywały się nabożeństwa w naszych obiektach sakralnych. Odbywać się będą tylko nabożeństwa transmitowane, tak jak dotychczas na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube. Adres pozostaje niezmieniony: http://youtube.nak.org.pl.

Transmitowane nabożeństwa będą się odbywały na żywo, ze zwiastowaniem odpuszczenia grzechów po wspólnie zmówionej modlitwie „Ojcze nasz”, ale bez uroczystości świętej wieczerzy oraz z udzieleniem błogosławieństwa końcowego.

Zaplanowane są następujące transmisje: (możliwe są zmiany z powodu pandemii i zmieniającej się sytuacji):

 • w niedzielę 8 listopada z Poznania o godz. 10.00
 • w sobotę 14 listopada z Poznania o godz. 16.00
 • w środę 18 listopada, Dzień Pokuty i Modlitwy, transmisja nabożeństwa apostoła Helge Mutschlera z Wolfenbüttel/Niemcy, z symultanicznym tłumaczeniem na język polski, o godz. 19.30
 • w niedzielę 22 listopada z Ostródy o godz. 10.00
 • w niedzielę 29 listopada, rozpoczęcie nowego roku kościelnego - 1 niedziela Adwentu, z Ostródy o godz. 10.00

Dodatkowo zaplanowane jest, w niedzielę 15 listopada o godzinie 10.00, nabożeństwo naszego Apostoła Okręgowego dla duchownych, aktywnych i w stanie spoczynku, oraz ich żon. Podane informacje w planach służby, dotyczące transmisji tego nabożeństwa, na razie pozostają aktualne.

W związku z zaistniałą sytuacją, również nie mogą odbywać się zajęcia nauczania dzieci i młodzieży w obiektach kościelnych. Prosimy zatem wszystkich nauczycieli o prowadzenie zajęć online, z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów.

Odwiedziny duszpasterskie w miejscach zamieszkania możliwe są tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Informacja dodatkowa:
W związku z zapytaniami wiernych o możliwość składania swoich regularnych ofiar w obecnie zaistniałej sytuacji, przypominamy, że od wielu lat ofiary można przekazywać na kościelne konto bankowe:

Nowoapostolski Kościół w Polsce
81-520 Gdynia, ul. Akacjowa 50/50A

ING Bank Śląski S.A. O/Gdynia
40-086 Katowice; ul. Sokolska 34

Nr konta: 21 1050 1764 1000 0022 5766 3134

Treść przelewu: wpłata na cele kultu religijnego.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i ochrony anielskiej.

Aktualne zasady dotyczące uczestnictwa w nabożeństwach oraz przebywania w obiektach sakralnych.
-
Pokaż cały artykuł

Miłe Siostry, mili Bracia, mili uczestnicy nabożeństw!

Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami związanymi z pandemią koronawirusa uczestnicy nabożeństw zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (np. za pomocą maseczki lub przyłbicy ochronnej) oraz do przestrzegania regionalnych obostrzeń podczas pobytu w naszych obiektach sakralnych, zwłaszcza podczas nabożeństw. Konsultowaliśmy się z Państwowym Inspektorem Sanitarnym i otrzymaliśmy odpowiedź, że mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa w zamkniętych pomieszczeniach. Nasz Apostoł stoi na stanowisku, że jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów i zarządzeń. Zatem zwracamy się z prośbą i apelujemy do wszystkich o odpowiedzialne zachowanie i nie narażanie siebie na kary finansowe podczas kontroli przez upoważnione służby oraz na zagrożenie zakażenia wirusem siebie jak i pozostałych osób.

Poniżej zamieszczamy link do strony z oficjalnymi informacjami o zarządzeniach i obowiązujących ograniczeniach w związku z pandemią koronawirusa:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Informacja na temat nabożeństw transmitowanych w miesiącu wrześniu na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube.
-
Pokaż cały artykuł

W miesiącu wrześniu planowane są trzy transmisje nabożeństw z udziałem wiernych, które odbędą się z poszczególnych zborów:

 • w niedzielę 6 września o godz. 10.00, transmisja z Poznania
 • w niedzielę 13 września o godz. 16.00, transmisja z Gdyni, nabożeństwo przeprowadzi Apostoł Helge Mutschler
 • w niedzielę 27 września o godz. 10.00, transmisja z Chorzowa

Transmisje dostępne są pod adresem http://youtube.nak.org.pl, rozpoczęcie transmisji następuje około 15 minut przed nabożeństwem.

Wszystkich uczestników nabożeństw, odbywających się w obiektach kościelnych, prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów i ustalonych zasad w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

Informacja o transmisji nabożeństwa Głównego Apostoła w niedzielę 9 sierpnia br.
-
Pokaż cały artykuł

W niedzielę 9 sierpnia 2020 r. w Gifhorn, w Niemczech, Główny Apostoł Jean-Luc Schneider przeprowadzi nabożeństwo, które będzie transmitowane satelitarnie i internetowo do całego obszaru działania Apostoła Okręgowego Rüdigera Krause, a tym samym do naszego kraju.

W Polsce będzie rozszerzona liczba zborów (miejsc) transmisyjnych, żeby jak najwięcej wiernych mogło uczestniczyć w nabożeństwie z uroczystością świętej wieczerzy.
Zbory, w których przewidziana jest transmisja nabożeństwa, to: Chorzów, Żory, Wrocław, Łódź, Warszawa, Ostróda, Lewałd Wielki, Kosewo, Kętrzyn, Gdynia, Białogard, Szczecin, Poznań, Jarocin, Gubin.

W zborach, które nie są miejscami transmisyjnymi, nabożeństwa w tę niedzielę się nie odbędą. Niemniej jednak z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa i brak możliwości, aby wszyscy wierni wzięli udział w transmisji w zborach, nabożeństwo będzie również transmitowane na żywo w serwisie YouTube:

Uroczystość świętej wieczerzy odbędzie się zarówno w Gifhorn, jak i we wszystkich zborach transmisyjnych.

Życzymy wszystkim obfitego błogosławieństwa i odbioru transmisji nabożeństwa bez zakłóceń.

Informacja dotycząca nabożeństwa Apostoła Okręgowego Rüdigera Krause w niedzielę 12 lipca.
-
Pokaż cały artykuł

W ślad za decyzją rządu o otwarciu granic i umożliwieniu przekraczania granicy bez obowiązku kwarantanny, Apostoł Okręgowy Rüdiger Krause i Apostoł Helge Mutschler chcą wykorzystać nadarzającą się sposobność i zamierzają przybyć do naszego kraju na zaplanowane nabożeństwo 12 lipca.

Niemniej jednak, żeby zapewnić bezpieczeństwo uczestników nabożeństwa oraz ze względu na obowiązujące przepisy i obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa, nabożeństwo Apostoła Okręgowego odbędzie się w Dobieszkowie koło Łodzi, a nie, jak pierwotnie było zaplanowane, w naszym obiekcie w Białogardzie. W obecnych warunkach nasz obiekt w Białogardzie jest zbyt mały na bezpieczne zorganizowanie tak dużej uroczystości i dlatego została podjęta decyzja, że nabożeństwo odbędzie się w wynajętej sali konferencyjnej w Ośrodku Szkoleniowym w Dobieszkowie.

W nabożeństwie Apostoła Okręgowego i Apostoła mogą uczestniczyć bracia i siostry ze zborów Łódź i Warszawa, przewodniczący wszystkich zborów w Polsce wraz z żonami, wyznaczeni imiennie kapłani i diakoni z najbliższymi rodzinami oraz bracia i siostry mający przydzielone zadania. Żeby jednak umożliwić wszystkim chętnym, braciom i siostrom, uczestniczenie w tej szczególnej uroczystości, nabożeństwo Apostoła Okręgowego 12 lipca będzie transmitowane w serwisie YouTube, tak jak dotychczas, z tym, że ze względu na uroczystość świętej wieczerzy i przewidziane czynności zalecamy, żeby bracia i siostry uczestniczyli w tym transmitowanym nabożeństwie w swoich zborach a wyznaczeni kapłani zapewnili udział w uroczystości świętej wieczerzy. Natomiast bracia i siostry, którzy z ważkich powodów nie będą mogli udać się do kościoła, będą mogli odebrać nabożeństwo w serwisie YouTube w swoich miejscach zamieszkania, tyle że bez uroczystości świętej wieczerzy.

Nabożeństwo odbędzie się o godzinie 10.00.

Więcej informacji można uzyskać w Administracji Centralnej Kościoła i u ewangelistów okręgowych. Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i skorzystanie z możliwości uczestniczenia w transmisji nabożeństwa w poszczególnych zborach.

Życzymy wszystkim obfitego błogosławieństwa Bożego.

Podziękowanie
-
Pokaż cały artykuł

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za przekazane w różnej formie kondolencje, słowa pocieszenia i wsparcia, a także za udział w nabożeństwie żałobnym po śmierci JE Biskupa Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce dr. Waldemara Starosty.

Z wyrazami szacunku

Administracja Centralna Kościoła

Informacja żałobna
-
Pokaż cały artykuł

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w środę 9 października 2019 roku zmarł Biskup Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce, dr Waldemar Starosta, Prezydent Kościoła.

Rodzinie i najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Kościół Nowoapostolski w Polsce

List do młodych chrześcijan 2019
-
Pokaż cały artykuł

W tym roku dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego z Ewangelii Łukasza 6, 45:

„Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro,
[...] albowiem z obfitości serca mówią usta jego”.

Biblia ukazuje człowieka jako istotę stworzoną przez Boga (mężczyznę i kobietę), która dysponuje wolną wolą i ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. W oczach Boga dobre jest to, co odpowiada Jego woli. (I Moj 1, 31)

Człowiek dobry...

podejmuje decyzje ukierunkowania swojego życia według woli Bożej i wyznaje swoje postanowienie, że będzie: wierzyć w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, wyrzekać się zła, przestrzegać prawa Bożego, miłować Boga i bliźniego, służyć Bogu i wspólnocie Kościoła Chrystusa oraz trwać w nauce Jezusa i apostolskiej, czyli naśladować Pana Jezusa i apostołów aż do ponownego przyjścia Pana.

posiada dobry skarbiec...

błogosławieństwa Bożego, niezmierzonego bogactwa, którego różnorodnymi aspektami są: wiara w Jezusa dająca siłę życiową, pewność umiłowania przez Boga zapewniająca Jego opatrzność, mądrość pozwalająca wyrzec się zła, zdolność do podejmowania decyzji nieszkodzących sobie i innym, zaufanie do Boga i świadomość, że we wszystkim przyczynia się ku dobremu, członkostwo w Ciele Chrystusa zapewniające doświadczanie solidarności wspólnoty kościelnej, możliwość przygotowania się poprzez służbę apostołów i zabrania przez Jezusa Chrystusa przy Jego ponownym przyjściu i bycie na wieki w Królestwie Bożym.

i pozwala korzystać z niego innym,

a więc jest ochoczy do dzielenia się swoim skarbem poprzez: głoszenie, że Bóg miłuje wszystkich ludzi i chce ich ocalić, niekrzywdzenie innych swoim niemądrym wyrażaniem się bądź nierozsądnym postępowaniem, okazywanie wspaniałomyślności i dobroduszności oraz niestawanie się niewolnikiem dóbr materialnych, okazywanie zainteresowania ludziom i wiernym w Kościele oraz dzielenie z nimi ich radości i smutków, a także świadome przygotowanie się do wypełniania zadań królewsko-kapłańskich w Tysiącletnim Królestwie Pokoju.

Tak więc dostosowujmy nasze życie do woli Bożej. Zabiegajmy o błogosławieństwo Boże, które daje nam siłę, mądrość, pokój i zbawienie w Kościele. Dzielmy się naszym duchowym bogactwem z innymi.

Drodzy młodzi chrześcijanie, pamiętajcie o tym, że w Kościele jesteście wśród wierzących ludzi, których Pan wzbogacił i którzy chcą dzielić się z Wami tym bogactwem, a do tego niezbędna jest pielęgnacja wspólnoty z nimi. Zaangażujcie się na rzecz wypełnienia woli Bożej, a staniecie się bogaci! Wyznawajcie swoją wiarę i angażujcie się na rzecz Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Bóg jest gotowy Was błogosławić. Im bardziej będziecie to praktykować w swoim życiu, tym więcej skutków błogosławieństwa Bożego będziecie odkrywać.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że jesteście z nami, aby razem służyć Panu! Wiele dla nas znaczycie – a dla Boga jeszcze więcej!

Kościół Nowoapostolski w Polsce

MIĘDZYNARODOWE DNI MŁODZIEŻY (MDM 2019 – IJT 2019 – IYC 2019) w dniach 30 maja – 2 czerwca 2019 roku
-
Pokaż cały artykuł

będą wyjątkowym wydarzeniem Kościoła Nowoapostolskiego o wymiarze ogólnoświatowym i zgromadzeniem wielu tysięcy wiernych, zwłaszcza młodzieży z wielu krajów świata na terenie Międzynarodowych Targów „Messe und Arena” w Düsseldorfie w Niemczech. Lokalizacja ta została wybrana ze względów bezpieczeństwa i logistycznych w Europie, a przede wszystkim już sprawdziła się w europejskich wydarzeniach masowych Kościoła. Wydarzenie to ma charakter religijno-społeczny w przestrzeni publicznej oraz cieszy się wielkim entuzjazmem i ogromną radością, zaś przygotowania trwają już od kilku lat na wielu płaszczyznach.

Informacje dostępne są na specjalnym, dwujęzycznym angielsko-niemieckim i stale aktualizowanym głównym portalu internetowym: www.ijt2019.org Zawarte tam są wszelkie informacje dotyczące bogatego i zróżnicowanego programu kulturowego, edukacyjnego i rozrywkowego, a przygotowanego głównie przez młodzież z różnych krajów świata – każdy znajdzie dla siebie coś interesującego! Podane też są informacje o przebiegu uroczystości oraz rejestracji uczestnictwa z niezbędnymi formularzami, oświadczeniami i deklaracjami. W zakresie własnym odbywa się organizacja udziału, w tym podróży oraz opłat i kosztów uczestnictwa.

Doniosłą atrakcją na arenie będzie wieczorny koncert z udziałem ponad 5000 chórzystów, instrumentalistów, aktorów i solistów. Centrum koncertu będą znamienne słowa Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa „JA JESTEM…”. Kulminacją kilkudniowych uroczystości będzie niedzielne nabożeństwo święte na arenie, celebrowane przez Głównego Apostoła i transmitowane satelitarnie i internetowo na wszystkie kontynenty świata.

Motto Międzynarodowych Dni Młodzieży brzmi: „TU JESTEM” – „HIER BIN ICH” – „HERE I AM” i ma odniesienia biblijne. Stary i Nowy Testament świadczy o ludziach, którzy na zawołanie Boże odpowiadali: „Oto jestem” bądź „Jestem Panie”. Kościół Nowoapostolski widzi w tym motcie cztery różne aspekty: 1) Tu jestem – to mówi Bóg do nas; 2) Tu jestem – to nasza odpowiedź na wezwanie Boga; 3) Tu jestem – to nasza postawa, aktywność i determinacja; 4) Tu jestem – to nasza gotowość do współpracy i chęć do działania dla dobra ludzi ku chwale Bożej.

Niech ta uroczystość kościelna w wielkiej wspólnocie wiernych stanie się dla wszystkich szczególnym przeżyciem w wierze i przyniesie wiele radości i błogosławieństwa zarówno uczestnikom, jak i wszystkim wspierającym aktywnie i duchowo oraz modlitewnie. W tym zakresie wzajemnie się motywujmy, a także wykorzystajmy to wyjątkowe wydarzenie jako możliwość do wyznawania naszej wiary.

Życzymy sobie, aby zwłaszcza młodzi wierni zaprosili swoich przyjaciół, sympatie i znajomych, bowiem uroczystość kościelna nie ma wymiaru zamkniętego, ale publiczny. Wspólnie módlmy się i prośmy naszego Ojca Niebieskiego o Jego błogosławieństwo oraz o pomyślność i ochronę anielską do wszystkich przedsięwzięć tej uroczystości. Niechby była wielkim przeżyciem religijnym i błogosławieństwem nie tylko dla całego Kościoła, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli i wiary w myśl motta kościelnego bieżącego, 2019 roku: „Bogaty w Chrystusie”.

Wizyta Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera w Polsce
-
Pokaż cały artykuł

Z wielką radością i przyjemnością informujemy, że
21 października 2018 roku
w naszym kraju przebywał z oficjalną wizytą
międzynarodowy zwierzchnik Kościoła i naczelny duszpasterz,
Jego Eminencja Główny Apostoł Jean-Luc Schneider.
Tym faktem jesteśmy ogromnie zaszczyceni
i dziękujemy Bogu za tę łaskę i błogosławieństwo.

Uroczyste nabożeństwo odbyło się
w niedzielę 21 października o godz. 11.00
w sali Warszawskiego Domu Technika w Warszawie,
przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5.

Podstawą nabożeństwa było słowo biblijne z II Listu do Tesaloniczan 2, 16. 17:
"A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie".

Ta wyjątkowa uroczystość była wydarzeniem niezwykłej rangi i wielkim przeżyciem duchowym i religijnym dla wiernych oraz ludzi dobrej woli doceniających działalność Kościoła Nowoapostolskiego.

W uroczystości mógł uczestniczyć każdy pragnący zaczerpnięcia siły z mocy Słowa Bożego do przewodnictwa w życiu.

List do młodych chrześcijan 2018
-
Pokaż cały artykuł

W tym roku dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego z Listu do Efezjan 5, 1:

„Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane”.

Bóg troszczy się o Was, a Jego miłość do Was jest doskonała, bezwarunkowa i niezmienna. Cokolwiek się wydarzy, to Trójjedyny i Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, przyjmie Was stale na nowo jako swoje dzieci umiłowane. Bóg w swojej miłości daje Wam możliwość stania się podobnym do Jezusa Chrystusa. Jeśli tego chcecie, to kierując się Jego wzorem możecie czynić jak On – miłować, przebaczać i zwyciężać!

Niech Waszym celem będzie bycie naśladowcą Chrystusa. Jest to ambitny zamiar, który wymaga wiele wysiłku i cierpliwości; ale jest tego wart! Postępujcie według wzoru Pana Jezusa i nie zaniedbujcie modlitwy, okazujcie posłuszeństwo woli Bożej, unikajcie zła, starajcie się zło zwyciężać dobrem, bądźcie gotowi do przebaczania i pojednania, okazujcie miłosierdzie, obierzcie sobie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i trwajcie w Jego nauce i w nauce apostolskiej oraz wyznawajcie wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czyniąc to będziecie naśladowcami Pana. Natomiast w dążeniu do tego celu nie jesteście sami: u boku macie do pomocy swoich rodziców, nauczycieli, duszpasterzy i cały Kościół.

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Dzień Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce
-
Pokaż cały artykuł

Z radością informujemy, że w niedzielę 9 lipca 2017 r. w Łodzi odbyła się wyjątkowa uroczystość:

Dzień Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce

Wzniosłym punktem uroczystości było nabożeństwo dziękczynne z mottem przewodnim „Chwała Bogu, naszemu Ojcu Niebieskiemu” w sali Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego Instytutu Europejskiego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 262/264. Rozpoczęcie nabożeństwa nastąpiło o godzinie 11.00 i mogli w nim uczestniczyć wszyscy chętni.

Szczególnymi gośćmi tej wyjątkowej uroczystości i celebrującymi nabożeństwo byli: Apostoł Okręgowy Rüdiger Krause, Apostoł Jens Korbien i Biskup Thomas Matthes z terytorialnego Kościoła Nowoapostolskiego Niemcy, Biskup David Middleton z krajowego Kościoła Nowoapostolskiego Wielka Brytania oraz Biskup Waldemar Starosta z Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce. Faktem wyjątkowej uroczystości byliśmy zaszczyceni i dziękujemy Bogu za tę łaskę i błogosławieństwo.

Mamy nadzieję, że spotkanie i uczestnictwo w nabożeństwie wywołało u każdego głębokie przeżycie duchowe i pozwoliło doświadczyć miłości Bożej.

List do młodych chrześcijan 2017
-
Pokaż cały artykuł

W tym roku dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego z I Księgi Kronik 28,10. 20:

„Miej się więc na baczności, gdyż Pan ciebie wybrał, abyś zbudował mu dom na święty przybytek. Zabierz się dzielnie do dzieła!... Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, nie bój się i nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana”.

Niech w sercach Waszych przez całe życie pozostanie żywa treść zacytowanych wersetów Pisma Świętego. Wówczas spełni się wobec Was zamiar Bożego wybrania, a wyrażający się tym, że chce coś uczynić dla Was i poprzez Was dla bliźnich! Cokolwiek podejmiecie i czynić będziecie w swoim życiu, to podejmujcie i czyńcie zawsze z modlitwą i miejcie zawsze na uwadze cześć i chwałę Pana. Zważajcie też na siebie w myśl słów z I Listu do Koryntian 6, 19. 20 i unikajcie wszystkiego, co szkodzi zdrowiu i co tym samym ograniczałoby Wasze zdolności życiowe i zdolności do służenia Panu i bliźnim, do gloryfikowania Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Już przed Waszym narodzeniem Wszechmogący Bóg postanowił uczynić Was swoimi dziećmi. Wybrał Was do współdziałania przy swoim planie zbawienia. Chce Wam darować żywot wieczny!

Zdecydować się przyjąć to wybranie i pójść za wezwaniem Boga oznacza odpowiedzieć „TAK” i złożyć przyrzeczenie Bogu: TAK, chcemy naśladować Jezusa Chrystusa. TAK, chcemy Jemu służyć. TAK, chcemy wejść do Jego Królestwa.

Bóg odpowie na Wasze „TAK” w ten sposób, że Was pobłogosławi, a poprzez swoje błogosławieństwo zapewni, że stale będzie z Wami i będzie Was wspierać. Wszyscy, którzy już tego doświadczyli, czego i Wy doświadczycie, dotrzymując złożonego Bogu ślubowania wierności, wespół z Wami będą się radowali z Waszej decyzji.

Zachowajcie wierność Panu i Kościołowi, wyznawajcie swoją drogocenną wiarę, a darami i talentami, którymi Wszechmogący Bóg Was obdarzył, służcie Panu z radością, a da Wam to, czego życzy sobie Wasze serce. (Psalm 100, 2 i 37, 4)

Złożone przez Was ślubowanie wykracza daleko poza zwyczajne przyrzeczenie wiary w Jezusa Chrystusa i uczęszczania na nabożeństwa, bowiem jest zobowiązaniem do wzrastania w usposobieniu i w postawie Pana Jezusa poprzez najświętszą wiarę, (List Judy 1, 20. 21) do duchowego budowania bliźniego (I List do Tesaloniczan 5, 11-13) i przyczyniania się do jedności w Kościele. (List do Efezjan 2, 20. 21)

Dopóki będziecie zdecydowanie wyznawać i praktykować te zobowiązania, to Pan będzie z Wami i nie opuści Was aż Jego dzieło zostanie ukończone i przyjdzie zabrać do siebie tych, którzy wiernie wytrwali do końca, czekali i przygotowali się na Jego ponowne przyjście. Serdecznie życzymy Wam i Waszym bliskim udziału w dniu Pańskim wraz ze wszystkimi wiernymi.

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Święto Zesłania Ducha Świętego 2017 – światowa transmisja nabożeństwa
-
Pokaż cały artykuł

Miliony wiernych zgromadzonych w kościołach w ponad stu krajach na wszystkich kontynentach były uczestnikami wyjątkowego nabożeństwa z okazji Święta Zesłania Ducha Świętego i Dnia Narodzin Kościoła. Uroczyste nabożeństwo w niedzielę 4 czerwca o godzinie 10.00 (CEST) celebrował Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, naczelny duszpasterz i międzynarodowy zwierzchnik Kościoła.

Satelity, światłowody, stacje radiowe i telewizyjne przekazały treść nabożeństwa z „Wiedeńskiej Sali Koncertowej” z Wiednia w Austrii do kościołów w ponad stu krajach. Głoszone Słowo Boże tłumaczone było na liczne języki narodowe, w tym na język polski. Dzięki ogólnoświatowej transmisji również wierni w Polsce byli w wielkiej wspólnocie uczestnikami tego świątecznego nabożeństwa. Podstawą nabożeństwa było słowo biblijne z Dziejów Apostolskich 2, 4: „I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał”.

Święto Zesłania Ducha Świętego przypomina o historycznym wydarzeniu zbawczym, kiedy to został zesłany Duch Święty i napełnił apostołów i zgromadzonych z nimi wiernych.

Dar Ducha Świętego w każdym z nas, ma swoje oddziaływanie i jest dostrzegalny w naszej wierze i w naszym zaufaniu do Boga, w duchowej równowadze, w naszych słowach i w naszym rozumieniu bliźniego. Ujawnia się przez mówienie innym językiem; nie językiem nienawiści, zawiści, zazdrości, egocentryzmu i nietolerancji, ale językiem pokoju, miłości, łaski, wzajemnego przebaczania, porozumienia i służenia pomocą. Innymi słowy ujawnia się mówieniem językiem Jezusa Chrystusa wypływającym z Jego postawy, z Jego usposobienia, z Jego nastawienia do Boga i ludzi.

W wyniku zesłania Ducha Świętego dopełniło się też samoobjawienie Boga jako Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Tradycja transmisji uroczystości kościelnych w Kościele Nowoapostolskim sięga 1946 roku. Początkowo była to transmisja fonii i obejmowała niektóre kraje europejskie. Wraz z rozwojem techniki możliwa stała się transmisja wizji i fonii od 1990 roku satelitarnie, a od 2007 roku także internetowo. Aktualnie obejmuje cały świat. W samej Europie sygnał trafia do 40 krajów, przy czym pokonuje odległość około 144.000 km w czasie kilku sekund.

Poniższa grafika ilustruje rozmiar tego przedsięwzięcia, dzięki któremu miliony wiernych były uczestnikami centralnych uroczystości zielonoświątkowych Kościoła Nowoapostolskiego, skorzystały ze Słowa i łaski Bożej i wspólnie wielbili Boga.

Droga sygnału transmisyjnego nabożeństwa zielonoświątkowego

W bezpośredniej transmisji uroczystego nabożeństwa zielonoświątkowego w niedzielę 4 czerwca można było uczestniczyć w Polsce w następujących kościołach:

 • w Gdyni-Orłowie (pomorskie), przy ul. Akacjowej 50 (wejście od ul. Wierzbowej) Wyświetl na mapach Google
 • w Ostródzie (warmińsko-mazurskie), przy ul. 11.Listopada 1A Wyświetl na mapach Google
 • w Kosewie k. Mrągowa (warmińsko-mazurskie), w miejscowym kościele Wyświetl na mapach Google
 • w Poznaniu (wielkopolskie), przy ul. Goździkowej 8 (Osiedle Kwiatowe) Wyświetl na mapach Google
 • Chorzowie-Batorym (śląskie), przy ul. Jodłowej 24 Wyświetl na mapach Google
 • we Wrocławiu (dolnośląskie), przy ul. Wyścigowej 65 Wyświetl na mapach Google
 • w Jeleniej Górze (dolnośląskie), przy ul. Piłsudskiego 56 Wyświetl na mapach Google
 • w Gubinie (lubuskie), przy ul. Stromej 9 Wyświetl na mapach Google
 • w Kostrzynie (lubuskie), przy ul. Banaszaka 6 Wyświetl na mapach Google
 • w Białogardzie (zachodniopomorskie), przy ul. Sikorskiego 27 Wyświetl na mapach Google

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
-
Pokaż cały artykuł

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego całemu Kościołowi Nowoapostolskiemu w Polsce i JE Biskupowi Kościoła dr Waldemarowi Staroście życzenia świąteczne przesłała Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło w formie: kartki świątecznej. Życzenia przekazał również właściwy do spraw wyznań religijnych Minister Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu MSWiA: pismo.

Życzenia Wielkanoce z ramienia Kościoła Rzymskokatolickiego rokrocznym serdecznym zwyczajem przekazali: Nuncjusz Apostolski w Polsce JE Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Przewodniczący Konferencji Episkopatu JE Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, członkowie Episkopatu m.in. JE Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, JE Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, JE Biskup Diecezjalny Tadeusz Pikus, a z ramienia Kościoła Prawosławnego JE Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski.

Wiernym Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce na ręce Biskupa Kościoła życzenia błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2017 roku złożyli również: JE Główny Apostoł Jan-Luc Schneider, JE Apostoł Okręgowy Rüdiger Krause, JE Apostoł Okręgowy Senior Wilfried Klingler oraz liczni Apostołowie i Biskupi z wielu krajów świata.

Niedziela pamięci o zmarłych
-
Pokaż cały artykuł

Niedziela 6 listopada 2016 r. w Kościele Nowoapostolskim była szczególną niedzielą pamięci i modlitwy za zmarłych. W kościołach w całym kraju odbyły się uroczyste nabożeństwa z tematem przewodnim: „Będzie się radowało serce wasze”.

Gdy myśli się o zmarłych członkach rodziny, przyjaciołach, znajomych i innych ludziach, to budzą się szczególne uczucia, a nadzieja na ponowne zobaczenie wywołuje osobliwą radość.

Chrześcijanie nowoapostolscy wierzą, że każdej duszy dotyczy nadzieja żywota wiecznego, łaska Jezusa Chrystusa i społeczność z Bogiem.

List do młodych chrześcijan 2016
-
Pokaż cały artykuł

W tym roku dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego, z Ewangelii Łukasza 9, 11:

„A tłumy, dowiedziawszy się o tym, poszły za nim. Przyjąwszy je, mówił do nich o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia”.

Cokolwiek wydarzy się Wam młodym ludziom w Waszym życiu, to czujcie się mile widziani u Pana Jezusa. Nigdy nie zwlekajcie z pójściem do Niego!

Nauka religii, którą przyjmowaliście lub nadal przyjmujecie, umożliwia Wam zrozumieć wolę Boga: On Was powołał do swego Królestwa. Duch Święty chce Wam pozwolić odkryć to Królestwo. Wraz z rozwojem poznania Jezusa Chrystusa dojdziecie do tego samego wniosku, co Wasi przodkowie: Pan jest zawsze większy niż myślimy. Im bardziej Go poznajemy, tym bardziej Go miłujemy!

Odpowiadajcie na wezwanie Pana, bądźcie aktywni w wypełnianiu woli Bożej, wyznajcie swoją wolę do naśladownictwa Jezusa Chrystusa i do wyznawania wiary, poświadczajcie swoje zaufanie do Pana i do Jego Kościoła poprzez słuchanie kazania i przyjmowanie sakramentu.

Pan Jezus przyjmuje tych, którzy Jego naśladują. Jezus Chrystus serdecznie wita wszystkich i to bez wyjątków. Błogosławieństwo, którego udziela, nie jest zależne ani od pochodzenia, ani od wyglądu, ani od zdolności, ani nawet od błędów. Decydujące jest tylko jedno: decyzja, aby Jego naśladować, a to oznacza mieć Go za wzór i ideał życiowy, coraz bardziej ujawniać Jego usposobienie, nastawienie i postawę oraz w tym względzie stawać się coraz bardziej podobnym do Niego w relacjach z Bogiem i z ludźmi.

Ślubowaniem naśladownictwa Pana Jezusa wyrażacie swoje zdecydowanie do posłuszeństwa wobec Jego prawa, do postępowania według Jego przykładu, do wejścia do Jego Królestwa i bycia z Nim na wieki.

Pan „mówił… o Królestwie Bożym”. Błogosławieństwo Boże zawiera obietnicę, że Jezus Chrystus tym, którzy do Niego przychodzą, daje pewność, że przez apostołów będzie im głosił to, czego potrzebują do przygotowania się na ponowne przyjście Chrystusa, podczas którego zabierze do siebie tych, którzy na Jego przyjście czekali i się przygotowali do wejścia do Jego Królestwa.

Pan leczył tych, „którzy potrzebowali uzdrowienia”. Nawet gdy zdecydowaliście się wyrzec zła, to nie będziecie w stanie pozostać bez grzechu, gdyż żaden człowiek nie jest doskonały. Pan Jezus jednakże nie patrzy na ilość popełnionych grzechów, ale na postawę serca. Zawsze jest gotowy odpuścić tym, którzy są pokorni i poznają, że potrzebują łaski Bożej, tym, którzy szczerze pokutują i pragną odpuszczenia grzechów.

Pan też „karmi”, o tym jest mowa w kolejnych wersetach po zacytowanym słowie biblijnym. Tam jest mowa o tym, że gdy skończył nauczać, to nakarmił ludzi. Wszyscy zostali nasyceni, a jedzenia jeszcze było pod dostatkiem. Relacja o cudownym nakarmieniu z jednej strony wskazuje na pokarm duchowy, a z drugiej strony na pokarm ziemski.

Pan daje pokarm duchowy w postaci chleba Słowa Bożego i świętej wieczerzy. Pokarm ten daje nam siły do dotrzymywania naszego ślubowania, dochowania wierności Panu i do osiągnięcia celu wiary, wejścia do wiecznej społeczności z Trójjedynym Bogiem. Pan daje też pokarm ziemski. Bóg zajmuje się także naszym ziemskim życiem. Daruje nam chleb powszedni i nas strzeże.

Pan Jezus błogosławi tych, którzy Go naśladują: Napełnia ich serca swoim pokojem i swoją radością. Dopóki będą mocno zdecydowani do wypełniania złożonego ślubowania dochowania wierności Panu, Bóg obficie będzie udzielał swoich łask, tak że będą w stanie w swoim otoczeniu czynić coś dobrego.

Pan Jezus błogosławi tych, którzy Go naśladują: obszernie ich nauczając, darując im swoją łaskę, karmiąc ich duszę i strzegąc ich życie, napełniając ich serce swoją radością i swoim pokojem, wyposażając w to, co jest niezbędne do czynienia dobrego. A co pośród tego, co dobre, jest najprzedniejsze, to głoszenie ewangelii, głoszenie nauki Jezusa Chrystus i Jego apostołów. Pamiętajcie, że tłumy musiały się najpierw dowiedzieć, aby poszły za Panem, a dziś od ciebie niech dowiedzą się o Panu, o Jego ponownym przyjściu, o Jego Królestwie.

Stawiajcie wyraźne akcenty na rzecz wiary chrześcijańskiej i zaapelujcie o to do innych. Wielu ludzi zadaje sobie wiele trudu, aby obwieszczać swoje zdanie, informować wszystkich o wszystkim. Gdy jednak chodzi o hierarchię wartości chrześcijańskich w życiu, w społeczeństwie, to ludzie ograniczają się do narzekania na utratę ich znaczenia. Postawcie wyraźny akcent, wyraźny znak – w końcu istnieje publiczna forma wyznawania wiary poprzez swój udział w nabożeństwie, a na nim poprzez swój udział w świętej wieczerzy. Jeżeli chcesz wyznawać, że Jezus Chrystus jest twoją drogą, twoją prawdą, twoim życiem, twoim pomocnikiem i orędownikiem, twoim Zbawicielem, to uczestnicz w świętej wieczerzy!

Aktywnymi bądźcie w duchu Jezusa Chrystusa, ponieważ sama wdzięczność i uwielbienie Boga, to nie wszystko. Praktykować postępowanie w duchu Jezusa Chrystusa można poprzez słuchanie i przyjmowanie kazania, poprzez przyjmowanie świętej wieczerzy i poprzez modlitwy pełne nieograniczonego zaufania Bożego.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Kościół Nowoapostolski w Polsce

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE
-
Pokaż cały artykuł

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia całemu Kościołowi Nowoapostolskiemu w Polsce i Biskupowi Kościoła dr Waldemarowi Staroście serdeczne życzenia przesłała Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło w formie kartki z reprodukcją witrażu Józefa Mehoffera „Boże Narodzenie” z Muzeum Narodowego w Krakowie. Życzenia przekazał również właściwy do spraw wyznań religijnych Minister Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu MSWiA: pismo.

Życzenia na uroczystość Bożego Narodzenia z ramienia Kościoła Rzymskokatolickiego rokrocznym pięknym zwyczajem przekazali: Nuncjusz Apostolski JE Arcybiskup Celestino Migliore, Przewodniczący Konferencji Episkopatu JE Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, członkowie Episkopatu m.in. JE Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, JE Biskup Diecezjalny Tadeusz Pikus, a z ramienia Kościoła Prawosławnego JE Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski.

Wiernym Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce na ręce Biskupa Kościoła życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i łask w Chrystusie w 2016 roku złożyli również: JE Główny Apostoł Jan-Luc Schneider, JE Apostoł Okręgowy Wilfried Klingler, JE Apostoł Okręgowy Rüdiger Krause oraz liczni Apostołowie i Biskupi z wielu krajów świata.

Wyjątkowa uroczystość - Wizyta Głównego Apostoła w Polsce
-
Pokaż cały artykuł

Z wielką radością i przyjemnością informujemy, że
w dniach 1-2 sierpnia 2015 roku
przybył do Polski z oficjalną wizytą
międzynarodowy zwierzchnik Kościoła i naczelny duszpasterz,
Jego Eminencja Główny Apostoł Jean-Luc Schneider.

Tym faktem jesteśmy zaszczyceni
i dziękujemy Bogu za tę łaskę i błogosławieństwo.

 • odbyło się uroczyste nabożeństwo w sali koncertowej gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, przy ul. Ołowianka 1.
  Wyświetl na mapach Google

Ta jednorazowa i wyjątkowa uroczystość była wydarzeniem niezwykłej rangi i wielkim przeżyciem duchowym i religijnym dla wiernych oraz przyjaciół i sympatyków Kościoła Nowoapostolskiego.
W uroczystości mógł uczestniczyć każdy pragnący zaczerpnięcia siły z mocy Słowa Bożego do przewodnictwa w życiu każdego dnia.

Z okazji tej oficjalnej wizyty odbyły się też dwa koncerty chóru „Choranima Nova” pod patronatem Kościoła Nowoapostolskiego:


 • w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku,
  przy ul. Ołowianka 1
  Wyświetl na mapach Google


 • w Sali Koncertowej Polskiego Radia im. Jana Kaczmarka we Wrocławiu,
  przy Al. Karkonoskiej 10
  Wyświetl na mapach Google

Na inauguracji uroczystości nie zabrakło też przedstawiciela Rządu RP, Pana Ministra Stanisława Huskowskiego, sekretarza właściwego do spraw wyznań religijnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Z okazji wyjątkowego wydarzenia w Kościele Nowoapostolskim w Polsce gratulacje przekazali również Nuncjusz Apostolski JE Arcybiskup Celestino Migliore i JE Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski.

Zielone Świątki 2015 – światowa transmisja nabożeństwa
-
Pokaż cały artykuł

Święto Zesłania Ducha Świętego – Dzień Narodzin Kościoła, wierni Kościoła Nowoapostolskiego obchodzą uroczystym nabożeństwem. W bieżącym 2015 roku centralne nabożeństwo przeprowadzi Główny Apostoł Jean-Luc Schneider na stadionie w Lusace, w Zambii.

Uroczystość będzie transmitowana satelitarnie i internetowo na wszystkie kontynenty. Ponadto też w wielu krajach emitowana jest przez publiczne radio i telewizję. Kościelna tradycja korzystania z technik transmisyjnych sięga 1946 roku. Głoszone Słowo Boże tłumaczone zostaje na liczne języki, w tym na język polski. Dzięki ogólnoświatowej transmisji również wierni w Polsce będą uczestnikami tej wyjątkowej uroczystości.

Grafika kościelnego studia nadawczego, realizującego ogólnoświatową transmisję, przedstawia interesującą drogę sygnału transmisyjnego, a zarazem ilustruje rozmiar przedsięwzięcia, dzięki któremu miliony wiernych będą uczestnikami centralnych uroczystości świątecznych Kościoła Nowoapostolskiego, skorzystają ze Słowa i łaski Bożej i wspólnie będą wielbili Boga.

Droga sygnału transmisyjnego

List do młodych chrześcijan 2015
-
Pokaż cały artykuł

W tym roku dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego, z Ewangelii Jana 11, z 28:

„Nauczyciel tu jest i woła cię”

Najmądrzejszą i najpiękniejszą decyzją jest zawierzenie swego życia Jezusowi Chrystusowi. Możecie być pewni, że nigdy nie będziecie tego żałować. Prawdziwi naśladowcy Pana Jezusa z przekonaniem dają Jego nauce priorytet przed wszystkimi innymi naukami i starają się ukierunkować swoje życie według ewangelii.

Pan Was miłuje w cudowny sposób. Potwierdzenie tego zawsze znajdziecie wtedy, kiedy się do Niego zbliżycie w modlitwie, na nabożeństwie, we wspólnocie wiernych. Zobaczycie, że On nigdy Was nie odtrąci! Jezus stale jest gotowy, żeby Wam pomagać. Nie wahajcie się zwracać się do Niego w modlitwie! Ufajcie Jemu, On Was nigdy nie zawiedzie!

Zważajcie na wezwania Boga. On liczy na Was, że będziecie obwieszczać ewangelię, siać pokój, promieniować radością i przezwyciężać zło dobrem w swoim środowisku życiowym. To jest zadanie o wielkim wymiarze. Niech Was ono jednak nie przeraża. Kiedy podejmiecie to zadanie, to stwierdzicie, że Pan w znacznej części wykona tę pracę!

Z radością zaangażujcie się na rzecz Pana i Kościoła oraz służcie otrzymanymi od Boga darami i talentami, a doświadczycie, jak wiekuisty Bóg będzie Was błogosławił i ochraniał!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Kościół Nowoapostolski w Polsce

List do młodych chrześcijan 2014
-
Pokaż cały artykuł

Tym razem dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego, z 2. Tymoteusza 3, z 14:

„Ty natomiast trwaj w tym,
czego się nauczyłeś i co ci powierzono”.

Słów tych nie należy rozumieć jako rozkazu, ale jako radę. W celu zachowania przyrzeczenia lub ślubowania składanego Bogu, przyjmujcie pouczenia Ducha Świętego i nieustannie trwajcie przy Jego radzie.

Z doświadczenia wiadomo jest, że nie zawsze jest to łatwe, ale wiedzcie, że nigdy nie jesteście sami. U Waszego boku są Wasi rodzice lub opiekunowie oraz Wasi duszpasterze, którzy Was wspierają, dodają odwagi, a także za Was się modlą. Oni wszyscy Was miłują, cokolwiek się wydarzy!

Wobec wszelakich wyzwań współczesnego świata podejmijcie odważną i kontrowersyjną decyzję, żeby

 • postawić Chrystusa w centrum swego życia,
 • przygotować się na ponowne przyjście Jezusa,
 • być aktywnym członkiem Kościoła i społeczeństwa.

Życzymy sukcesów i wytrwałości w realizacji tej dalekosiężnej decyzji, a skutkującej wymiernym błogosławieństwem Bożym w teraźniejszości i w przyszłości.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Międzynarodowe Dni Kościoła Nowoapostolskiego w Monachium – miliony wiernych uczestniczyły w nabożeństwie z okazji Święta Zesłania Ducha Świętego
-
Pokaż cały artykuł

Wielkim wydarzeniem w życiu Kościoła Nowoapostolskiego były Międzynarodowe Dni Kościoła (MDK) obchodzone w dniach 6-8 czerwca 2014 roku z udziałem wiernych nowoapostolskich oraz innych wyznań i religii. Do parku olimpijskiego „Olympiapark” w Monachium/Niemcy przybyło około 50000 gości z Europy oraz innych kontynentów, którzy uczestniczyli w ponad 250 przedsięwzięciach i różnych uroczystościach religijnych. W sobotni wieczór 7 czerwca odbył się też wielki koncert.

Kulminacyjnym wydarzeniem MDK było nabożeństwo zielonoświątkowe na stadionie olimpijskim, w niedzielę 8 czerwca o godz. 10.00, które przeprowadził Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, naczelny duszpasterz i międzynarodowy zwierzchnik Kościoła. Podstawą nabożeństwa było słowo biblijne z Listu do Rzymian 5, 5: "A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany".

Satelity, światłowody, stacje radiowe i telewizyjne przekazały treść nabożeństwa do kościołów w ponad stu krajach na wszystkich pięciu kontynentach. Wierni zgromadzeni w kościołach przeżyli nabożeństwo tłumaczone na języki narodowe. Organizacją ogólnoświatowej transmisji od wielu lat zajmuje się międzynarodowe wydawnictwo kościelne z europejską siedzibą we Frankfurcie n. Menem. Rozmiar tego przedsięwzięcia transmisyjnego ilustruje poniższa grafika.

Droga sygnału transmisyjnego nabożeństwa zielonoświątkowego w roku 2014 W bezpośredniej transmisji uroczystego nabożeństwa zielonoświątkowego 8 czerwca można było uczestniczyć w Polsce w następujących kościołach:

 • w Gdyni-Orłowie (pomorskie), przy ul. Akacjowej 50 (wejście od ul. Wierzbowej)
 • w Ostródzie (warmińsko-mazurskie), przy ul. 11.Listopada 1A
 • w Kosewie k. Mrągowa (warmińsko-mazurskie), w miejscowym kościele
 • w Poznaniu (wielkopolskie), przy ul. Goździkowej 8 (Osiedle Kwiatowe)
 • w Chorzowie-Batorym (śląskie), przy ul. Jodłowej 24
 • we Wrocławiu (dolnośląskie), przy ul. Wyścigowej 65
 • w Jeleniej Górze (dolnośląskie), przy ul. Piłsudskiego 56
 • w Gubinie (lubuskie), przy ul. Stromej 9
 • w Kostrzynie (lubuskie), przy ul. Banaszaka 6
 • w Białogardzie (zachodniopomorskie), przy ul. Sikorskiego 27

Podziękowanie za współpracę
-
Pokaż cały artykuł

Pan Minister Michał Boni, w związku z zakończeniem misji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, przesłał na ręce JE Biskupa Kościoła list z podziękowaniami i życzeniami dla wiernych: Pismo.

Kościół Nowoapostolski w Polsce działa w sferze publicznej i społecznej, przy czym współdziała z wieloma instytucjami i podmiotami, także regionalnie z administracją samorządową, a centralnie z administracją rządową.

Apel o ogólnoświatową modlitwę o pokój
-
Pokaż cały artykuł

„Bóg życia niech wskazuje nam drogę do sprawiedliwości i pokoju”, tak brzmi motto Światowej Rady Kościołów. To motto ma skłonić do zadumy, refleksji i modlitwy. Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 36/37 proklamowało Międzynarodowy Dzień Pokoju, który począwszy od 2001 roku obchodzony jest 21 września i ma na celu szerzenie oraz wzmocnienie idei pokoju pomiędzy państwami i narodami. Kościół Nowoapostolski wspiera wszelkie idee na rzecz pokoju, a wierni, z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju, szczególnie modlą się o pokój. Cierpienia, niedole, przemoc, dyskryminacja ludzi na całym świecie nie są obojętne chrześcijanom nowoapostolskim.

„A gdy to mówili, On [Pan Jezus] sam stanął wśród nich i rzekł im: Pokój wam!” (Ew. Łukasza 24, 36) Tym słowem biblijnym chrześcijanie nowoapostolscy będą świętować nabożeństwo niedzielne 22 września br. Ewangelia donosi, że zmartwychwstały Pan ukazał się zatrwożonym uczniom. Pozdrowieniem: „Pokój wam!” Jezus odebrał wszelki strach i niepokój. Trwoga zamieniła się w radość, niepewność w pewność, smutek w ufność! Niechby również współcześnie doświadczali tego wszyscy ludzie na całym świecie.

Wyjątkowa uroczystość
-
Pokaż cały artykuł

w Ostródzie - warmińsko-mazurskie:

- w niedzielę 7 lipca 2013 r. o godz. 10.30
w miejscowym kościele przy ul. 11. Listopada 1A

odbyło się szczególne nabożeństwo poświęcone pamięci i modlitwie wstawienniczej za zmarłymi. Miłosierdzie i łaska Boża są przeogromne. Każdy ma kogoś bliskiego, o kim pamięta, a którego już nie ma pośród nas, ale pamiętajmy też o tych, którzy byli przed nami, a o których już nikt nie pamięta...

Wspomnienie o Głównym Apostole Richardzie Fehrze
-
Pokaż cały artykuł

Z głębokim smutkiem chrześcijanie nowoapostolscy przyjęli wiadomość o odejściu na tamten świat długoletniego Głównego Apostoła w st. sp. Richarda Fehra. Z całego świata napływają kondolencje. Główny Apostoł Jean-Luc Schneider opisuje swojego poprzednika jako człowieka o wielkiej mądrości i dalekowzroczności, który zawsze darzył uczuciem ogólnoświatowy Kościół i kreował jego międzynarodowość oraz cenił jego wielokulturowość. Jego miłość do Jezusa Chrystusa i do wiernych była przykładna. Podejmował inicjatywy, dawał impulsy oraz wykazywał odwagę i przewidywalność.

17 lat na urzędzie Głównego Apostoła

Richard Fehr urodził się 15 lipca 1939 roku w Flaach/Szwajcaria. Jako młody człowiek stracił swoją matkę, co wywarło wpływ na jego całe życie. W wieku 22 lat przyjął pierwszy urząd kościelny. W roku 1988 został powołany na urząd Głównego Apostoła w Kościele Nowoapostolskim, który sprawował siedemnaście lat do chwili przejścia w stan spoczynku w Zielone Świątki 2005 roku.

Otwarcie i rozwój

W czasie urzędowania Głównego Apostoła Fehra nastąpił znaczny rozwój Kościoła, przybyły miliony wiernych na wszystkich kontynentach. Główny Apostoł Fehr zgłębiał zagadnienia teologiczne, dbał o jedność Kościoła i rozwój poznania w wierze. Powołał liczne zespoły projektowe i tematyczne, zajmujące się ogólnoświatowymi zagadnieniami religijnymi, socjologicznymi, społecznymi i socjalnymi. Prowadził też regularny dialog z innymi Kościołami chrześcijańskimi, ale też ze społecznościami wyznaniowymi chrześcijańskimi i niechrześcijańskimi. Wzrastającym wyzwaniom, także finansowym i organizacyjnym, związanym z dynamicznym rozwojem Kościoła, w szczególności w Afryce i Azji, stawiał czoła dzięki zdolności przewidywania i odwadze niekonwencjonalnego działania. Główny Apostoł Richard Fehr już przed laty nie tylko dostrzegł narastające problemy oświatowe i zdrowotne, zwłaszcza ludów afrykańskich, ale zainicjował i intensywnie wspierał liczne działania międzynarodowego Kościoła Nowoapostolskiego w dziedzinie krzewienia oświaty i ochrony zdrowia, zawłaszcza też w przeciwdziałaniu i walce z HIV/AIDS oraz problemowi sieroctwa. Działania te stały się podstawą programów narodowych i państwowych w wielu krajach Afryki i Azji.

W toku swojej służby podejmował niezliczone podróże, wielokrotnie bywał na wszystkich kontynentach i pokrzepiał duszpastersko wiernych we wszystkich krajach świata, w tym też dwukrotnie przybył do Polski. Podczas pierwszej podróży w roku 1989 przeprowadził nabożeństwa 26 maja w Rudzie Śląskiej oraz w niedzielę 28 maja w Gdyni. Na tej uroczystości powołał Biskupa dla Kościoła w Polsce. Podczas drugiej podróży przeprowadził nabożeństwo w niedzielę 5 listopada 1995 roku w Warszawie, które było też poświęcone pamięci i modlitwie wstawienniczej za zmarłymi, bowiem naród pomny swej historii i korzeni przodków kreuje swoją przyszłość.

Główny Apostoł Richard Fehr był wspaniałym człowiekiem i odważnym sługą Bożym! W niedzielę 30 czerwca 2013 roku, we wczesnych godzinach wieczornych, po dłuższej i ciężkiej chorobie spokojnie zamknął swoje oczy.

W naszych modlitwach przebrzmiewa smutek, ale też i wdzięczność za Boży dar, jaki mieliśmy w Głównym Apostole Richardzie Fehrze.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w środę 17 lipca br. o godzinie 20.00 w kościele w Zurychu, w Szwajcarii i będzie transmitowane satelitarnie na całą Europę, w tym też do Polski.

Święto Zesłania Ducha Świętego – ogólnoświatowa transmisja nabożeństwa – zmiana na urzędzie Głównego Apostoła
-
Pokaż cały artykuł

Miliony wiernych były uczestnikami centralnych uroczystości świątecznych Kościoła Nowoapostolskiego. Nabożeństwo Głównego Apostoła w niedzielę 19 maja 2013 roku było transmitowane satelitarnie oraz internetowo na wszystkie kontynenty do ponad stu krajów. Uroczystość ta odbyła się w kościele w Hamburgu Borgfelde, w zborze obchodzącym jubileusz 150-lecia i ściśle związanym z jubileuszową historią Kościoła Nowoapostolskiego.

Satelity, światłowody, stacje radiowe i telewizyjne przekażą treść nabożeństwa do kościołów w ponad stu krajach. Wierni zgromadzeni w kościołach przeżyli nabożeństwo tłumaczone na języki narodowe. Organizacją transmisji zajmuje się międzynarodowe wydawnictwo kościelne z europejską siedzibą we Frankfurcie n. M. dysponujące też wozami transmisyjnymi. Sygnał za pośrednictwem satelitów Grupy Eutelsat, Koreasat, Asiasat, Palapa, Aurora, Intelsat, SES-5, AMC, Galaxy, Anik oraz stacji przekaźnikowych w Fuchsstadt, Jerozolimie, Riverside, Atlancie, Toronto, Buenos Aires i Johannesburgu oraz ISP w Dreźnie trafia na wszystkie kontynenty. W samej Europie sygnał trafia do 40 krajów, przy czym pokonuje odległość około 144.000 km w czasie 3 sekund.

Tradycja transmisji uroczystości kościelnych w Kościele Nowoapostolskim liczy 67 lat i sięga 1946 roku. Początkowo była to transmisja fonii i obejmowała niektóre kraje europejskie, a wraz z rozwojem techniki możliwa stała się transmisja wizji i fonii, od 1990 roku satelitarnie, a od 2007 roku także internetowo. Aktualnie obejmuje cały świat.

Podczas tej uroczystości Główny Apostoł Wilhelm Leber (65 l.) dokonał ordynacji swego następcy, którym jest pochodzący z Francji Jean-Luc Schneider (53 l.), a następnie sam przeszedł w stan spoczynku, po 43 letniej służbie na różnych urzędach w Kościele.

„Chrześcijanie nowoapostolscy wierzą, że Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Głową swego Kościoła”, stwierdza Katechizm Kościoła Nowoapostolskiego. Urząd Głównego Apostoła ma za zadanie pełnić służbę Piotrową, czyli zajmować wiodącą pozycję w gronie apostołów, zachowywać czystość nauki, dbać o jej rozwój i jednolite rozszerzenie zasad wiary i ewangelii na cały świat oraz dbać o zachowanie jedności Kościoła.

Nowo ustanowionemu Głównemu Apostołowi serdecznie życzymy wiele błogosławieństwa i łask oraz sił w Duchu Świętym, o co też się modlimy, a przeszłemu w stan spoczynku Głównemu Apostołowi, wdzięcznie zachowując w pamięci jego błogosławioną służbę, życzymy dużo łask i radości w Panu.

List do młodych chrześcijan 2013
-
Pokaż cały artykuł

Na rok 2013 dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego, z 5. Mojżeszowej 28, 2:

„I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa,
jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego”.

Poprzez to słowo otrzymujecie klucz, który zapewni Wam dostęp do błogosławieństwa Bożego.

Błogosławieństwo jest siłą Bożą zachowującą i wspierającą życie. Błogosławieństwo Boże jest dla człowieka niezastąpione. Przy tym nie należy patrzeć tylko na życie ziemskie, ale także na życie duchowe.

Najważniejszy warunek błogosławieństwa Bożego wymieniony jest w cytowanym słowie biblijnym: „…jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego…”. Zatem ważne jest posłuszeństwo wobec Słowa Bożego. Słowo „posłuszeństwo” może wywoływać różne odczucia. Być może myśli się o przymusie, presji i podporządkowaniu się. Nie postrzegamy tak jednak naszego posłuszeństwa wobec Boga, ale traktujemy je jako bazujące na miłości do Boga.

Kluczem do błogosławieństwa jest więc posłuszeństwo w wierze, a to obejmuje nie tylko słuchanie Słowa Bożego, ale też działanie według niego.

Słuchać i działać – to niech będzie naszym hasłem życiowym! To daje nam dostęp do błogosławieństwa Bożego, które jest tajemniczą mocą, która stale nas prowadzi coraz bliżej do Pana.

Błogosławieństwo Pana niech będzie z Wami

 • w szkole i w zawodzie,
 • w rodzinie i w gronie przyjaciół,
 • w Kościele i we wspólnocie wiernych,
 • w środowisku życiowym i w społeczeństwie.

Oddać się Panu, oznacza zawierzyć się Jego prowadzeniu. Ufajcie Jemu przez całe życie! Utrzymujcie z Nim powiązanie poprzez przyjmowanie Jego Słowa i modlitwę. Dajcie się prowadzić przez Pana!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Gratulacje dla Papieża Franciszka
-
Pokaż cały artykuł

Z listu gratulacyjnego Biskupa Kościoła Nowoapostolskiego

skierowanego do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, a złożonego na ręce Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

„… składam gratulacje dla Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w związku z wyborem na Papieża Kościoła Rzymskokatolickiego. Do gratulacji dołączam życzenia dalszej owocnej pracy duszpasterskiej w duchu orędzia Pana Jezusa Chrystusa.

Niewątpliwie szczególne wyzwania stawia współczesny czas. Rozpowszechnione są głód i nędza, niesprawiedliwość i wojny, choroby i cierpienia. Do tego dochodzi wzrastająca sekularyzacja, zmiana wartości etycznych i moralnych oraz potęgujący materializm konsumpcyjny. W tym czasie i w związanych z nim przeciwnościach życia niech dalece więcej niż dotychczas rozbrzmiewa w sercach i umysłach ludzi prastare i piękne poselstwo nadziei i miłości: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (Ewangelia Jana 3, 16) Niewątpliwie miłość Boża uwidacznia się w miłości bliźniego, w rozumieniu człowieka, w duchu pokoju, tolerancji i porozumienia, w zachowywaniu wartości chrześcijańskich służebnych ludziom.

Do wypełniania wzniosłych zadań w duchu ewangelii ku pomyślności ludzi na całym świecie… życzę również wiele sił, wsparcia i łask Bożych".

Podziękowania dla Papieża Benedykta XVI
-
Pokaż cały artykuł

Z listu Biskupa Kościoła Nowoapostolskiego

skierowanego 15 lutego 2013 roku do Nuncjusza Apostolskiego w Polsce w związku z zakończeniem Pontyfikatu Papieża Benedykta XVI.

„Proszę o przyjęcie na Ekscelencji ręce podziękowań dla Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI za oddaną służbę Kościołowi. Papież Benedykt XVI jest wymownym myślicielem i mistrzem doktryny chrześcijańskiej, o czym świadczą Jego publikacje. W tym wysoko też ceniłem sobie rokrocznie przekazane mi Orędzie z okazji Światowego Dnia Pokoju… Z respektem i zrozumieniem należy przyjąć Jego decyzję o rezygnacji i zakończeniu Pontyfikatu, a jest ona niewątpliwie wyrazem poczucia wielkiej odpowiedzialności… Na przyszłość życzę Papieżowi wszystkiego dobrego w Bogu i wiele łask w Chrystusie…”.

Akcja charytatywna Kościoła Nowoapostolskiego „Z SERCA DO SERCA”
-
Pokaż cały artykuł

Pod koniec października 2012 roku w porozumieniu z Biskupem Kościoła wolontariusze zboru nowoapostolskiego w Ostródzie postanowili przeprowadzić akcję charytatywną, tym razem na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie.

Po uzyskaniu zgody na akcję rozpoczęły się przygotowania, w ramach których kilkakrotnie odbyły się warsztaty plastyczne w naszym obiekcie kościelnym, na których wykonano ozdoby świąteczne przewidziane do sprzedaży na zaplanowanym kiermaszu. Do przygotowania asortymentu na kiermasz włączyło się też wiele szkół z powiatu ostródzkiego, których uczniowie wykonywali swoje rękodzieła na lekcjach prac technicznych.

Główna część akcji charytatywnej pod hasłem „Z serca do serca” odbyła się 7 i 8 grudnia, kiedy to miał miejsce wspomniany kiermasz oraz kwesta uliczna. Większość asortymentu kiermaszu stanowiły piękne i wyjątkowe przedmioty, które z powodzeniem mogłyby brać udział w konkursach artystycznych.

Akcji patronował Biskup Kościoła Nowoapostolskiego, a także Burmistrz Miasta i Wójt Gminy Ostróda. Poza sponsorami i ludźmi dobrej woli do akcji włączyło się też lokalne radio, „Gazeta Ostródzka” i tygodnik „Nasz Głos”.

Rezultatem akcji były paczki świąteczne z artykułami spożywczymi, które trafiły przed Bożym Narodzeniem do rodzin wielodzietnych z powiatu ostródzkiego, podopiecznych Stowarzyszenia. Celem akcji było wyczulenie społeczeństwa na problemy i potrzeby innych oraz pobudzenie do filantropii.

Atmosferę akcji odzwierciedlają głosy wolontariuszy:

„Akcja była bardzo rozpoznawalna... Ludzie przychodzili specjalnie... Było wiele pytań o Kościół... Nie pamiętamy takiej akcji. Nasze serca są przepełnione radością i ciepłem”.

Serdecznie wszystkim dziękujemy!

Wolontariat Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce

Zielone Świątki 2012
-
Pokaż cały artykuł

Miliony wiernych uczestnikami wyjątkowego nabożeństwa

Centralne nabożeństwo zielonoświątkowe Kościoła Nowoapostolskiego, które przeprowadzi Główny Apostoł dr Wilhelm Leber odbędzie się 27 maja br. w Kolonii. Uroczystość ta transmitowana będzie na cały świat. Wierni w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach przeżyją nie tylko służbę Słowa Bożego, ale też ordynację Głównego Apostoła Pomocniczego. Do tej godności zostanie powołany apostoł okręgowy Jean-Luc Schneider z Francji. W przyszłości będzie wspierał Głównego Apostoła w międzynarodowych działaniach oraz z jego upoważnienia odwiedzał duszpastersko wiernych na całym świecie.

Satelity, światłowody, stacje nadawcze – radiowe, telewizyjne, zapewnią odbiór uroczystego nabożeństwa w tysiącach kościołów na wszystkich pięciu kontynentach. Kazanie przy ołtarzu zostanie tłumaczone na język angielski, a następnie symultanicznie na ponad 20 języków, w tym też na język polski. Obszerne przygotowania związane z transmisją oraz organizacją uroczystości realizowane były z udziałem setek wolontariuszy.


Droga sygnału trasmisyjnego nabożeństwa zielonoświątkowego 2012 - Signal path
Kościół korzysta z technik transmisyjnych od 1946 roku. W pierwszym okresie głównie z audio, a następnie z wizji. Premiera transmisji satelitarnej miała miejsce w 1990 roku. W tym celu ponad 1600 wybranych kościołów w 40 krajach Europy wyposażono w urządzenia odbioru satelitarnego. Słowo Boże odbierane było od Skandynawii po Maderę, Maltę, Cypr i Izrael oraz od Wysp Azorskich aż za Ural. W połowie lat 90-tych transmisja satelitarna mogła zostać rozszerzona na pozostałe kontynenty. Od 2007 roku transmisja odbywa się też drogą internetową. Dzięki temu w tym roku nabożeństwo będzie odbierane w kolejnych krajach Azji Środkowej oraz Południowo-Wschodniej, w tym w Kraju Środka. Natomiast sygnał satelitarny od stacji nadawczej w Kolonii do stacji odbiorczych pokona odległość 144 000 kilometrów w czasie niespełna 3 sekund. Niezależnie od tego w wielu krajach na świecie uroczystość Kościoła Nowoapostolskiego z okazji święta zesłania Ducha Świętego transmitowana będzie przez publiczne radia i telewizje.

Święto zesłania Ducha Świętego zwane też niekiedy świętem narodzin Kościoła apostolskiego jest szczególnym wydarzeniem radości dla chrześcijan nowoapostolskich. Nabożeństwo zielonoświątkowe upiększać będzie specjalnie ma tę okazję powołany chór oraz utworzona orkiestra młodzieżowa. Wierni w Polsce dzięki transmisji satelitarnej również będą uczestniczyć w uroczystym nabożeństwie. Radość i wdzięczność z działania Ducha Świętego wyraża motto Zielonych Świąt 2012: „Napełnieni Duchem!”

Niedziela Palmowa 2012
-
Pokaż cały artykuł

Kiedy obchodzimy Niedzielę Palmową, wtenczas w centrum stoi sam Pan, który według relacji Ewangelii ujawnił się ludzkości jako Mesjasz i Książę Pokoju.

Jezus Chrystus nie jest władcą tego świata, jak książęta i królowie. On jest kimś więcej! On jest Panem, który przezwyciężył śmierć i przyjdzie ponownie we wspaniałości, aby zabrać do siebie swój zbór oblubieńczy – Kościół.

Święto Paschy przypomina o uwolnieniu narodu izraelskiego spod niewoli i stanowi punkt kulminacyjny w świątecznym kalendarzu żydowskim. Od czasów króla Jozjasza około 600 lat p.n.e. Święto Paschy nie tylko obchodzone było w rodzinach. Baranki paschalne, które były podstawą uroczystej wieczerzy w rodzinach, od tego czasu wolno było zarzynać wyłącznie w świątyni jerozolimskiej. Kto nie miał baranka ze świątyni, ten nie mógł w pełni obchodzić wieczerzy paschalnej. (por. 2. Królewska 23, 21-23)

Również Jezus chciał obchodzić Paschę w Jerozolimie. Wysłał wcześniej swoich uczniów, żeby wszystko przygotowali. Dał im też ściśle określone wytyczne: „Idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział; odwiążcie je i przyprowadźcie. A jeśliby ktoś wam rzekł: Cóż to czynicie? Powiedzcie: Pan go potrzebuje. I zaraz je tutaj z powrotem odeśle. Poszli więc i znaleźli oślę uwiązane u wrót, na zewnątrz, przy drodze, i odwiązali je”. (Ew. Marka 11, 2-4)

Wjazd do Jerozolimy

Wszystko stało się tak, jak Jezus zapowiedział. Na oślęciu Jezus wjechał do Jerozolimy. Witały go tłumy; prawdopodobnie w większości byli to pielgrzymi. Ludzie kładli swoje szaty na drodze przed Jezusem, rzucali gałązki palmowe i wołali Hosanna. (por. Ew. Marka 11, 7-10) W tych kilku zdaniach zawarte są wszystkie symbole wskazujące na Mesjasza.

Palmy

Palmy, po zwycięstwie Machabeuszy, były symbolem niezależności Izraela: „Toteż z wiązankami, zielonymi gałęziami, a do tego jeszcze palmami w rękach śpiewali hymn na cześć Tego, który pozwolił im szczęśliwie oczyścić swoją świątynię”. (2. Machabejska 10, 7)

Hosanna

„Hosanna” śpiewana była prawdopodobnie podczas Święta Paschy, gdy pielgrzymi wstępowali do świątyni. Hosanna (hebr. hōšī'ah-nā) oznacza: „O Panie, racz zbawić, o Panie, racz poszczęścić!”. (Psalm 118, 25) Dla Rzymian, jak i dla arcykapłanów to wezwanie oznaczało oburzającą i niesłychaną prowokację. Rzymianom wołanie Hosanna przypominało zwycięskie powstanie Machabeuszy, dzięki któremu Izrael uzyskał wolność, a dla żydowskich kapłanów w świątyni było to bluźnierstwem, ponieważ tym wezwaniem oznajmiano, że Jezus jest ratownikiem i wybawcą z niedoli.

Oślę

Jezus wjechał do Jerozolimy na oślęciu, zwierzęciu, na jakim podróżowali tylko biedni ludzie. Tym samym wypełniła się przepowiednia proroka Zachariasza, który żył w 6 wieku p.n.e.: „Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi”. (Zachariasza 9, 9. 10)

Dla żydowskich uczonych i ludzi wpływowych to musiało tak wyglądać, jakby Jezus przygotowywał powstanie przeciwko panowaniu kapłanów. Rzymianie również mieli powody do zdenerwowania, ponieważ taki uroczysty wjazd przewidziany był tylko dla cesarza i tylko cesarz przyjmowany był przy bramie miejskiej okrzykami: „Kyrie eleison” (Panie, zmiłuj się), czyli wołaniem podobnym do „Hosanna”. Kto tak pozwalał się witać w Jerozolimie, ten aspirował na konkurenta cesarza rzymskiego. W oczach rzymskich było to zdradą stanu.

Interweniować jednak nie chcieli zarówno arcykapłan, jak i namiestnik rzymski Piłat. Stanowiło to dla nich zbyt duże ryzyko wybuchu spontanicznego powstania ludowego. Zatem szukano możliwości, żeby w wyniku zdrady pojmać Jezusa. Ostatnią szansą rozprawienia się z Jezusem przed Świętem Paschy był piątek, dzień przed rozpoczęciem Paschy. (por. Ew. Łukasza 22, 3-6)

Wielki czwartek – ustanowienie świętej wieczerzy

Święta wieczerza nie jest tożsama z wieczerzą paschalną, ponieważ wieczerza paschalna była obchodzona przez arcykapłana dopiero po ubiciu baranka w przededniu Paschy, czyli w dniu przygotowawczym. Spójrzmy teraz na przebieg: Piątek przed sobotą paschalną jest przededniem, w którym mają miejsce wszelkie przygotowania. Ubija się baranka oraz zostaje przygotowane wino i zioła. W sobotę obchodzi się Święto Paschy. Brzmi to prosto, ale dzisiejsze 24-godzinne liczenie czasu wówczas nie obowiązywało. Dzisiaj dzień zaczyna się o północy i kończy się o północy, trwa od godz. 0.00 do godz. 24.00. Zupełnie inaczej to wygląda w kalendarzu żydowskim. Do dziś dzień zaczyna się w przededniu o godz. 18.00, wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy. Zatem dzień kończy się również o godz. 18.00.

Tak więc dzień przygotowawczy Żydów trwa od godz. 18.00 w czwartek do godz. 18.00 w piątek, a od godz. 18.00 w piątek rozpoczyna się Szabat – i oficjalna wieczerza paschalna. Jezus jednakże obchodził świętą wieczerzę w czwartek wieczorem, w dzień przygotowawczy. Jezus obchodził ją ze swoimi uczniami jako wieczerzę wspólnoty, a także jako wieczerzę ścisłego związku ze swoim cierpieniem i zbliżającą się śmiercią ofiarną: „I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa”. (Ew. Łukasza 22, 19. 20)

List do młodych chrześcijan 2012
-
Pokaż cały artykuł

Na rok 2012 dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego, z Przypowieści Salomona 11, 27:

„Kto pilnie szuka dobrego, szuka łaski Bożej,
lecz kto dąży do złego, na tego ono spada”.

Niech to słowo biblijne towarzyszy Wam w przyszłości. Chodzi tu o to, żeby szukać i dążyć do tego, co dobre. Z pewnością nie zawsze jest to proste, ponieważ już Apostoł Paweł powiedział: „…albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię”. Kiedy jednakże zawsze na nowo będziecie się starali, żeby czynić dobro, to Pan będzie Was wzmacniał i wspierał. Szukanie i dążenie do dobrego jest kluczem do spełnionego i przez Boga błogosławionego życia. To wiąże się z obietnicą, o której również mówi Apostoł Paweł: „Chwała i cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze...”. Jeśli w tym sensie pozostaniecie wierni Panu, wtenczas osiągniecie cel wiary.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Informacja na temat internetowych transmisji nabożeństw Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w miesiącu październiku
-
Pokaż cały artykuł

W miesiącu październiku planowane są następujące transmisje internetowe nabożeństw na kanale Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce w serwisie YouTube:

 • w niedzielę 4 października, Święto Dziękczynienia, o godz. 10.00, transmisja z Poznania
 • w niedzielę 11 października o godz. 10.00, transmisja z Chorzowa
 • w niedzielę 18 października o godz. 10.00, transmisja z Poznania
 • w niedzielę 25 października o godz. 10.00, transmisja z Chorzowa

Transmisje dostępne są pod adresem http://youtube.nak.org.pl, rozpoczęcie transmisji następuje około 15 minut przed nabożeństwem, korzystającym z transmisji życzymy dobrego odbioru oraz wiele błogosławieństwa Bożego.

Wszystkich uczestników nabożeństw, odbywających się w obiektach kościelnych, prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów i ustalonych zasad w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

Dzień modlitwy o pokój – Niech słyszalny będzie głos twego serca
-
Pokaż cały artykuł

Dzień 21 września jako Międzynarodowy Dzień Pokoju proklamowany został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu szerzenia i wzmocnienia idei pokoju pomiędzy państwami i narodami. Kościół Nowoapostolski wspiera wszelkie działania na rzecz pokoju. W tym dniu wierni szczególnie modlą się o pokój.

Apelujemy do wszystkich ludzi: Wspólnie dążmy do tego, co służy pokojowi i o pokój się módlmy. O ile to od nas zależy zabiegajmy o pokój ze wszystkimi ludźmi, niezależnie od ich religijnego przekonania czy też socjalnego bądź narodowego pochodzenia. (por. Rzymian 12, 18) Będąc napełnieni pokojem Bożym zdolni jesteśmy do krzewienia pokoju. „Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu”. (Rzymian 14, 19)

Dzień Dziecka 2011
-
Pokaż cały artykuł

Rokrocznie obchodzony Dzień Dziecka w Kościele Nowoapostolskim w Polsce jest stałą okazją do spotkań plenerowych nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców i nauczycieli zajęć kościelnych. Gorąco oczekiwana przez dzieci uroczystość rozpoczyna się nabożeństwem, którego tegorocznym tematem przewodnim był ogień Ducha Świętego, według słowa biblijnego z Ew. Łukasza 12, 49. W trakcie dnia nie brakuje też okazji, w których dzieci wykazują się nie tylko sprawnością fizyczną, ale także wiedzą zdobytą na zajęciach szkółki niedzielnej i religii. Nie brakuje też przygotowanych smakołyków. Dzień Dziecka, odbywający się w różnych zborach na terenie całego kraju, dostarcza wszystkim uczestnikom wiele emocji i radości. Na zdjęciu spotkanie w miejscowości Glaznoty na Mazurach.

List do młodych chrześcijan - 2011
-
Pokaż cały artykuł

Na rok 2011 dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego, z 25. Psalmu 12:

„Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę”.

Słowa Psalmu można ująć też w ten sposób: Bogobojnego prowadzi Pan, czyli Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Ważna tu jest jednak bojaźń Boża. Ona jest warunkiem tego, aby wciąż na nowo móc przeżywać błogosławieństwo Boże. Bojaźń Boża nie może być chwilowa ani wykazywana tylko w potrzebie. Bojaźń Boża nie może być więc okazjonalna czy ujawniana w szczególnie krytycznych sytuacjach. Przeciwnie, bojaźń Boża ma być wpisana do Twego serca i określać Twoje postępowanie każdego dnia. Bogobojny ma najlepszego doradcę, którym jest Pan.

Bogobojny stale jest też wdzięczny za dobrodziejstwa Boże. A z tego wynika pragnienie służenia Panu. To oznacza być aktywnym w Kościele! „W gorliwości nie ustawając, płomienni Duchem, Panu służcie”. (Rzymian 12, 11) Służcie Panu, a zobaczycie, że to przyniesie Wam wiele radości i dużo błogosławieństwa.

Z serdecznymi pozdrowieniami.

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Wielkanoc – Pan zmartwychwstał!
-
Pokaż cały artykuł

Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia. Maria Magdalena śpiesznie udaje się do Piotra i Jana, żeby im powiedzieć, co przeżyła. Obaj mężczyźni biegną do grobu. Jan przybywa jako pierwszy i zagląda do grobowca. Kiedy przychodzi Piotr, wchodzi do wewnątrz i znajduje tam prześcieradła i chustę Pana. „Jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych” (Ew. Jana 20, 9) – to poznanie dopiero stopniowo dojrzewało w apostołach.

Maria Magdalena powraca do grobu i płacze. Dwaj aniołowie siedzący w białych szatach, pytają: „Niewiasto! Czemu płaczesz?”. Na to ona odpowiada: „Wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli”. Po tym odwraca się za siebie i widzi ogrodnika, którego pyta, czy zabrał ciało. Gdy Jezus zwraca się do niej po imieniu: „Mario!”, wtedy go rozpoznaje. To jest Pan!

Wieczorem tego dnia zmartwychwstały Syn Boży staje pośród swoich uczniów i mówi: „Pokój wam!”.

Zmartwychwstanie Chrystusa – podstawa wiary chrześcijańskiej

Niezrozumiały cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest zasadniczym przesłaniem ewangelii i obok obietnicy ponownego przyjścia Syna Bożego, zasadniczą treścią głoszonych kazań i listów pisanych przez apostołów. Jak wtenczas, tak i dzisiaj: Wiara w Jezusa Chrystusa jako pierwociny zmartwychwstania stanowi podstawę wiary w pierwsze zmartwychwstanie podczas ponownego przyjścia Chrystusa.

Zielone Świątki 2010
-
Pokaż cały artykuł

Wielkim wydarzeniem w Kościele Nowoapostolskim było nabożeństwo Głównego Apostoła z okazji Święta Zesłania Ducha Świętego. Wyjątkowe nabożeństwo odbyło się w niedzielę 23 maja 2010 r. o godz. 10.00 w kościele Tafelsig w Kapsztadzie/RPA. Uroczystość była transmitowana satelitarnie do ponad 100 krajów na wszystkich pięciu kontynentach. Głoszone Słowo Boże tłumaczono na liczne języki, w tym na język polski.W przededniu, 22 maja 2010 r. o godz. 17.00, w kościele Silvertown w Kapsztadzie/RPA z okazji Zielonych Świątek i międzynarodowej konferencji apostolskiej odbył się uroczysty koncert, który również był transmitowany satelitarnie na cały świat.


Na grafice kościelnego studia nadawczego realizującego ogólnoświatową transmisję przedstawiono interesującą drogę sygnału satelitarnego. Tylko w samej Europie sygnał pokonuje drogę 140 000 km w ciągu 3 sekund od stacji nadawczej przy Międzynarodowym Wydawnictwie Kościoła we Frankfurcie do kościołów wyposażonych w urządzenia do odbioru satelitarnego. W ponad 5000 kościołów zgromadziło się przeszło 1,2 miliona wiernych. Zielone Świątki zwane też „Dniem Narodzin Kościoła” są Świętem Zesłania Ducha Świętego i wspólnoty Słowa Bożego.

Transmisje uroczystości zielonoświątkowych z Kapsztadu/RPA odbyły się w następujących kościołach:

 • w Gdyni (Orłowie), przy ul. Akacjowej 50
 • w Ostródzie, przy ul. 11.Listopada 1A
 • w Kosewie k. Mrągowa, w miejscowym kościele
 • w Poznaniu, przy ul. Goździkowej 8 (Osiedle Kwiatowe)
 • w Chorzowie (Batorym), przy ul. Jodłowej 24
 • we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej 65
 • w Jeleniej Górze, przy ul. Piłsudskiego 56
 • w Gubinie, przy ul. Stromej 9
 • w Kostrzynie, przy ul. Banaszaka 6
 • w Białogardzie, przy ul. Sikorskiego 27

Ogólne informacje przedstawione też były w krótkiej prezentacji przygotowanej przez Kościół terytorialny RPA/Kraj Przylądkowy:

Akcja w Rzeszowie: Karty ICE i koncert muzyki chrześcijańskiej
-
Pokaż cały artykuł

W dniach 14 i 15 maja 2010 r. w Rzeszowie, w ramach akcji charytatywnej „Z serca do serca”, wolontariusze Kościoła Nowoapostolskiego rozdali nieodpłatnie ponad 8000 kart ICE.

Karta ICE może uratować życie!

Każdy chętny otrzymał swoją kartę ICE. Dzięki wypełnionej karcie, noszonej zawsze przy sobie, w razie niebezpieczeństwa ratownik może łatwo skontaktować się z bliskimi ofiary i uzyskać o niej informacje.

Skrót ICE pochodzi od angielskiego zwrotu „In Case of Emergency” i oznacza „w nagłym wypadku” lub „w razie zagrożenia”. Zwrot „ICE” jest rozpoznawany przez służby medyczne, straż pożarną, policję i zwykłych ludzi na całym świecie.

Karty ICE w różnych formach są propagowane jako jeden z najprostszych sposobów zwiększenia własnego bezpieczeństwa i ułatwienia udzielenia pomocy w nagłym wypadku.

Karty ICE były rozdawane w centrum Rzeszowa na ul. Grunwaldzkiej oraz przy CH Nowy Świat (ul. Krakowska 2) 14 maja w godzinach 10.00 - 17.00 oraz 15 maja w godzinach 10.00 - 14.00.

Zakończeniem akcji był koncert muzyki chrześcijańskiej w wykonaniu grupy instrumentalno-wokalnej organizowany w ramach międzynarodowej współpracy kulturalnej wolontariuszy.

Koncert pod tytułem „Bóg jest miłością”, na który wstęp był wolny, odbył się 15 maja o godz. 17.00 w „Sali Kominkowej” w Schronisku Młodzieżowym PTSM ALKO, przy ul. Rynek 25 w Rzeszowie.

Organizatorem akcji i koncertu był Wolontariat Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce.

Karty ICE, do wyczerpania nakładu, będzie można otrzymać jeszcze w siedzibie Kościoła Nowoapostolskiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 18/3.
,

Kondolencje
-
Pokaż cały artykuł

Z listów kondolencyjnych JE Biskupa Kościoła Nowoapostolskiego, skierowanych do
Marszałka Sejmu i Premiera Rządu RP z powodu tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego:


„…w dniach smutku i żałoby na ręce Pana Marszałka Sejmu i Premiera RP w imieniu własnym, jak i wiernych całego Kościoła, składam naszemu Narodowi wyrazy najgłębszego współczucia, dzieląc tym samym ból związany z tragiczną śmiercią Pana Prezydenta i całej Delegacji Polskiej w katastrofie lotniczej.

Niechby Bóg Wszechmogący darował zmarłym, ich duszom nieśmiertelnym, wiele łask i miłosierdzia, a wszystkim dotkniętym tragedią wiele pokoju.

W naszych modlitwach wstawienniczych również prosimy Boga o to, aby w tym czasie szczególnie wspierał Pana Marszałka i Pana Premiera oraz Parlament i Rząd, w wypełnianiu zadań służebnych całemu Narodowi i Ojczyźnie...”.

List do młodych chrześcijan - 2010
-
Pokaż cały artykuł

Na rok 2010 dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego, z 1. Koryntian 1, 9:

„Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego”.

Niech to słowo towarzyszy Wam w życiu.

Bóg jest wierny i my z naszej strony chcemy okazywać Jemu wierność. Wiemy, że jesteśmy niedoskonali i obarczeni niejedną słabością. Jednakże Apostoł Paweł powiedział: „Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie możerdquo;. (2. Tymoteusza 2, 13) Oznacza to, że nasze błędy i słabości nie wpływają na zmianę wierności Bożej. To znaczy, że na Bogu możecie zawsze polegać!

W powyższym słowie biblijnym jest też mowa o tym, że powołani jesteśmy do społeczności z Synem Bożym. Całkowite wypełnienie się tego słowa przeżyjemy przy ponownym przyjściu Jezusa Chrystusa, gdy zostaniemy przez Niego przyjęci. Budzi się pytanie: Czy będziemy uczestnikami tego wydarzenia? Uczestnikami będziemy wtedy, jeśli już dziś będziemy słuchali głosu Bożego i według niego postępowali.

Słuchajcie głosu Bożego i jeszcze bardziej dostrzegajcie wezwania Pana.

Pan wzywa
- do wyznawania, że jesteście nowoapostolskimi i że swoje życie kierujecie według woli Bożej,
- do służenia pomocą tym, którzy pomocy potrzebują,
- na nabożeństwa, spotkania młodzieży i nabożeństwa dla młodzieży,
- do działania w Jego dziele, np. w chórze, a być może i w orkiestrze.

Z serdecznymi pozdrowieniami.

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Dni Otwarte w Żorach
-
Pokaż cały artykuł
W dniach 19-20 września 2009 roku w kościele nowoapostolskim w Żorach (44-240), przy ul. Pszczyńskiej 23a odbyły się Dni Otwarte.

Były one doskonałą okazją do zwiedzenia kościoła, rozmów na tematy wiary i życia oraz dowiedzenia się więcej o Kościele Nowoapostolskim.

W tym czasie w kościele nie odbywały się uroczystości kościelne, a wszystkim gościom przygrywała grupa instrumentalna. Dla zainteresowanych przygotowane były materiały informacyjne oraz prezentacja multimedialna o Kościele Nowoapostolskim, która rozpoczęła się w sobotę 19 września o godz. 13.00.

Natomiast o godz. 17.00 w sali klubu „WISUS” na osiedlu Sikorskiego, z okazji 15-lecia wyświęcenia kościoła w Żorach, odbył się jubileuszowy koncert chóru niemieckiego, śpiewającego pieśni w języku polskim oraz grupy instrumentalnej pod tytułem: „Wiara, miłość i nadzieja – z odwagą w przyszłość!”

Zakończeniem Dni Otwartych było uroczyste nabożeństwo w kościele, przy ul. Pszczyńskiej 23a, w niedzielę 20 września o godz. 10.00, w którym mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Zjazd Młodzieży w Olsztynie
-
Pokaż cały artykuł

W dniach 25-26 lipca br. w Olsztynie miał miejsce zjazd młodzieży Kościoła Nowoapostolskiego, któremu przewodziło motto: Chrystus a moje życie. Zakończeniem zjazdu było uroczyste nabożeństwo w niedzielę 26 lipca, które odbyło się w wynajętej sali 307 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, przy ul. Oczapowskiego 12b.

List do młodych chrześcijan - 2009
-
Pokaż cały artykuł

Na rok 2009 dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego, z 1. Kronik 29, 17:

„Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości”.

Miejcie stale na uwadze, że Pan bada serce. Dopuszcza więc sytuacje, które uwidaczniają, jaki jest Wasz stosunek do Niego. Bądźcie wystarczająco samokrytycznymi, abyście mogli właściwie poznać samych siebie.

Bądźcie prawymi, bądźcie szczerymi przed Bogiem. Bądźcie też szczerymi wobec duszpasterzy, którzy są Wam dani. Okażcie im zaufanie, gdyż są tego godni, bowiem zabiegają o dobro Waszej duszy.

Dlaczego szczerość, prawość, jest taka ważna? W Przypowieściach Salomona 2, 7 jest mowa: „On [Pan] zachowuje swoją pomoc dla prawych”. Zinterpretujmy tę wypowiedź w ten sposób, że prawi są pod błogosławieństwem Najwyższego. Prawi zawsze mają siłę do uporania się z trudnymi sytuacjami oraz przeżywają wiele dobrego. Kto szczerze stara się prowadzić swoje życie według norm Bożych, ten zostanie też przyjęty podczas ponownego przyjścia Syna Bożego.

Ponowne przyjście Chrystusa i wejście do wspaniałości Bożej jest i pozostaje naszym wspólnym celem wiary.

Z życzeniami błogosławieństwa i z serdecznymi pozdrowieniami dla Was i Waszych rodziców.

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Dni Otwarte w Chorzowie
-
Pokaż cały artykuł

Dni Otwarte w kaplicy Kościoła Nowoapostolskiego w Chorzowie-Batorym, przy ul. Jodłowej 24 odbyły się:

w sobotę 20 września 2008 w godz. 15.00 – 19.00
w niedzielę 21 września 2008 w godz. 12.00 – 17.00

Była to doskonała okazja, aby przyjść, zobaczyć i niezobowiązująco porozmawiać na tematy wiary i życia oraz dowiedzieć się więcej o Kościele Nowoapostolskim.

W tym czasie w kaplicy nie odbywały się uroczystości kościelne. Dla zainteresowanych przygotowane były materiały informacyjne i prezentacja multimedialna na temat Kościoła.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością JE Biskup dr Waldemar Starosta.

W sobotę o godz. 19.00 Biskup przeprowadził też spotkanie biblijne, którego tematem było: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go”, natomiast w niedzielę o godz. 10.00 odbyło się uroczyste nabożeństwo, na które również byli zaproszeni wszyscy zainteresowani.

List do młodych chrześcijan - 2008
-
Pokaż cały artykuł

Na rok 2008 dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego, z Psalmu 118, 24. 25:

„Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. O Panie, racz zbawić, o Panie, racz poszczęścić!”

Niech powyższe słowo biblijne towarzyszy Wam w Waszym życiu. Słowo to zawiera dwie różne składowe. Z jednej strony jest wezwanie do radości. Radujcie się z tego, co Pan czyni! Z drugiej strony jest wezwanie o pomoc: „O, Panie, racz zbawić, o Panie, racz poszczęścić!”.

We wcześniejszym, 7 wersecie, jest mowa: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże”, czy też, jak jest w innym przekładzie: „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże”. Trzymajcie się więc Waszych duszpasterzy w domu Bożym. Zaufajcie im i przyjmujcie ich rady. Wtenczas będziecie mieli pokój w sercu i zaznacie ochrony Bożej.

W swoim życiu poznacie i doświadczycie, że radość i niedola czasami występują blisko siebie. Dlatego pozwólcie, że jeszcze nieco pozostaniemy przy prośbie z Psalmu 118: „O, Panie, racz zbawić, o Panie, racz poszczęścić!”. Chcielibyśmy, aby wszystko, co czynimy, się powiodło. Dotyczy to podejmowanych zadań w szkole, w pracy zawodowej, jak i wszystkich przedsięwzięć w życiu osobistym. Na temat Hiskiasza, pewnego króla Królestwa Judy, jest mowa: „…wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się”. (2. Królewska 18 ,7) Jak to się działo? We wcześniejszych wersetach jest mowa, że ufał Panu, na Nim polegał, szukał z Nim powiązania i nie odstępował od Niego oraz przestrzegał przykazań. Naprawdę to jest dobre podłoże do tego, żeby się nam wiodło we wszystkim, co czynimy. Zatem ufajcie Panu i na Nim polegajcie, bądźcie z Nim powiązani, nie odstępujcie od Niego i przestrzegajcie Bożych zaleceń!

Należy jeszcze wskazać na doświadczenie, które dochodzi do głosu w Przypowieściach Salomona 2, 7: „On zachowuje swoją pomoc dla prawych…”". Kto w sposób prawy i szczery pozostaje związany z Panem, ten doświadcza Jego pomocy i Jego błogosławieństwa.

Niechby się Wam udało zachować Panu wierność. Wówczas też osiągniecie cel wiary – wieczną wspaniałość.

Z życzeniami obfitego błogosławieństwa na każdy dzień i z serdecznymi pozdrowieniami dla Was i Waszych rodziców.

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Wizyta Głównego Apostoła w Polsce
-
Pokaż cały artykuł

Szanowni Państwo,
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

z wielką przyjemnością i radością przekazujemy wiadomość, że w naszym kraju był z wizytą międzynarodowy zwierzchnik Kościoła i naczelny duszpasterz Główny Apostoł dr Wilhelm Leber. Tym faktem zostaliśmy zaszczyceni oraz dziękujemy Bogu za tę łaskę i błogosławieństwo.

Uroczyste nabożeństwo odbyło się w Gdańsku, w niedzielę 15 lipca 2007 r. o godz. 11.00. Ta jednorazowa i wyjątkowa uroczystość - w myśl pięknych słów biblijnych z Księgi Jeremiasza 29, 13. 14: „A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam – mówi Pan” – pozwoliła doznać głębokiego przeżycia duchowego w mocy Słowa Bożego i Sakramentu.

Przesłanie naszego Głównego Apostoła przekazane podczas nabożeństwa na bazie wersetu biblijnego z Listu Apostoła Pawła do Filipian 3, 14 brzmiało:

Zmierzam do celu, do nagrody w górze,
do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie”.

Apostoł Paweł porównuje swoje życie z biegiem do mety, w czasie którego dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć nagrodę zwycięzcy: wieczną społeczność z Bogiem, umożliwioną przez Jezusa Chrystusa. To był cel jego życia.

Co jest celem naszego życia?

W życiu ziemskim istnieją różne, pożyteczne i wartościowe cele, do których dążymy. Jak pięknie jednak jest, gdy nasze życie nie tylko wiążemy z doczesnością, ale też mówimy: „Celem naszego życia jest udział w dniu Pańskim”.

To jest bardzo wysoki cel. Błogosławieństwem będzie, jeśli wytyczy się sobie konkretne cele etapowe. Nie jest to nic nadzwyczajnego; podobnie przecież postępujemy w przypadku osiągnięcia wzniosłych ziemskich celów. Mając na uwadze strategiczny cel należy wytyczyć sobie cele etapowe. Takimi konkretnymi celami etapowymi są na przykład:

 • chcę prowadzić życie modlitewne i każdego dnia znaleźć na to czas.
 • Ja chcę regularnie czytać Pismo Święte, a przez to pogłębiać poznanie w wierze.
 • Ja chcę sumiennie składać Panu ofiary, a tym samym składać Jemu dziękczynienie i Jego wielbić.
 • Ja chcę moje dary i zdolności oddać do służby Pana i współdziałać w ramach moich możliwości dla dobra bliźniego.
 • Ja chcę pielęgnować wspólnotę i w ten sposób przyczyniać się do tego, aby Kościół promieniował miłością do Boga i bliźniego oraz stał się przyciągającym miejscem.
 • Ja chcę składać świadectwo wiary i nie wstrzymywać się od ujawniania moich celów życiowych, gdy jestem o nie pytany.
Kto poważnie traktuje swoje życie wiary, ten wciąż na nowo wytycza sobie cele etapowe, które prowadzą do wielkiego celu, do udziału w dniu Pańskim, w którym Pan obdarzy nas nagrodą, że będziemy na wieki u Niego.

List do młodych chrześcijan - 2007
-
Pokaż cały artykuł

Na rok 2007 dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego,
z Listu do Hebrajczyków 13, 8:

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”.

To słowo można dobrze zapamiętać. Uczyńcie je wytyczną Waszego życia. Kierujcie się stale według Syna Bożego, którego stawiajcie w centrum.

Na co trzeba zważać, jeśli chce się kierować według tego słowa? Odpowiedź na to pytanie zawiera werset wcześniejszy oraz późniejszy. W wersecie 9 jest mowa: „Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską”. Można przypuszczać, że autor Listu do Hebrajczyków miał wgląd w nasze czasy, ponieważ dziś rzeczywiście istnieje wiele poglądów religijnych, które negują lub ograniczają Jezusa Chrystusa jako będącego nie na czasie. Nie pozwólcie wpłynąć na siebie tym poglądom.

We wcześniejszym, 7 wersecie, jest mowa: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże”, czy też, jak jest w innym przekładzie: „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże”. Trzymajcie się Waszych duszpasterzy w domu Bożym. Zaufajcie im i przyjmujcie ich rady. Wtenczas będziecie mieli pokój w sercu i zaznacie ochrony Bożej.

Jezus Chrystus wczoraj jest zaproszeniem do jasnego wyznawania wiary i ofiary Jezusa oraz Jego zmartwychwstania, powiązanego z wielką wdzięcznością, że w wyniku tego stało się możliwe zbawienie i ocalenie.

Jezus Chrystus dzisiaj oznacza stale korzystać z możliwości bycia blisko naszego Pana i Zbawcy poprzez uczęszczanie na nabożeństwa, naśladownictwo Jezusa, Jego apostołów i przez nich posłanych sługów Bożych oraz przyjmowanie wieczerzy świętej. Jezus Chrystus dzisiaj oznacza również poważne staranie o to, aby nasze życie, także w dniu powszednim, ukierunkowywać według ewangelii Chrystusa.

Jezus Chrystus w przyszłości uświadamia wysoką wartość stanu dziecka Bożego i zaliczania się z łaski do Jego oblubienicy, która czeka na Jego ponowne przyjście i odpowiednio do tego kształtuje swoje życie, aby osiągnąć usposobienie Jezusa Chrystusa. Pozwala to „oświeconymi oczami serca” poznać, do jakiej nadziei jesteśmy powołani w wejrzeniu na bogactwo wspaniałości Jego dziedzictwa na wieki.

Życzymy Wam, żeby ukierunkowanie na Syna Bożego chroniło Was w życiu naturalnym i duchowym przed rozczarowaniami wywołanymi przez zmienne trendy duchowe i wpływy religijne. Sedno ewangelii Jezusa pozostaje niezmienne przez wszystkie czasy. Wówczas nie będzie Wam brakowało pokoju, wsparcia i błogosławieństwa Bożego.

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Akcja charytatywna „Z serca do serca” w Ostródzie
-
Pokaż cały artykuł

W dniach 1 i 2 grudnia 2006 roku po raz kolejny miała miejsce akcja charytatywna grupy wolontariatu Kościoła Nowoapostolskiego „Z serca do serca”. Tym razem została przeprowadzona na rzecz wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie.

Akcja, której celem było wsparcie miejscowego Ośrodka oraz wskazanie lokalnej społeczności na jego istnienie i potrzeby, odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta Ostródy, Pana Jana Nosowicza, który w swoim liście referencyjnym do mieszkańców miasta m.in. pisał:„Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie akcji charytatywnej wolontariatu Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce (…). Jestem pewien, że akacja pod pięknym hasłem „Z serca do serca” sprawi wiele radości wychowankom i podopiecznym naszego Ośrodka (…)”.

W ramach akcji zorganizowano kiermasz i aukcję, na których sprzedawane były wykonane przez wolontariuszy Kościoła oraz wychowanków Ośrodka ozdoby świąteczne oraz kwestę publiczną do puszek. Przez dwa dni mieszkańcy Ostródy i okolic mogli przyjść na stoisko.kiermaszu ustawione w pasażu marketu Carrefour i nabyć ozdoby świąteczne, stroiki, kartki i inne przedmioty. W piątek odbyła się także aukcja w Ośrodku, na której licytowane były najładniejsze i niepowtarzalne przedmioty wykonane na akcję. Większość asortymentu aukcji i kiermaszu stanowiły piękne i wyjątkowe przedmioty, które z powodzeniem mogłyby brać udział w konkursach artystycznych.

Dodatkowo, w ramach przygotowania do akcji, dwukrotnie odbyły się warsztaty artystyczne, na których wychowankowie Ośrodka oraz wolontariusze Kościoła przygotowali sporą część asortymentu. Warsztaty pod kierunkiem wolontariuszy sprawiły wychowankom wiele radości i zabawy, co też dzieci okazały swoim zaangażowaniem.

Dzięki zebranym podczas akcji środkom został zakupiony dla Ośrodka pilnie potrzebny sprzęt: trzy odkurzacze, zamrażarka, specjalistyczna waga WTC i dwanaście termosów.

Beneficjenci oraz organizatorzy akcji charytatywnej serdecznie dziękują wszystkim ludziom dobrej woli za bezinteresowne włączenie się i wsparcie akcji. Informacje o przygotowaniach, przebiegu, jak i rezultatach akcji ukazały się w Gazecie Ostródzkiej i Gazecie Olsztyńskiej oraz zostały wyemitowane w lokalnym radiu. Natomiast lokalna stacja telewizyjna „Telewizja Ostróda” wyemitowała relację z przekazania daru.

List do młodych chrześcijan - 2006
-
Pokaż cały artykuł

Na rok 2006 dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego, z Listu do Rzymian 12, 21:

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

Być może dziś jeszcze nie jest dla Was zbyt jasne, jak można to słowo zastosować w życiu. Znajdziecie się jednak w sytuacjach, które postawią Was przed wyborem oraz wyzwaniem, jak poradzić sobie ze złem. Wówczas postępujcie zgodnie z tym słowem.

Podstawa do bogobojnego postępowania znajduje się w 2. Liście do Tymoteusza 3, 14 i brzmi:

„Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył”.

W domu Bożym nauczyliście się wierzyć, nauczyliście się modlić i nauczyliście się składać ofiary. Trwajcie więc przy tym!

Z chwilą osiągnięcia wieku młodzieńczego zamykają się pewne drzwi, a mianowicie drzwi dzieciństwa, a równocześnie otwierają się nowe drzwi - wieku młodzieży. Przed Wami otwierają się nowe wyzwania życiowe. Abyście mogli zaznawać szczęścia i błogosławieństwa Bożego, zawsze pamiętajcie o tym, żeby nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać.

Wyrzec się diabła i wszelkich jego spraw i czynów, to nie takie proste, ponieważ „sprawy i czyny diabła”, a więc „zło”, występują w różnorodnej formie. Najpierw trzeba zło rozpoznać, aby się go wyrzec. Nasze słowo biblijne wyraża radę: „Nie daj się zwyciężyć złu”. Innymi słowy: Dystansuj się od grzechu, trzymaj się z dala od zła. Słowo biblijne idzie nawet o krok dalej i radzi, aby zło dobrem zwyciężać! To jest prawdziwa mądrość Boża!

Co wszystko zalicza się do zła? Kluczowymi zagadnieniami zła w naszym czasie są:

 • niewiara, która neguje wszystko, co Boskie,
 • egoizm, który widzi tylko własną korzyść,
 • kłótnia i niezgoda w osobistym otoczeniu,
 • ziemskie myślenie, które może się wyrażać słowami: „Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy”. (1. Koryntian 15, 32; por. też Izajasza 22, 13)

Co jest dobrem, które możemy przeciwstawić złu? Dobrem jest:

 • nasze zaufanie do Pana i nasza dziecięca wiara, która nie daje pożywki dla niewiary,
 • miłość bliźniego, która usuwa egoizm,
 • gotowość do przebaczania, która ciągle na nowo pozwala znaleźć most do serca bliźniego,
 • żywa nadzieja na osiągnięcie celu wiary, który wyraża się ponownym przyjściem Jezusa Chrystusa i zabraniem do wspaniałości niebieskiej tych, którzy na Jego przyjście czekali i się przygotowali. (por. Ew. Jana 14, 3; Hebrajczyków 9, 28; Obj. Jana 19, 7-9)

Jeszcze coś przebrzmiewa w słowie biblijnym, a mianowicie to, że jeśli zbliża się do nas zło, to neutralna postawa nie daje błogosławieństwa. Nie można po prostu być biernym, gdyż zło szybko pochłonie. Świadomie trzeba przeciwstawić się złu i aktywnie zwyciężać dobrem! To wymaga zajęcia wyraźnego stanowiska, które Bożą wolę stawia w centralnym punkcie.

Życzymy Wam, żeby postanowienie zwyciężania zła dobrem towarzyszyło przez życie, żebyście wykazywali aktywną wiarę. Wówczas nie będzie Wam brakowało błogosławieństwa, a nasz Ojciec Niebieski będzie na Was patrzył z upodobaniem.

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Wolontariat i działalność pożytku publicznego Kościoła
-
Pokaż cały artykuł

Akcja charytatywna
Grupy Wolontariatu Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce
„Z SERCA DO SERCA”

na rzecz dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Zawierciu
Akcja odbyła się pod patronatem:
Prezydenta Miasta Zawiercia mgr Ryszarda Macha, który w swoim piśmie m.in. pisał:

„Objęcie przez moją osobę honorowego patronatu nad akcją jest ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem... akcja ta ma przynieść zadowolenie dzieciom, które zostały dotknięte przez los. Mam nadzieję, że akcja ta przyczyni się, że nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, które są tak szczególnymi i magicznymi, będą dla nich ciepłe, radosne, spokojne, pełne atmosfery miłości i bliskości z drugim człowiekiem”.

Patronat medialny objęła Gazeta Zawierciańska Jura

Szanowni Państwo,
znów mogliśmy pomóc! Te dzieci czekały także na Was! Także Państwo mogli się przyczynić do radosnych Świąt pokrzywdzonych dzieci, darując im dodatkowy uśmiech!
Zwróciliśmy się do wszystkich ludzi dobrej woli, a także do firm i instytucji o przyłączenie się do naszej akcji i jej rozpropagowania, a także do skorzystania z oferty:

kiermaszu świątecznego i aukcji ozdób świątecznych

 • Na kiermaszu były sprzedawane wykonane własnoręcznie przez dzieci i młodzież ozdoby, stroiki, jemioła i inne artykuły świąteczne.
 • Podczas aukcji zlicytowane zostały, wykonane przez wychowanków Ośrodka i młodzież Kościoła Nowoapostolskiego, ozdoby świąteczne. Zapraszaliśmy każdego, nawet niewielka kwota mogła dopomóc realizacji celu:

Okaż dziecku serce – podaruj uśmiech – na Święta Bożego Narodzenia... Cały dochód z akcji przeznaczony został dla dzieci z Ośrodka.

Akcja odbyła się w piątek i sobotę, 16 i 17 grudnia 2005 roku w Zawierciu

 • Kiermasz zorganizowany został w piątek w godzinach 8.00 – 16.00 i w sobotę w godzinach 8.00 – 14.00,
  naprzeciw targowiska na osiedlu „Żabki” (przy bloku ul. Parkowa 4)
 • Aukcja miała miejsce w piątek, godz. 15.00
  w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, przy ul. Piastowskiej 1

Akcję wspierał Jego Ekscelencja Biskup Kościoła dr Waldemar Starosta

Międzynarodowy Dzień Pokoju
-
Pokaż cały artykuł

Dzień 21 września od lat jest Międzynarodowym Dniem Pokoju pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Ważne jest zaangażowanie wszystkich społeczności.

Kościół Nowoapostolski także w tym uczestniczy. Wierni modlą się o pokój; zarówno o pokój na świecie, jak i o pokój Boży w sercach ludzkich, zgodnie ze słowami Apostoła Pawła: „A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”. (Filipian 4, 7)

Mamy szczególne zainteresowanie, żeby zachowany został pokój na świecie. To też jest przesłanką pomyślnego rozwoju Kościoła, a tym samym dokończenia dzieła Bożego. Boli nas przecież to, gdy słyszymy, jak ludzie, a tym samym też nasi bracia i siostry, w wielu krajach na świecie, cierpią z powodu rozruchów wojennych.

Może to być tylko błogosławieństwem, kiedy w naszych modlitwach wyrażamy życzenie o pokój dla świata. Prosimy miłego Boga, naszego Ojca Niebieskiego, o pokój na świecie, a także o to, by wspierał szczególnie tych, którzy muszą żyć w niepokoju. Niech ludzie, którzy ponoszą odpowiedzialność na tym świecie zostaną pobudzeni do tego, aby czynili wszystko, co służy zapewnieniu pokoju. Prosimy też za tych, którzy doznają przemocy, a nawet musieli stracić życie. Niechby wszyscy zaznali pokoju.

Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 12, 18 pisze: „Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie”. Zaś Pan Jezus w „Kazaniu na górze” powiedział: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani”. Ta wskazówka Syna Bożego mówi o tym, że cechą charakterystyczną dzieci Bożych musi być pokój.

Gratulacje
-
Pokaż cały artykuł

Z listu gratulacyjnego Kościoła Nowoapostolskiego
skierowanego do Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI

„…w związku z wyborem na Zwierzchnika Kościoła Rzymskokatolickiego gratulujemy serdecznie i przekazujemy najszczersze życzenia pomyślności i błogosławieństwa.

Po pontyfikacie Papieża Jana Pawła II oczekiwania są szczególnie wielkie, nie tylko ze strony katolików na całej kuli ziemskiej, lecz także polityków i społeczeństwa. Powszechnie rozpowszechnione są głód i nędza, niesprawiedliwość i wojny, choroby i cierpienia psychiczne. Wzrastająca sekularyzacja, zmiany wartości etycznych oraz potęgujący materializm stawiają wielkie wyzwanie. Bóg poprzez Ewangelię Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom stale proponuje swoją pomoc. Kto przyjmuje Jego miłość i łaskę, ten otrzymuje pocieszenie, ufność, nową odwagę i trwa w mocnej wierze.

Do wypełniania wzniosłego zadania, życzymy Bożej pomocy i siły, ku pomyślności Kościoła i jego wiernych…”

Kondolencje
-
Pokaż cały artykuł

Z listu kondolencyjnego Kościoła Nowoapostolskiego skierowanego do
Kolegium Kardynałów Kościoła Rzymskokatolickiego w Watykanie:

„…Papież Jan Paweł II był ponad religiami na całym świecie cenioną osobistością wiary chrześcijańskiej. Swoje życie całkowicie poświęcił służbie Ewangelii i nie szczędził żadnego trudu podczas sprawowania swego urzędu.
W trakcie prawie 27 lat pontyfikatu pewną ręką kierował Kościołem Rzymskokatolickim, a swoją charyzmą nie tylko pozyskał młodzież, ale też przychylność milionów wierzących spośród wszystkich narodów na całym świecie. Ponadto swoją bliskością do ludzi i swoją pobożnością wyświadczał wielkie przysługi całemu chrześcijaństwu…”

Patrząc w przyszłość należy mieć nadzieję, że pamięć i oddanie najwyższego szacunku wyrażać się będzie w zachowaniu i wypełnianiu głoszonych nauk w duchu pokoju i tolerancji, braterstwa i porozumienia oraz wartości służebnych społeczności ludzkiej na całym świecie.

List do młodych chrześcijan – 2005
-
Pokaż cały artykuł

Na rok 2005 dedykujemy Wam słowo z Pisma Świętego, z Ewangelii Mateusza 24, 13:

A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.

Słowo „wytrwać” oznacza pozostać niewzruszonym, a nie niezdecydowanym, czy zniechęconym.

Bóg w swojej miłości poprzez wybranie i udzielenie sakramentów powołuje ludzi na swoją własność. Przez rodziców, jak i przez nauczycieli w domu Bożym już jako dzieci zostajemy wprowadzeni na piękną drogę wiary wiodącą do życia wiecznego. Nauczyliśmy się zachowywać wzniosłe wartości naszej wiary. Należy też w tym wytrwać i swoje życie kształtować z osobistą odpowiedzialnością w duchu Ewangelii. W Dziejach Apostolskich 2, 42 czytamy:„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”.
Trwanie w wierze jest podstawą Waszego wewnętrznego wzrostu i rozwoju w usposobieniu Chrystusa. Następuje to w wyniku tego, że Słowo Boże przyjmujecie do swojej duszy i się nim zajmujecie. Przestrzeganie Słowa Bożego zapewni Wam doświadczenia w wierze. Przez to wzrastać będzie Wasze zaufanie do wszechmocy Boga, jak i Jego mądrego prowadzenia na Waszej drodze życia. Równocześnie coraz głębiej zostaniecie wprowadzeni w dzieło Boże. To sprawi, że Wasza nadzieja w Panu i Wasza miłość do Niego staną się coraz serdeczniejsze i mocniejsze. Wówczas nic nie odprowadzi Was od Pana. Będziecie silnymi i przekonywującymi osobistościami wiary oraz będziecie przestrzegać rady Jezusa, aby wytrwać aż do końca i ostatecznie zostać przez Niego zbawionym. Do tego dziś życzymy Wam obfitego błogosławieństwa.

Jesteście wezwani, w ramach swoich możliwości, do współpracy w dziele Bożym. Każdy może wnieść dary i zdolności, które otrzymał. W wyniku tego można przeżywać wiele radości.

Nie chcemy ukrywać przed Wami, że nadejdą też pokusy. Wówczas również należy trwać przy Panu i wytrwale czerpać siły z ofiary Chrystusa. Do tego też chcemy Was zachęcać.

Kościół Nowoapostolski w Polsce

Wolontariat i działalność pożytku publicznego Kościoła
-
Pokaż cały artykuł

Akcja charytatywna
Grupy Wolontariatu Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce
„Z SERCA DO SERCA”

na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Chociulach (woj. lubuskie), która odbyła się w dniach 19-20 grudnia 2003 r. na terenie posesji Kościoła Nowoapostolskiego w Krośnie Odrzańskim.

Szanowni Państwo,
znów mogliśmy pomóc! Te dzieci czekały na Was! Także Państwo mogli się przyczynić do radosnych Świąt pokrzywdzonych przez los dzieci, darując im dodatkowy uśmiech!

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, a także firmom i instytucjom za przyłączenie się do naszej akcji, jej rozpropagowanie, a także za skorzystanie z oferty:

 • z kiermaszu świątecznego, na którym były sprzedawane własnoręcznie wykonane przez młodzież i dzieci Kościoła Nowoapostolskiego ozdoby, stroiki, jemioła, pudełka na prezenty i inne artykuły świąteczne,
 • z koncertu adwentowo-świątecznego młodzieżowej grupy wokalno-instrumentalnej oraz chóru młodzieżowego.

Liczył się każdy grosz! Tylko, a może aż tyle! Cały dochód z akcji przeznaczony był dla dzieci z Domu Dziecka. Jak podała regionalna telewizja publiczna w wiadomościach wieczornych, w wyniku zaangażowania młodzieży Kościoła Nowoapostolskiego, dzieci otrzymały nowy sprzęt IT, na który inaczej nie byłoby ich stać.

Akcję wspierał Burmistrz Miasta Krosna Odrzańskiego

Myśli duszpasterskie
-
Pokaż cały artykuł

Ja żyję...

* Urodzony, aby umrzeć?
Narodziny człowieka wciąż na nowo są cudem. Od pierwszego tchnienia jednakże jest pewne, że musi umrzeć, wcześniej lub później. Od początku tak nie było, więc też nie musi tak pozostać.

* Stworzony do życia wiecznego
Bóg stworzył człowieka i dał mu ducha i duszę. Człowiek miał żyć wiecznie we wspólnocie z Bogiem. Społeczność ta została zburzona, ponieważ człowiek zgrzeszył, czyli wystąpił przeciwko woli Bożej. Człowiek stał się śmiertelny.

* Chrystus zwyciężył śmierć
Z miłości do ludzi Bóg posłał swego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus żył bez grzechów w zupełnej zgodności z wolą Bożą. Zmarł dobrowolnie, aby swoją śmiercią ofiarną stworzyć podstawę do zbawienia i odkupienia z grzechów. Zmartwychwstanie Jezusa potwierdza Jego zwycięstwo nad śmiercią.

* Chrystus posłał apostołów
Jezus Chrystus miał wiele uczniów. Pośród nich było dwunastu, których nazwał apostołami. Upoważnił ich, aby w Jego imieniu odpuszczali grzechy, nauczali wszystkich ludzi i chrzcili. Zgodnie z relacjami i przekazami biblijnymi do grona pierwszych dwunastu apostołów zostali powołani następni. Wypełniali to samo polecenie i posiadali te same pełnomocnictwa.

* Apostołowie w naszym czasie
Apostołowie również w naszym czasie, tak jak w pierwszych zborach chrześcijańskich, wypełniają polecenie Jezusa. Głoszą wolę Bożą, chrzczą wodą, udzielają Ducha Świętego, odpuszczają grzechy i obchodzą z wiernymi uroczystość świętej wieczerzy. Pracę apostołów wspierają przez nich ustanowieni słudzy Boży, duchowni pełniący funkcje duszpasterskie.

* Chrześcijanie apostolscy
Jak pierwsi chrześcijanie, tak też chrześcijanie nowoapostolscy przygotowują się na ponowne przyjście Jezusa. Radość z perspektywy wiecznego życia u Boga determinuje i określa ich wiarę.

* Kościół Nowoapostolski
Silna wiara i żywa społeczność pierwotnych zborów apostolskich kontynuowana jest dziś w Kościele Nowoapostolskim. Kościół Nowoapostolski jest politycznie neutralny i niezależny. Utrzymuje się z dobrowolnych ofiar wiernych. Kościół Nowoapostolski jest Kościołem ogólnoświatowym. Na całym świecie miliony ludzi wyznaje wiarę nowoapostolską. Także i Ty jesteś serdecznie zaproszony!