Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Archiwum słowa miesiąca z roku 2022

Styczeń: Razem w Chrystusie - Pokaż cały artykuł

Mili Bracia i Siostry,

niezależnie od tego, co przyniesie nam Nowy Rok, z wiarą koncentrujemy się na Dniu Pana! Głęboko wierzymy, że Chrystus przyjdzie, aby zabrać swoją oblubienicę do siebie. Dlatego nasze motto na rok 2022 brzmi: „Razem w Chrystusie”.

W słowie „razem” widzę cztery płaszczyzny:

  • wspólnotę z Trójjedynym Bogiem,
  • wspólnotę na nabożeństwie,
  • wspólnotę wzajemną,
  • wspólnotę żyjących i umarłych.
Co to znaczy: wspólnota z Trójjedynym Bogiem? Życie Boże jest życiem we wspólnocie. Trójjedyny Bóg jest wspólnotą Ojca, Syna i Ducha Świętego. I ten Bóg wzywa człowieka do wspólnoty z sobą. Kto ma w sobie życie Boże, pragnie wspólnoty z Bogiem i z tymi, którzy do Niego należą. Tej wspólnoty doświadczamy na nabożeństwach. Na nabożeństwie Jezus Chrystus daje nam swoje Słowo, swoją łaskę, swoje ciało i swoją krew. Doświadczamy tu wspólnoty z tymi, którzy mają ten sam cel i kroczą tą samą drogą.

Życie we wspólnocie wzajemnej przygotowuje nas na ponowne przyjście Pana, ponieważ razem wzrastamy jako zbór oblubieńczy i uczymy się przezwyciężać to, co nas dzieli. Życie razem w Chrystusie oznacza: zaangażuj się w dawanie bliźniemu, jak i w przyjmowanie od niego.

Pozostaje jeszcze wspólnota żyjących i umarłych. Wspólnota w Chrystusie jest silniejsza niż śmierć. Żyjący i umarli, poprzez Słowo i sakrament, razem przygotowywani są na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Wówczas żyjący i umarli będą z Nim razem na zawsze.

To jest nasz cel, do którego razem zmierzamy. Bądźcie pewni: Bóg jest ze swoimi. A apostołowie modlą się za Was.

Życzę wszystkim błogosławionego 2022 roku, który poprowadzi nas dalej do celu – razem w Chrystusie.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Jean-Luc Schneider