Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Rozmowa z Bogiem

Nabożeństwo jest rozmową z Bogiem. Rozmowa ta jest możliwa tylko dlatego, że Bóg dał człowiekowi zdolność, która odróżnia go od wszystkich innych żywych istot.

Za każdym razem, gdy gromadzimy się wspólnie przed naszym Bogiem, zwracamy się do Niego pierwsi: Chwalimy Go i dziękujemy Mu za wszystko, co dla nas uczynił, a następnie wspólnie zwracamy się do Niego z prośbami.

Mówimy Bogu o naszych potrzebach. Przedstawiamy Mu nasze życzenia i pragnienia oraz pokładamy w Nim nasze zaufanie. Mówimy do Niego: "Ty nas znasz, jesteś naszym Bogiem, jesteś naszym Ojcem, daj nam to, czego potrzebujemy". Wstawiamy się u Niego za naszymi bliźnimi mówiąc: "Ufamy Tobie, miłujesz naszego bliźniego bardziej niż my i wiemy, że zatroszczysz się o niego".

Właśnie to przedkładamy naszemu Bogu, kiedy się gromadzimy. Następnie Bóg mówi do nas, a my słuchamy.

Ponieważ wiemy, że wszystko, co Bóg chce nam dać, daje przede wszystkim poprzez swoje Słowo. Poprzez swoje Słowo Bóg stworzył niebo i ziemię oraz człowieka, aby mógł z nim rozmawiać.

Nie rozmawia z drzewami, nie rozmawia ze zwierzętami, jedynie z człowiekiem. Dlatego dał człowiekowi zdolność słuchania i rozumienia Go.

Z nabożeństwa Głównego Apostoła (19 stycznia 2024)