Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Piękno

W Księdze Izajasza 43, 19 jest mowa: „Oto Ja uczynię rzecz nową – już się pojawia, czy jej nie dostrzegacie? Wyznaczę drogę na pustyni, ścieżki pośród stepu”.

Niestety często jest tak, że to, co nieładne, jest o wiele bardziej widoczne i o wiele szybciej dostrzegalne niż to, co piękne. Nie trzeba nawet długo szukać, po prostu to samo rzuca się w oczy, a jeśli sami tego nie zobaczymy, to z reguły nie trwa długo, aż pojawia się ktoś, kto zwraca nam uwagę: „Czy słyszałeś już...?”. Odpowiada to staremu powiedzeniu z branży dziennikarskiej, że tylko złe wiadomości są dobrymi wiadomościami – only bad news is good news.

Tu nie chodzi o to, żeby nie mówić o rzeczach negatywnych, czy też zamiatać je pod dywan. Chodzi o to, żeby dostrzegać piękno, które jest tak różnorodne. Wiele z tego nowego, co Bóg tworzy, już istnieje, już wzrasta. Ażeby to dostrzec, trzeba być może włożyć w to nieco więcej trudu. Ale ten trud jest tego wart. Wówczas nie widzi się już tylko pustyni i stepu, lecz nagle widzi się drogi i strumienie wody, które Bóg dla nas tworzy. On tworzy coś nowego, co sprawi, że wszystkie nieładne rzeczy, całe zło, które nas otacza, nie będzie już istniało. On nas zbawi i wprowadzi do swego Królestwa. Czy to dostrzegamy?

Impuls z nabożeństwa Głównego Apostoła