Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Różne dary

Dopóki człowiek ma tendencję do porównywania się z innymi, zawsze podkreśla różnice: kolor skóry, pozycję społeczną, narodowość, zdolności, posiadłości. A do porównania, własne stanowisko jest często używane jako punkt odniesienia: to, co jest inne, uznawane jest za różnicę, postrzeganą z podejrzliwością, ocenianą, a czasem nawet potępianą.

Dla Boga nie ma różnic. On miłuje tego, kto jest taki jak my, ale miłuje też tego, kto jest zupełnie inny niż my. Nie bądźmy przeszkodą dla tej miłości. Każdy w ten sam sposób powinien doświadczać miłości Bożej.

Wspólnie walczmy dla Boga i z Bogiem. Jako powołani przez Boga, służmy Jemu i radośnie głośmy Jego Ewangelię. Do tego potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy naszych różnic. Potrzebujemy darów naszych bliźnich, a oni potrzebują naszych darów.

Chociaż stwierdzamy, że różnice nadal istnieją, to nie są już one dla nas przeszkodą ani powodem do dewaluacji czy potępienia. Uświadamiając sobie, że każdy wnosi swoje różne dary, to różnice postrzegamy jako szansę dla wspólnego dobra.

Jesteśmy wspólnotą ludzką i jako członki Ciała Chrystusa służymy sobie nawzajem. W Kościele Chrystusa angażujemy nasze różne dary w służbie Pana. Czyniąc to, odczuwamy głęboką wdzięczność wobec wszystkich chrześcijan z przeszłości i z teraźniejszości, angażujących otrzymane od Boga dary w służbie Chrystusa i Jego Kościoła.

Dary są bardzo różne. Każdy wnosi swoje dary i swoje siły. Nie ambicjonalnie, ale z miłości do Boga i bliźniego.

Kościół Nowoapostolski w Polsce