Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Nic z niego nie będzie…

Być może niejeden nauczyciel ze smutkiem tak myślał o którymś ze swoich uczniów. Wszelki wysiłek, aby przekazać mu coś na życie, wydawał się daremny. Tym większa była radość, gdy pewnego dnia się dowiedział, że ów uczeń jednak stał się kimś i odnosi sukcesy. Wysiew nauczyciela w końcu wydał owoce.

W naszym życiu w wierze również często długo nie widzimy rezultatów naszych działań. Możliwe, że nasienie rzeczywiście padło na nieurodzajną rolę, ale może być też tak, że po prostu potrzebuje ono jeszcze trochę czasu i cierpliwości; albo już coś się wydarzyło, a my po prostu jeszcze tego nie dostrzegliśmy. Jeśli prowadzimy życie zgodnie z Ewangelią, służymy Panu i rozmawiamy o naszej wierze, wysiewamy dobre nasienie. Kiedy padnie na żyzną rolę, Bóg będzie działał i sprawi, że wykiełkuje w sercach naszych bliźnich, a potem wyda owoce. Jaka wielka wówczas będzie radość!

Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła