Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Zaskoczenie

Słyszymy jakąś frazę, znamy ją od dawna, a nagle ku naszemu zaskoczeniu słyszymy ją inaczej. Słyszymy jakiś werset biblijny – znamy go już na pamięć, słyszeliśmy go już po raz pięćdziesiąty – a nagle Bóg pozwala nam odkryć w nim coś szczególnego i nabiera on dla nas zupełnie nowego znaczenia. Jakie zaskoczenie! Znany od dawna, a jednak niespodziewanie nowy! Słysząc go dotychczas, nigdy nie rozumieliśmy go w ten sposób.

Słyszymy pieśń kościelną – nawet niezbyt dobrze wykonywaną, słyszeliśmy już piękniejsze wykonania tej pieśni, którą znamy na pamięć – ale akurat tym razem na nabożeństwie słyszymy ją inaczej. Duch Święty coś szczególnego nam wyjawił w treści pieśni, do której nie przywiązywaliśmy już zbytniej wagi. Nagle stwierdzamy, że dopiero teraz właściwie zrozumieliśmy śpiewane słowa. Jakie zaskoczenie!

Bóg może cię zaskoczyć – poprzez pewną myśl, poprzez poryw serca – odczuwamy przy tym: to było tylko dla mnie, całkiem osobiście.

Bóg może cię zaskoczyć niespodziewanym błogosławieństwem. Nagle pozwala ci przeżyć niespodziewaną radość. Daruje tobie, dzięki bratu, siostrze czy znajomemu, dobrodziejstwo, na które nie liczyłeś. Nagle zauważasz: to było błogosławieństwo Pana!

Bóg może cię też zaskoczyć swoją pomocą. Być może myślisz, że nic się już nie zmieni, wszystko pozostanie tak, jak jest i musisz się z tym pogodzić, a nagle Ojciec Niebieski zaskakuje ciebie swoją pomocą.

Nawet jeśli w twojej wierze w dniu powszednim wszystko wydaje się szare, znane, rutynowe, to twój Ojciec Niebieski może cię zaskoczyć swoim błogosławieństwem, swoją pomocą!

Nie zamykajmy się, bądźmy otwarci na to, co nowe, a Bóg nas zaskoczy swoim dobrem w życiu i w wierze!

Kościół Nowoapostolski w Polsce