Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Dlaczego się modlimy

Czasami dzieci pytają: "Dlaczego musimy się modlić? Przecież Bóg wie wszystko, zna wszystkich?"

Przede wszystkim modlitwa jest sposobnością do wyrażenia naszej wdzięczności. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu Ojcu Niebieskiemu za wszystko, co nam dał, dlatego czujemy potrzebę, aby to powiedzieć.

Kiedy się modlimy, wyrażamy również nasz szacunek, bojaźń Bożą. Jesteśmy świadomi, że Go potrzebujemy i że bez Niego jesteśmy niczym, nie mamy nic.

W modlitwie wyrażamy również nasze zaufanie do Boga: „Boże, ufam Tobie, mogę Ci wszystko powiedzieć. Boże, ufam Twojej mocy, Ty możesz pomóc, Ty możesz to uczynić”.

Modlitwa jest również wyrazem naszej miłości do Boga. Rozmawiamy z Nim, czujemy potrzebę rozmowy z Nim, ponieważ Go miłujemy.

Modlitwa, w której wstawiamy się za bliźnim, jest wyrazem naszej miłości do niego. Z pewnością Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy, aby wiedzieć, czego potrzebuje nasz bliźni. Jednak my musimy wyrazić swoją miłość do bliźniego i dlatego modlimy się za niego.

Z nabożeństwa Głównego Apostoła