Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Jak ty mi…

Czy często w naszej codzienności stykamy się z postawą: jak ty mi, tak ja tobie!? W Księdze Przypowieści Salomona 24, 29 jest mowa: „Nie mów: Jak on postępuje ze mną, tak ja z nim postąpię, każdemu oddam według jego czynu”. Z reguły to powiedzenie rozumie się jako odpłatę w sensie negatywnym. Odpłaca się pięknym za nadobne. W ten sposób w pewnym sensie usprawiedliwia się swoje zachowanie, utwierdzając się w przekonaniu: zrobiłem tylko to, co ten drugi też zrobił! Już w starym przymierzu było jasne, że takie zachowanie nie jest usprawiedliwione przed Bogiem.

Jak ty mi, tak ja tobie, można też zdecydowanie rozumieć w sensie pozytywnym. Mój bliźni, mój brat, moja siostra, są wobec mnie tacy uprzejmi, życzliwi, wyrozumiali, cierpliwi, współczujący i gotowi do przebaczenia – czy jestem taki też w stosunku do nich?

Jeśli zdobędę się na nieco refleksji, to uświadomię sobie wiele, co zawdzięczam innym, co mi dali, czym ubogacili moje życie i moją wiarę – czy nie mogę tego jeszcze bardziej odwzajemnić? Oddać z tego, co sam otrzymałem?

Pewna mądrość głosi: „Jeśli chcesz wziąć, to wpierw daj”. Tym bardziej, jeśli już przyjąłeś, to odwzajemnij!

Kościół Nowoapostolski w Polsce