Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Iść do tych, do których by poszedł Pan

Ciągnie swój do swego – mówi przysłowie ludowe i wyraża prosty fakt, że człowiek lubi szukać towarzystwa ludzi sobie podobnych. Niezależnie od pochodzenia, statusu społecznego, wykształcenia, zawodu czy preferencji i skłonności, w wielu przypadkach podobieństwa decydują o przyjaźni i bliższych kontaktach. Wszystkie stowarzyszenia są wyrazem poszukiwania społeczności o podobnych zapatrywaniach. Po prostu chętnie przebywa się w gronie podobnych do siebie.

Czy czasem w Kościele nie poruszamy się również w takim wąskim środowisku? Spotykamy się z podobnymi do siebie, rozmawiamy z podobnymi do siebie, pielęgnujemy kontakty i przyjaźnie z podobnymi do siebie. Pan Jezus wzywa jednak do zmiany takiego toku myślenia: Gdy przygotowujesz posiłek lub urządzasz przyjęcie, nie zapraszaj krewnych lub bogatych sąsiadów, ale biednych i ułomnych, którzy nie mogą ci odpłacić. Nie obawiaj się takich kontaktów, nie miej uprzedzeń. Będziesz nawet szczęśliwy, jeśli to zrobisz. Pan też tak czynił. Z pewnością miał bliskie grono przyjaciół, uczniów, z którymi był razem codziennie. Ale szedł do wszystkich, był dla wszystkich i przebywał z każdym, o każdej porze, kto Go szukał lub potrzebował Jego pomocy.

Czy nie powinniśmy częściej udawać się do tych, do których Pan by się udał? Czy nie powinniśmy częściej nawiązywać kontakty z kimś, z kim nigdy wcześniej nie mieliśmy kontaktu? Wezwanie życiowe brzmi: Iść do tych, do których by poszedł Pan! Jeżeli tak będziemy czynić, to będziemy błogosławieni.

Kościół Nowoapostolski w Polsce