Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Archiwum słowa miesiąca z roku 2021

Styczeń: Chrystus - nasza przyszłość! - Pokaż cały artykuł

Mili Bracia i Siostry,

miniony rok 2020 był naznaczony pandemią koronawirusa. Jednego ten kryzys nie zdołał nam odebrać: naszego zaufania do Boga! On jest i pozostaje naszym Ojcem Niebieskim, który ma dobre intencje wobec swoich dzieci.

Wiara ta powinna również określać naszą przyszłość. Chociaż nie wiemy, co przyniesie nam rok 2021, rozpoczynamy go z przekonaniem: Pan Jezus przyjdzie wkrótce! To jest cel naszej wiary. Dlatego motto na ten rok powinno brzmieć:

„Chrystus - nasza przyszłość!”

  • Chrystus jest naszą przyszłością, bowiem On daje nam bezpieczeństwo. W Nim znajdujemy energię i motywację do wytrwania na naszej drodze wiary. Ani trudności życiowe, ani zachowanie innych nie powinny nas zniechęcać. Zdecydowanie zmierzamy do celu.

  • Chrystus jest naszą przyszłością, bowiem On jest naszym zbawieniem i chce nas udoskonalić. Podstawą do tego są Jego śmierć i zmartwychwstanie. On wie, że możemy osiągnąć zbawienie i ma przygotowane wszystko, co do tego jest niezbędne. Obietnica Pana jest pewna: On dokończy swoje dzieło. Jeśli pozostaniemy Jemu wierni, możemy mieć nadzieję na Jego łaskę. Możemy być też pewni, że Jego chwała przyćmi nasz wszelki trud.

  • Chrystus jest naszą przyszłością, bowiem On jest rozwiązaniem dla naszej przyszłości. Natomiast od nas zależy, jak żyjemy, jak działamy, jak wierzymy. Ażeby żyć z Chrystusem na wieki, już dziś szukamy wspólnoty z Nim. Jego Ewangelia jest fundamentem, na którym budujemy małżeństwo, rodzinę i relacje z bliźnim. Jezus Chrystus jest wzorem, do którego chcemy się upodabniać.

Z okazji Nowego Roku życzę Wam wszystkim pełnych pokoju myśli i doświadczeń. Niech towarzyszy Wam błogosławieństwo Boże i niech pokój Zmartwychwstałego będzie z Wami. Zachowajmy zaufanie do Jezusa Chrystusa – od tego zależy nasza duchowa przyszłość. Jeśli stale będziemy kierować nasz wzrok na Chrystusa, wówczas osiągniemy cel wiary.

Serdecznie pozdrawiam
Jean-Luc Schneider

Luty: Kwestia definicji - Pokaż cały artykuł

Ludzie bardzo różnie postrzegają szczęście. Niektórzy definiują je w kategoriach ziemskiego dobrobytu; dla innych najważniejsze jest zdrowie; a jeszcze inni są szczęśliwi tylko wtedy, gdy mają wokół siebie rodzinę i przyjaciół.

Tak więc jest wiele rzeczy, które uważamy za podstawowy warunek bycia szczęśliwym. Łączy je to, że wszystkie są związane z pewnymi oczekiwaniami: Bóg musi nam coś dać – pieniądze, zdrowie, ludzi – i wtedy będziemy szczęśliwi.

Bóg również chce, abyśmy byli szczęśliwi. Nie interesuje się wyłącznie naszą przyszłością w swoim Królestwie, ale także uczestniczy w naszym życiu tu na ziemi. Jednakże nieco inaczej postrzega znaczenie szczęścia. Pan Jezus dał nam Ewangelię i polecił, żebyśmy wprowadzili ją w życie. Wzywa nas do miłowania Boga ponad wszystko i bliźniego, jak siebie samego. Jeśli praktykujemy to w naszym codziennym życiu, wtenczas mamy gwarancję, że zawsze będziemy mieli serce pełne pokoju i radości, nawet wtedy, gdy popadniemy w kłopoty finansowe, będziemy chorzy lub czuli się samotni. On chce nas uszczęśliwiać już dziś na ziemi – niezależnie od okoliczności życiowych, w jakich się aktualnie znajdujemy. Musimy jednak coś uczynić w tym kierunku: ufać Panu i przyjmować Jego Słowo.

Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Marzec: Egzamin końcowy - Pokaż cały artykuł

Każdy, kto uczy się zawodu, prędzej czy później będzie musiał przystąpić do egzaminu. Egzaminowany nie musi być doskonały i zdać z najwyższym wyróżnieniem, ale powinno być widoczne, że zasadniczo będzie w stanie wykonywać wybrany zawód bez żadnych problemów.

Jako nowonarodzeni również jesteśmy w trakcie pewnego rodzaju przygotowania zawodowego. Jesteśmy powołani, aby razem z Jezusem Chrystusem panować w Jego Królestwie Pokoju jako królewskie kapłaństwo i głosić Ewangelię ludziom. Do tego zadania jesteśmy przygotowywani na nabożeństwach; w życiu codziennym – części praktycznej – powinniśmy praktykować to, co usłyszeliśmy, naśladować Chrystusa, służyć Jemu i naszym bliźnim oraz głosić Ewangelię. Kiedy Pan Jezus przyjdzie ponownie, będzie nas egzaminował i zabierze ze sobą tych, którzy będą gotowi do wykonywania swojej pracy jako królewscy kapłani w Królestwie Pokoju. Do tego czasu nie musimy i nie możemy stać się doskonałymi. Ale powinno być widoczne, że z Bożą pomocą sprostamy naszemu zadaniu.

Na szczęście mamy Nauczyciela, który zawsze służy nam pomocą. Kiedy widzi nasze starania, wówczas to, czego na końcu będzie brakowało, chętnie doda nam z łaski.

Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Kwiecień: Duchowa stabilizacja - Pokaż cały artykuł

Wyznawanie Syna Bożego jest obecne w naszym życiu; jest treścią naszych nabożeństw i naszych rozmów. Jest również wyrazem naszej relacji z Bogiem, naszej pewności i nadziei.

W drugim artykule Nowoapostolskiego Wyznania Wiary potwierdzamy naszą wiarę w Syna Bożego:

„Wierzę w Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, naszego Pana, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, został umęczony pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł, został pogrzebany, zstąpił do krain umarłych, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Boga, Wszechmogącego Ojca, skąd ponownie przyjdzie”.

To wyznanie jest obecne w naszym życiu; jest treścią naszych nabożeństw i naszych rozmów. Jest również wyrazem naszej relacji z Bogiem, naszej pewności i nadziei. Z niego wywodzą się trzy filary naszej wiary, które dają nam duchową stabilizację na cały rok:

  1. Jezus Chrystus mnie kocha! On udowodnił swoją miłość: On umarł za ciebie i za mnie.
  2. Jezus Chrystus jest najsilniejszy! On ma wszelką władzę. On zwyciężył grzech, śmierć i piekło.
  3. Jezus Chrystus przyjdzie ponownie! On przyjdzie wkrótce – dla naszego zbawienia, dla naszego odkupienia.

Właśnie te trzy filary dają nam orientację i stabilizację w naszym życiu – nawet jeśli niekiedy się zachwiejemy, gdy wiatr gwałtownie powieje nam prosto w twarz.

Również w roku 2021 pozostajemy zdecydowani: ukierunkowujemy się na Jezusa Chrystusa. Dostosowujemy się do woli Bożej. Sprawdzajmy wciąż na nowo, czy wszystko w naszym życiu jest zgodne z Jezusem Chrystusem. A jeśli nie, podejmujmy niezbędne środki i dokonujmy niezbędnych poprawek.

Pan przyjdzie wkrótce! To jest nasza wiara, nasza pewność i radość oczekiwania.

Jean-Luc Schneider