Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Modlitwa poranna

Jedną z głównych składowych wiary chrześcijańskiej jest modlitwa. W katechizmie Kościoła Nowoapostolskiego rozdział zatytułowany „Chrześcijanin i jego życie w wierze” rozpoczyna się pytaniem: „Co rozumiemy przez modlitwę?”. Świadczy to o wielkim znaczeniu, jakie ma modlitwa dla życia w wierze. Czym byłby dzień nierozpoczęty modlitwą?

Jeżeli rano w modlitwie zawierzamy się opiece i trosce Boga, to nie brakuje w niej prośby, żeby Bóg otoczył nas ochroną anielską. Wyrażamy tym samym, że nasze życie znajduje się w rękach Boga oraz że jesteśmy całkowicie zależni od Boga.

Prośba o ochronę aniołów oznacza również, że w pełni polegamy na Bogu, ponieważ troszczy się o nas i nie spuszcza nas z oczu. W ten sposób wyrażamy, że również dziś mamy prawo odnieść do nas zapewnienie starego Psalmu: „Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich”. Czyż można lepiej rozpocząć dzień, aniżeli z taką ufnością i radością z wiary?

Kościół Nowoapostolski w Polsce