Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Proszę wyrobić sobie osobisty pogląd...

Internet rozwija się bardzo szybko, każdego dnia przybywa wielu nowych dawców i odbiorców informacji. Inne porównywalne środki przekazu nie cieszą się obecnie taką indywidualną popularnością.

Pośród informacji przekazywanych w sieci internetowej są też kościelne, religijne i światopoglądowe.

Kościół z tytułu powinności informacyjnej zobowiązany jest także do oficjalnego prezentowania w globalnej sieci. Nie sposób jednak przekazać wszystkie informacje ani zasady wiary, nie jest to też celem niniejszej strony. Po prostu chodzi o podkreślenie istnienia Kościoła i przekazania szeregu ogólnych i kompetentnych informacji na jego temat. Dowiedzą się Państwo nieco na temat zagadnień wiary, nauki Kościoła, a także na temat życia w wierze w dniu powszednim. Niezależnie od tych informacji zawsze aktualne jest serdeczne zaproszenie do uczestniczenia w nabożeństwach Kościoła. Kościół Nowoapostolski jest otwarty, każdy w niewiążący sposób może uczestniczyć w nabożeństwach. Proszę wyrobić sobie osobisty pogląd na temat Kościoła Nowoapostolskiego; proszę przyjść i nas bezpośrednio odwiedzić. Na pewno któryś z naszych kościołów lub zborów znajduje się w pobliżu lub w okolicy Państwa miejsca zamieszkania. W przypadku chęci uzyskania szerszych informacji uprzejmie prosimy też zwrócić się do Administracji Centralnej Kościoła w Polsce. Zapraszamy także do odwiedzenia międzynarodowej strony Kościoła: www.nak.org.

Kościół Nowoapostolski w Polsce działa w sferze publicznej i społecznej, przy czym współdziała z wieloma instytucjami i podmiotami, także regionalnie z administracją samorządową, a centralnie z administracją rządową. Charakter tej współpracy odzwierciedla pismo ministra właściwego do spraw wyznań religijnych: Pismo.

Serdecznie dziękujemy!

Kościół Nowoapostolski we Wrocławiu przy ulicy Wyścigowej 65.
Kościół Nowoapostolski w Gdyni przy ulicy Akacjowej 50.
Kościół Nowoapostolski w Kosewie (11-700  Mrągowo, Kosewo 22)
Kościół Nowoapostolski w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 23a.