Kościół
Nowoapostolski w Polsce

Słowo miesiąca

Świętować niedzielę

Błogosławioną tradycją jest, że jako chrześcijanie świętujemy niedzielę. Wyznajemy tym samym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

W trakcie tygodnia przeżywamy różne niesprawiedliwości i się dowiadujemy, ile złych rzeczy dzieje się na świecie. W niedzielę zgromadzamy się na nabożeństwie i wyznajemy: „Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jezus Chrystus pokonał śmierć, zło i grzech. Jezus Chrystus zachowuje ostatnie słowo!”. To jest wspaniały sposób na zakończenie i rozpoczęcie nowego tygodnia.

Wyznajemy zmartwychwstanie umarłych i nadzieję na nasze zmartwychwstanie. Cokolwiek przeżyliśmy, przez co przeszliśmy, cokolwiek widzieliśmy, to nasza nadzieja ugruntowana jest na zmartwychwstaniu Chrystusa. Poświadczamy to, kiedy wciąż na nowo spotykamy się w niedzielę na nabożeństwie, któremu przeznaczamy pierwsze i najważniejsze miejsce w naszym życiu. Oczekujemy bowiem zmartwychwstania umarłych i przemienienia żyjących podczas ponownego przyjścia Pana.

Opowiadamy się za dobrem. Ludzie demonstrują z różnych powodów, także dlatego, że chcą pokazać, że nie zgadzają się z tym czy tamtym. My widzimy to inaczej. Jako chrześcijanie nie zgadzamy się z niesprawiedliwością ani z panowaniem zła, ale pokazujemy to w ten sposób, że w niedzielę zgromadzamy się w kościele na nabożeństwo. Wierzymy w zwycięstwo dobra nad złem. Wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i w Jego ponowne przyjście!

W taki sposób świętujmy każdą niedzielę.

Kościół Nowoapostolski w Polsce