Kościół Nowoapostolski w Polsce - Słowo miesiąca
Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Właściwe pytania

Bóg stworzył człowieka i obdarzył go wolną wolą. Nie dyktuje mu, co ma czynić. Pozostawia mu zawsze wybór. Możesz pójść tą drogą lub tamtą – zadecydować musisz sam.

Wielu życzyłoby sobie, żeby decyzje podejmował za nich Bóg. Jakie to wszystko byłoby proste! Przystąpilibyśmy do miłego Boga i zapytali: co mam teraz zrobić? Czy mam pójść tą czy tamtą drogą? Czy mam pójść na lewo, a może lepiej na prawo? A Bóg by odpowiedział: idź na lewo! To jednakże byłaby Jego decyzja, a nie nasza. W końcu bylibyśmy tylko tymi, którzy wykonują rozkazy.

Pomoc Ducha Świętego w przypadku podejmowania decyzji wygląda inaczej. Duch Święty pomaga w zadawaniu właściwych pytań. Czy będziesz mógł przestrzegać przykazań także wtedy, gdy pójdziesz tą drogą? Czy będziesz mógł służyć Panu także wtedy, kiedy podejmiesz tę decyzję? Czy jesteś pewien, że twój bliźni nie dozna szkody lub niekorzyści, jeśli tak zadecydujesz?

Pozwól działać Duchowi Świętemu, kiedy zadajesz sobie te pytania. Wtedy odpowiedź nie będzie trudna.

Kościół Nowoapostolski w Polsce