Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Archiwum słowa miesiąca z roku 2020

Styczeń: Chrystus wyzwala! - Pokaż cały artykuł

Mili Bracia i Siostry,

za Wami, mam nadzieję, dobry rok! Sądzę, że zawsze znajdujecie wystarczająco wiele powodów do dziękowania naszemu Panu za wszystkie dobrodziejstwa!

Nastał nowy rok. Stało się tradycją, że w porozumieniu z apostołami okręgowymi każdego roku wydaję orędzie. Nasze motto na rok 2020 brzmi: Chrystus wyzwala! Powiązane z nim słowo biblijne znajdujemy w Liście Apostoła Pawła do Galacjan: „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli”. (Gal 5, 1)

Wolność – to jest wielkie i drogocenne dobro! Jako dzieci Boże widzimy przy tym nie tylko naszą ziemską egzystencję.

Na pierwszym miejscu stawiamy wolność w Chrystusie:

• Bóg jest całkowicie wolny. Jego miłość do nas jest bezwarunkowa.

• Możemy wybrać wolność. Jesteśmy całkowicie wolni, aby odwzajemnić miłość Boga.

• Chrystus wyzwala – od grzechu, od zła, od wszelkiego ucisku.

Na rok 2020 zalecam, abyśmy koncentrowali się na tej duchowej prężności: Chrystus wyzwala!

Jedno przy tym jest dla mnie bardzo ważne: wolność w Chrystusie jest darem Bożym. Pozwólmy się wyzwolić przez Pana, poddając się całkowicie działaniu Ducha Świętego. Wiedząc, że Wszechmogący Bóg nas miłuje, ufnie patrzymy w przyszłość. A pozostając wiernymi Chrystusowi, kształtujemy naszą przyszłość.

Wraz z wszystkimi apostołami pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę Wam błogosławionego i dobrego nowego roku!

Jean-Luc Schneider