Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Miłość Boga do świata

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał”. Ta wypowiedź z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana zasługuje na uwagę.

Co to jest świat? Dokładnie to, co dziś widzimy:

• Ludzie, którzy całkowicie odwrócili się od Boga.
• Ludzie, którzy traktują Boga chłodno.
• Ludzie, którzy świadomie sprzeciwiają się Bogu i decydują się na zło: nienawiść, przemoc, niesprawiedliwość, oszustwo, mord itd.

I ten świat Bóg miłuje? Tak! I dla tego świata, dla tych ludzi, Bóg dał swego Syna. Dlaczego to uczynił? Dlatego, że chciał pokazać: miłuję tych ludzi, a społeczność z nimi wciąż jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Stworzyłem ludzi, aby mieli ze mną społeczność. Tę społeczność chcę na nowo przywrócić.

Nawet jeśli człowiek odwrócił się od Boga, to On nie uznaje go za straconego. Okazuje swoją solidarność z człowiekiem upadłym w grzech. Ta miłość Boża jest wielkim poselstwem zbawczym Jezusa Chrystusa dla świata!

Kościół Nowoapostolski w Polsce