Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Kwestia definicji

Ludzie bardzo różnie postrzegają szczęście. Niektórzy definiują je w kategoriach ziemskiego dobrobytu; dla innych najważniejsze jest zdrowie; a jeszcze inni są szczęśliwi tylko wtedy, gdy mają wokół siebie rodzinę i przyjaciół.

Tak więc jest wiele rzeczy, które uważamy za podstawowy warunek bycia szczęśliwym. Łączy je to, że wszystkie są związane z pewnymi oczekiwaniami: Bóg musi nam coś dać – pieniądze, zdrowie, ludzi – i wtedy będziemy szczęśliwi.

Bóg również chce, abyśmy byli szczęśliwi. Nie interesuje się wyłącznie naszą przyszłością w swoim Królestwie, ale także uczestniczy w naszym życiu tu na ziemi. Jednakże nieco inaczej postrzega znaczenie szczęścia. Pan Jezus dał nam Ewangelię i polecił, żebyśmy wprowadzili ją w życie. Wzywa nas do miłowania Boga ponad wszystko i bliźniego, jak siebie samego. Jeśli praktykujemy to w naszym codziennym życiu, wtenczas mamy gwarancję, że zawsze będziemy mieli serce pełne pokoju i radości, nawet wtedy, gdy popadniemy w kłopoty finansowe, będziemy chorzy lub czuli się samotni. On chce nas uszczęśliwiać już dziś na ziemi – niezależnie od okoliczności życiowych, w jakich się aktualnie znajdujemy. Musimy jednak coś uczynić w tym kierunku: ufać Panu i przyjmować Jego Słowo.

Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła