Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Być szczęśliwym w naśladowaniu Pana Jezusa

Mili Bracia i Siostry,

naszym największym pragnieniem jest mieć wieczną społeczność z Bogiem i pomiędzy sobą. Przesłankę do tego stworzył Jezus Chrystus. Jego życie i śmierć, Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz Jego ponowne przyjście, dokładnie to miały i mają na uwadze. Jeśli pozostaniemy wiernie przy Jego ręce, z pewnością wprowadzi nas do swego Królestwa.

Niemniej jednak również w naszym życiu pragniemy być szczęśliwi. Jest to dla nas możliwe dzięki naśladowaniu Jezusa Chrystusa:

• Człowiek pokorny, który jest zdeterminowany do czynienia dobra, który miłuje swojego bliźniego i jemu pomaga, zawsze znajdzie swoje miejsce w społeczeństwie.

• Bóg błogosławi wierzącego i daje mu pokój – może być spokojny bez względu na to, co się dzieje.

• Jezus Chrystus uwalnia nas od lęku przed związkami. Dla tych, którzy są zdecydowani czynić Jego wolę, Pan Jezus daje możliwości i powody do bycia szczęśliwym małżonkiem i rodzicem.

Chrystus wyzwala tych, którzy wprowadzają w życie Jego Słowo. Daje im możliwości i warunki do tego, aby stali się takimi, jakimi postanowili być. Dzięki Niemu możemy przezwyciężać zło, stać się podobnymi do Niego i godnymi do wejścia do Jego Królestwa. Ale już dziś też możemy wieść szczęśliwe życie i być błogosławieństwem dla innych.

Jean-Luc Schneider