Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Sensacyjne?

„Sensacja” to niezwykłe, nieoczekiwane wydarzenie. Wydarzenie wniebowstąpienia z pewnością kryło w sobie sensację: Chrystus zostaje uniesiony w górę i zabrany przez obłok. Pojawiają się dwaj mężowie w białych szatach i zapowiadają Jego ponowne przyjście. (Dz Ap 1, 1-14)

A jak reagują uczniowie? Powracają do Jerozolimy. Prawie tak, jakby nic się nie stało. Jedynie w Ewangelii Łukasza i w Dziejach Apostolskich podana jest krótka i rzeczowa relacja z tego wydarzenia. Nie było więc mowy o wielkim poruszeniu. W Wielkanoc było zupełnie inaczej. Wszyscy byli ogromnie poruszeni, nie mogli uwierzyć w to, co się właśnie stało. Dlaczego tak nie było przy wniebowstąpieniu? Dlatego, że to nie było sensacją dla uczniów. Spędzili ze Zmartwychwstałym czterdzieści dni, doświadczali Go, gdy był pośród nich. Nie mogło być już żadnych wątpliwości, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Znali też Jego plan. Wniebowstąpienie nie było dla nich zaskoczeniem, ale logicznym kolejnym krokiem w Bożym planie zbawienia.

Głęboko wierzymy w śmierć Pana Jezusa, w Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Chrystus jest częścią naszego codziennego życia. Podczas uroczystości świętej wieczerzy doświadczamy, jak wstępuje pośród nas. Znamy Jego plan. Jego ponowne przyjście nie nastąpi nieoczekiwanie. Jest ono logicznym kolejnym krokiem. Nie potrafimy wyrazić słowami, jakie to będzie imponujące wydarzenie. Ale na pewno nie będzie ono dla nas czymś nieoczekiwanym.

Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła