Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Wizja Kościoła Nowoapostolskiego

Kościół, w którym ludzie czują się dobrze, napełnieni Duchem Świętym i miłością do Boga prowadzą swoje życie według ewangelii Jezusa Chrystusa i w ten sposób przygotowują się na Jego ponowne przyjście i na żywot wieczny.

Misja Kościoła Nowoapostolskiego

Wychodzenie do wszystkich ludzi i nauczanie ich ewangelii Jezusa Chrystusa oraz chrzczenie ich wodą i Duchem Świętym.

Sprawowanie duszpasterstwa i pielęgnowanie serdecznej wspólnoty, w której każdy przeżywa miłość Boga i radość w służeniu Jemu i bliźniemu.