Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Archiwum słowa miesiąca z roku 2021

Styczeń: Chrystus - nasza przyszłość! - Pokaż cały artykuł

Mili Bracia i Siostry,

miniony rok 2020 był naznaczony pandemią koronawirusa. Jednego ten kryzys nie zdołał nam odebrać: naszego zaufania do Boga! On jest i pozostaje naszym Ojcem Niebieskim, który ma dobre intencje wobec swoich dzieci.

Wiara ta powinna również określać naszą przyszłość. Chociaż nie wiemy, co przyniesie nam rok 2021, rozpoczynamy go z przekonaniem: Pan Jezus przyjdzie wkrótce! To jest cel naszej wiary. Dlatego motto na ten rok powinno brzmieć:

„Chrystus - nasza przyszłość!”

  • Chrystus jest naszą przyszłością, bowiem On daje nam bezpieczeństwo. W Nim znajdujemy energię i motywację do wytrwania na naszej drodze wiary. Ani trudności życiowe, ani zachowanie innych nie powinny nas zniechęcać. Zdecydowanie zmierzamy do celu.

  • Chrystus jest naszą przyszłością, bowiem On jest naszym zbawieniem i chce nas udoskonalić. Podstawą do tego są Jego śmierć i zmartwychwstanie. On wie, że możemy osiągnąć zbawienie i ma przygotowane wszystko, co do tego jest niezbędne. Obietnica Pana jest pewna: On dokończy swoje dzieło. Jeśli pozostaniemy Jemu wierni, możemy mieć nadzieję na Jego łaskę. Możemy być też pewni, że Jego chwała przyćmi nasz wszelki trud.

  • Chrystus jest naszą przyszłością, bowiem On jest rozwiązaniem dla naszej przyszłości. Natomiast od nas zależy, jak żyjemy, jak działamy, jak wierzymy. Ażeby żyć z Chrystusem na wieki, już dziś szukamy wspólnoty z Nim. Jego Ewangelia jest fundamentem, na którym budujemy małżeństwo, rodzinę i relacje z bliźnim. Jezus Chrystus jest wzorem, do którego chcemy się upodabniać.

Z okazji Nowego Roku życzę Wam wszystkim pełnych pokoju myśli i doświadczeń. Niech towarzyszy Wam błogosławieństwo Boże i niech pokój Zmartwychwstałego będzie z Wami. Zachowajmy zaufanie do Jezusa Chrystusa – od tego zależy nasza duchowa przyszłość. Jeśli stale będziemy kierować nasz wzrok na Chrystusa, wówczas osiągniemy cel wiary.

Serdecznie pozdrawiam
Jean-Luc Schneider