Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Wykluczenie

„Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas”. – Nic nie pokazuje tak wyraźnie losu i dramatu upadku człowieka w grzech dla życia tu na ziemi, jak zachowanie człowieka wobec drugiego człowieka. Stworzony na obraz Boga człowiek nie widzi już w drugim człowieku swojego odpowiednika jako obrazu Boga, czyli istoty obdarzonej przez Boga tą samą godnością, ale postrzega go jako odmiennego, obcego, gorszego, czy też jako przeciwnika i wroga.

Gdzie rozpoczyna się to fatalne rozgraniczenie i wykluczenie? W osądzaniu drugiego. „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”, to przykazanie Pana Jezusa jest kluczem w relacjach międzyludzkich. Kto osądza swojego bliźniego, zawsze wyznacza granicę między nim a sobą. Kto osądza bliźniego, ten wywołuje rozdźwięk i podział. W naturze ludzkiego osądu leży prawdopodobieństwo, że ten osąd obarczony jest błędem, a często całkowicie fałszywy: „Czy z Nazaretu może być coś dobrego?”.

Nikt nie chce być błędnie oceniany ani osądzany; nikt nie chce sądu, każdy pragnie łaski. Okazujmy ją także naszemu bliźniemu.

Kościół Nowoapostolski w Polsce