Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Indywidualna opieka duszpasterska dla wszystkich

Wierni Kościoła Nowoapostolskiego mogą korzystać z indywidualnej opieki duszpasterskiej obejmującej osobiste rozmowy na temat wiary i zagadnień życiowych oraz wsparcie duchowe w szczególnych sytuacjach.

Chorzy i starsi mogą korzystać z posług duszpasterskich i są odwiedzani w szpitalach jak i w domach opieki.

  • aktywna opieka duszpasterska

W zależności od uwarunkowań i odpowiednio do potrzeb w zborach ważną częścią działalności duszpasterskiej Kościoła są: dla dzieci - zajęcia religii, nauki konfirmacyjnej i nabożeństwa dla dzieci; dla młodzieży - spotkania, nabożeństwa, zjazdy młodzieżowe; dla seniorów - spotkania seniorów. Służy to integracji i wzmocnieniu wspólnoty.

  • muzyka kościelna

Chóry w zborach regularnie zbierają się na naukę śpiewu, podobnie, zależnie od możliwości, organizowane są orkiestry i grupy instrumentalne. Muzyka jest propagowana w Kościele Nowoapostolskim.

  • duchowni Kościoła

Duchowni Kościoła, zwani też sługami Bożymi lub braćmi w urzędzie, zostają ordynowani, czyli powołani i wyświęceni do określonego urzędu i tak jak w Kościele pierwotnym nie muszą mieć specjalistycznego teologicznego przygotowania. Niezależnie od swoich obowiązków nieodpłatnie pełnią swoje polecenie duszpasterskie, a głównym ich działaniem jest pocieszanie i wzmacnianie w wierze dusz powierzonych im do pielęgnacji duchowej.

  • akcje charytatywne

Działalność charytatywna także ma swoje miejsce w Kościele Nowoapostolskim. W tym zakresie organizowane są akcje zgromadzania i rozdzielania darów, żywności, leków i odzieży; zwłaszcza w regionach i krajach najuboższych wspiera się przedszkola, szkoły, szpitale oraz punkty pomocy medycznej.

Indywidualna opieka duszpasterska.
Występujące dzieci podczas nabożeństwa dla dzieci.
Koncert z okazji Zielonych Świąt 2011 roku w Dreźnie.
Ordynowanie duchownego oraz przeniesienie w stan spoczynku przez Głównego Apostoła.