Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Nasze nabożeństwa otwarte dla wszystkich

Nabożeństwa dla chrześcijan nowoapostolskich są czymś szczególnym. Jako trwały element życia chrześcijańskiego zapewniają zawsze na nowo społeczność z Bogiem, jak i wiernymi. Uczestnicy nabożeństw znajdują odpowiednie skupienie do słuchania słowa Bożego. Mogą przyjąć pokój Boży, zyskać łaskę i zbawienie oraz odczuwać miłość Bożą.

Nabożeństwa w Kościele Nowoapostolskim rozpoczynają się modlitwą. Następująca w ślad za nią służba przy ołtarzu polegająca na głoszeniu słowa Bożego odbywa się bez konspektu. Podstawą nabożeństwa jest słowo biblijne. Przeprowadzający nabożeństwo upoważnieni słudzy Boży polegają na mocy Ducha Świętego. Jezus wyraził to słowami zawartymi w Piśmie Świętym: "Nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić, bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was." Na tym starym słowie biblijnym polegają także i dziś słudzy Boży, czyli duchowni Kościoła Nowoapostolskiego.

Nabożeństwo jest dialogiem

Nabożeństwo daje nowe siły duchowe. Wywołuje radość i przedstawia przyszłość dzieci Bożych: wieczne zbawienie, wieczne odkupienie, zachowanie w rękach Bożych. Nabożeństwo jest dialogiem; Bóg Ojciec rozmawia z nami, a my rozmawiamy z Nim. Ta serdeczna wspólnota zapewnia pocieszenie i nadzieję, szczególnie także w tych dniach, w których nie wiedzie się nam tak, jak byśmy to sobie wyobrażali. W świetle słowa Bożego człowiek poznaje swój stan duchowy, swoje życie i potrzebę zbawienia. Będąc tego świadomy może z wiarą obchodzić uroczystość świętej wieczerzy.

Nabożeństwo jest propozycją łaski

Nabożeństwo jest też propozycją łaski Bożej. Nowoapostolscy chrześcijanie obchodzą w nabożeństwach uroczystość świętej wieczerzy. Wyznają swoje grzechy Bogu, które w imię Jezusa mogą im zostać odpuszczone. Swojemu bliźniemu także odpuszczają i pogłębiają swoje zrozumienie miłosierdzia Bożego. To uwalnia duszę.

Nasze nabożeństwa są otwarte dla wszystkich zainteresowanych ludzi. Każdy może się przekonać, jakim dobrodziejstwem jest spokój i pokój duchowy w naszym współczesnym czasie.

Nabożeństwo
Nabożeństwo
Nabożeństwo
Nabożeństwo
Nabożeństwo