Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Istotne dla zbawienia

Co naprawdę jest ważne? To pytanie często pojawia się w życiu człowieka. I wtedy najczęściej pojawia się zalecenie: skoncentrujmy się na tym, co istotne!

Uczniowie Pana Jezusa również musieli się tego nauczyć: jeśli przesłanie, które głosili, miało dotrzeć do ludzi, musiało skupiać się na tym, co najistotniejsze. Aby dotrzeć do ludzi, musieli pominąć wszystko inne, jak na przykład żydowskie poglądy dotyczące obrzezania czy przykazania czystości. Ponieważ to nie było istotne dla zbawienia.

To samo odnosi się do nas obecnie. Mamy przekazywać przesłanie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie wszystkim ludziom. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy skoncentrujemy się na tym, co istotne. Wszystko, co jest związane z naszą osobą, naszą historią i naszą kulturą, nie jest istotne dla zbawienia. Musimy to oddzielić, jeśli chcemy przekazywać naukę Jezusa Chrystusa o zbawieniu. Ziemskie zasady postępowania mogą się zmienić – przesłanie o zbawieniu pozostaje.

Również w odniesieniu do naszych dzieci jest ważne, abyśmy im uświadamiali, co jest naprawdę istotne dla zbawienia. Nie chcemy ich zmuszać do takiego życia, jakie my prowadzimy. Zależy nam jednak na tym, aby mogli doświadczać Boga tak, jak my Go doświadczamy. To jest najważniejsze!

Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła