Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Chwalenie i dziękowanie

Tegoroczne motto „Chwała Bogu, naszemu Ojcu” zawiera trzy zadania, których realizacji podjęliśmy się w bieżącym roku. Kiedy uświadamiamy sobie wielkość Boga i Jego stworzenia – a to jest pierwsze zadanie – wtedy pragniemy Boga chwalić i Jemu dziękować. Poznawszy wielkość Boga i Jego stworzenia, a pozostawanie biernym, bezczynnym i milczącym, byłoby błędną reakcją.

Chwalenie i dziękowanie jest drugim i trzecim zadaniem – jak z ich realizacją udaje się konkretnie w dniu powszednim?

Chwalenie Boga realizujemy naszym praktykowaniem Słowa Bożego, wcielając je w czyn i wypełniając wolę Bożą.

Dziękujemy Bogu naszą ofiarnością. Nie chodzi przy tym wyłącznie o pieniądze. Chodzi o wdzięczność wobec Boga. Bogu jesteśmy wdzięczni i oddajemy Jemu nieco z tego, co od Niego otrzymaliśmy.

Dziękujemy Bogu naszą pojednawczością. Dlatego że jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego łaskę i odpuszczenie, to jesteśmy też gotowi przebaczyć naszemu bliźniemu.

Dziękujemy Bogu naszą służbą. Bogu służymy nie dlatego, żeby na coś zasłużyć lub coś otrzymać. Służymy Jemu dlatego, że już wszystko otrzymaliśmy, dlatego że obiecał nam swoje dziedzictwo.

Poznawszy wielkość Boga i Jego stworzenie pragniemy czcić Boga i Jemu dziękować za Jego łaskę i przychylność. Dziękujemy Bogu, wykazując naszą gotowość do ofiarności, do pojednania i do służenia naszemu bliźniemu.

Kościół Nowoapostolski w Polsce