Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

„Winien” i „ma”

Ostatnia kartka kalendarza przypomina nam o tym, że za kilka tygodni nieodwołalnie zakończy się rok. Czego nie zdziałaliśmy w ciągu ostatnich jedenastu miesięcy, prawdopodobnie już nie zdziałamy też w pozostałych trzech tygodniach, poza nielicznymi wyjątkami lub szczęśliwymi przypadkami.

Niestety, człowiek z natury jest taki, że w jego sumieniu najpierw budzą się braki, niedopatrzenia i zaniedbania, czyli wszystko, co jest po stronie „winien”, zanim zastanowi się nad tym, co jest po stronie „ma” w jego życiu. Nawet jeśli nie osiągnęliśmy wszystkiego, co chcieliśmy osiągnąć i nie otrzymaliśmy wszystkiego, czego sobie życzyliśmy i na co liczyliśmy na początku roku, to jedno trzeba stwierdzić bezwzględnie: zawsze mieliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy do podążania drogą, która prowadzi do Boga i to zupełnie niezależnie od własnych starań – ponieważ Bóg daje nam to z łaski.

Kościół Nowoapostolski w Polsce