Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Dostosowanie

Do funkcjonowania wspólnoty niezbędny jest minimalny poziom dostosowania. Im bardziej zróżnicowane są potrzeby i cechy osób tworzących wspólnotę, czy to w rodzinie, w życiu zawodowym, czy w jakiejkolwiek innej grupie, tym większe dostosowanie wymagane jest od jednostki; dostosowanie w sensie uwzględniania różnych potrzeb i życzeń, ale także poprzez poszukiwanie i propagowanie tego, co wspólne, a to czasami wiąże się z rezygnacją z własnych życzeń i wyobrażeń.

To samo dotyczy wspólnoty z Chrystusem: bez dostosowania ona nie funkcjonuje. Nie chodzi tu jednak o to, żeby ludzie dostosowali się do siebie nawzajem, ale o dostosowanie się do Chrystusa. Wspólnota z Chrystusem oznacza, że każdy kieruje się Chrystusem, każdy obiera Go sobie za wzór, każdy chce się Jemu podobać, każdy chce być blisko Niego. Im bardziej każdy stara się dostosować swoje życie, swoje myślenie, swoje działanie i postępowanie do Chrystusa i do Jego Ewangelii, tym łatwiej jest też zrozumieć bliźniego. To jest siła wspólnoty chrześcijańskiej.

Kościół Nowoapostolski w Polsce