Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Bóg jest wierny!

Nowy rok zawsze zaczyna się od oczekiwań: Jaki będzie to rok? Co on przyniesie? Patrzy się w przyszłość i prognozuje, choć z zastrzeżeniami. Pytania te są ważkie dla życia osobistego, rodzinnego, społecznego, ale też dotyczą wiary i Kościoła.

W nowy rok wchodzimy z nadzieją, ale też z otwartymi pytaniami. Co możemy uczynić i jak wpłynąć na nasze życie, wiarę i rozwój Kościoła? Realistycznie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć, że nie możemy przewidzieć przyszłości. Nasza zdolność wpływania i kształtowania rozwoju jest ograniczona. Pomimo wszelkich ułomności ludzkich przedsięwzięć, mamy niezaprzeczalny powód, by patrzeć w przyszłość z ufnością, nadzieją i optymizmem.

Powodem naszego zaufania jest to, że Bóg jest wierny! Na Nim i na Jego Słowie można polegać. Bóg spełnia swoje przyrzeczenia. Pan dotrzymuje swoich obietnic. Do swoich apostołów powiedział: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Jako chrześcijanie wspierajmy tę pracę apostolską. Pan dba o swój Kościół. On obdarza swoją opatrznością wszystkich ludzi i będzie na nowo nas błogosławił w nowym roku. To jest tak pewne, jak amen w Kościele.

Kościół Nowoapostolski w Polsce