Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Dobrowolne ofiary i nieodpłatna współpraca

Kościół Nowoapostolski działa na zasadzie samofinansowania. Kościół nie pobiera od wiernych opłat, składek lub podatków kościelnych. Nie podlega też sprawdzaniu czy ktoś składa ofiary. Wytyczną, według której kierują się wierni, jest dziesięcina wymieniona w Piśmie Świętym.

Nieodpłatna współpraca

Duszpasterskie, organizacyjne i inne zadania w zborach wykonywane są zaszczytnie i nieodpłatnie. Wszystkie kościelne czynności, błogosławieństwa i sakramenty np: chrzty, śluby, pogrzeby, także są nieodpłatne.

Wykorzystanie środków

Kościół w swojej działalności funkcjonuje z minimalnymi nakładami administracyjnymi. Przeważająca część zebranych środków służy budowie i utrzymaniu obiektów sakralnych i kościelnych, a więc bezpośrednio z powrotem służy dobru poszczególnych zborów. Określona część budżetu kościelnego poświęcona jest też działalności misyjnej. Ponadto Kościół służy pomocą humanitarną i wspiera akcje niesienia pomocy w przypadku szczególnych zdarzeń losowych.

Budżet kościelny, przychody i wydatki, podlegają nadzorowi i jurysdykcji kościelnej.

Kościół Nowoapostolski jest neutralny politycznie

Kościół Nowoapostolski wstrzymuje się od działalności politycznej i wypowiadania się w kwestiach politycznych. Kościół oczekuje od swoich wiernych wypełniania prawa i obowiązków obywatelskich swego kraju, jeśli temu nie sprzeciwiają się ustawy Boże. Kościół podtrzymuje otwarte i wzajemne kontakty i współdziałanie z administracją rządową i lokalną oraz przedstawicielami i instytucjami publicznymi. Kościół uznaje za sprawę osobistą chrześcijan nowoapostolskich zaangażowanie w życiu publicznym.

Ewangelia i duszpasterstwo priorytetem

Podstawowa działalność Kościoła to nabożeństwa i indywidualna opieka duszpasterska. Ponadto Kościół w ramach swoich możliwości angażuje się charytatywnie i w dziedzinie socjalnej. W poszczególnych pilnych przypadkach, gdzie niezbędna jest pomoc, udzielana jest bezpośrednio w sposób odpowiadający wymogom i potrzebom.