Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Boże, zrób coś!

Niekiedy się pragnie, żeby Bóg swoją mocą zaingerował w wydarzenie: jakimś spektakularnym aktem, jakimś znakiem, czymkolwiek, co objawiłoby Jego wszechmoc, zaprowadziło porządek, który zasadniczo by zmienił stan rzeczy. Dla Boga przecież jest to możliwe, dlaczego nie działa, dlaczego nic nie czyni?

Niektórzy chcieliby, żeby Bóg zaingerował w ich życie: jakimś potężnym czynem, być może jakimś małym cudem, po prostu interwencją na ich korzyść, a wtenczas wszystko by się zmieniło! Miły Boże, zrób coś!

Owszem, Bóg działa, Bóg coś robi, ale nie poprzez spektakularne akty, lecz poprzez swoje Słowo. Słowo Boże jest środkiem, za pomocą którego Bóg coś czyni. Bóg swoim Słowem ingeruje w dzieje i w wydarzenia. Jednakże nie poprzez zasadniczą zmianę uwarunkowań lub sytuacji w naszym życiu, ale poprzez zmianę nas. Jego Słowo jest tak potężne, że może całkowicie zmienić nasze spojrzenie na sprawy. Jego Słowo jest tak mocne, że może zmienić nasz stosunek do bliźniego. Jego Słowo jest tak olbrzymie, że może nas zmienić fundamentalnie.

Bóg nie zmienia świata, On zmienia ludzi. I nagle dostrzegam, że wszystko musi tak być, a nawet służy mi ku dobremu. Bóg wszystko czyni dobrze!

Kościół Nowoapostolski w Polsce